Wcześniejsza spłata kredytu – czym jest i kiedy można ją wykonać?

11 kwietnia 2020  — Sebastian

Wcześniejsza spłata kredytuCzasami zdarza się, że osoba zadłużona w pewnym momencie dysponuje środkami umożliwiającymi całkowitą lub częściową spłatę pożyczki. Czy w takiej sytuacji da się od razu rozliczyć się z bankiem? Wyjaśniamy na czym polega wcześniejsza spłata kredytu!

Pieniądze udzielone w ramach kredytu można zwrócić wcześniej niż podaje data zawarta w umowie. Jak to zrobić i czy zawsze jest to opłacalne? Dowiedz się czym skutkuje wcześniejsza spłata kredytu!

Wcześniejsza spłata kredytu – na czym polega?

Podpisując umowę kredytową z bankiem klient zobowiązuje się do spłaty zaciągniętego kredytu w określonym czasie. Zadłużenie jest rozłożone na raty, stosownie powiększone o odsetki, prowizję oraz inne opłaty. Klient ma obowiązek spłacać terminowo, zgodnie z harmonogramem. Zdarza się jednak, że klient w pewnym momencie może od razu spłacić pozostałą kwotę. Zgodnie z prawem klientowi, który jest konsumentem przysługuje bezpłatna wcześniejsza spłata kredytu. Banki w przypadku spłaty kredytu na cele działalności gospodarczej wymagają wniesienia dodatkowej opłaty, która rekompensuje w pewnym stopniu utracone odsetki. W tabelach opłat i prowizji figuruje pod nazwą „prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu. W zależności od wybranego banku wysokość należności się różni, dlatego przed podpisaniem umowy rozsądnie jest na wszelki wypadek sprawdzić również takie warunki.

Prawo do bezpłatnej wcześniejszej spłaty kredytu gotówkowego gwarantuje Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim. Zgodnie z jej zapisami wcześniej uregulować można zadłużenie, które jest:

  • udzielone konsumentowi lub na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • nie przekracza kwoty w wysokości 255 550 zł,
  • zostało udzielone płatnie.

Ustawa zaznacza również, że klient ma prawo spłacić całkowicie lub częściowo kredyt przed terminem określonym w umowie, w dowolnie wybranym momencie.

Sposoby na wcześniejszą spłatę kredytu

Istnieją różne sposoby na wcześniejszą spłatę kredytu. Są one głównie związane z możliwościami finansowymi klienta. Prawo umożliwia bowiem nie tylko całkowite uregulowanie pozostałego zadłużenia, ale też np. oddanie jego większej części. Każdy ze sposobów ma swoje wady i zalety.

Pierwszym ze nich jest jednorazowa wcześniejsza spłata kredytu. W takiej sytuacji po prostu klient opłaca całą pozostałą kwotę (lub jej część) w formie jednej wpłaty. Jest to częściej spotykane zjawisko w przypadku kredytów o niskich kwotach.

Drugim sposobem jest regularne nadpłacanie kredytu gotówkowego. Polega na płaceniu wyższych rat niż te wyznaczone przez bank. W ten sposób w zależności od banku skraca się czas spłaty kredytu lub maleje wysokość kolejnych rat przez co zmniejszają się sumaryczne koszty po każdej nadpłacie.

Czy wykonanie wcześniejszej spłaty kredytu jest skomplikowanym procesem? Absolutnie nie! Wystarczy zgłosić się do konsultanta swojego banku lub udać się do najbliższego oddziału. Coraz częściej banki dają możliwość wcześniejszej spłaty kredytu za pośrednictwem bankowości internetowej dzięki czemu załatwimy sprawę bez wychodzenia z domu.

Czy wcześniejsza spłata kredytu się opłaca?

Kredyt zawsze jest niewątpliwie obciążeniem zarówno finansowym i psychicznym. Większość osób, które będą miały okazję do wcześniejszej spłaty, z pewnością będzie chciała z niej skorzystać. Dla banku taka operacja nie jest oczywiście zbyt pożądana, ponieważ w końcowym rozrachunku może zarobić mniej, niż zakładała pierwotnie umowa. Mimo to klienci mają do prawo do przyspieszenia procesu spłaty bez tłumaczenia się z powodów swojej decyzji.

Wcześniejsza spłata kredytu daje prawo do ubiegania się o zwrot kosztów. Jeśli bank pobrał jakiekolwiek opłaty z góry takie jak prowizję czy ubezpieczenie, powinien je oddać klientowi w sposób proporcjonalny. Ta kwestia, a także przelicznik odsetek w każdym przypadku będzie wyglądał inaczej. Jest to zależnie nie tylko od warunków umowy, ale też typu kredytu, sposobu wyliczania kwoty do zwrotu itp. Banki po ostatnim wyroku TSUE z dnia 19 września 2019 mają obowiązek zwracać z góry pobrane koszty i praktyka pokazuje, że się do ww. prawa stosują.

Wcześniejsza spłata kredytu to świetne rozwiązanie dla osób, które mogą wywiązać się z zobowiązania przed terminem. W większości jest to opłacalna decyzja, dlatego warto zdecydować się na taki krok. Pamiętaj jednak o tym, by dokładnie sprawdzić warunki zapisane w umowie!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *