Upadłość konsumencka osoby fizycznej – pomoc prawna online

Gdy w pewnym momencie długi okazują się niemożliwe do spłacenia, wiele osób decyduje się ogłosić tzw. upadłość konsumencką. Ze względu na niewypłacalność, sąd może unieważnić część zobowiązań. By zwiększyć swoją szansę na powodzenie, warto skorzystać ze wsparcia profesjonalistów. Wyjaśniamy, czym jest upadłość konsumencka oraz jak się ją ogłasza!

Chociaż uwolnienie się od długów jest możliwe, proces ten nie należy do najłatwiejszych. Sąd zawsze uważnie bada każdą sprawę i dopiero wtedy podejmuje decyzję, czy umorzy całość lub część zobowiązania. Zmaganie się z zawiłymi formalnościami może jednak przerosnąć niejedną osobę, tym bardziej, gdy jest w trudnej sytuacji. Niezwykle pomocne są idealnie sporządzone dokumenty oraz wsparcie doświadczonych radców prawnych. Dzięki takiemu przygotowaniu można osiągnąć zamierzony skutek oraz odzyskać spokój i stabilizację finansową. Upadłość konsumencka jest w wielu sytuacjach najlepszym wyjściem z kłopotów, dlatego warto wziąć ją pod rozwagę – tym bardziej, że po zmianach z marca 2020 można łatwiej ją ogłosić!

Upadłość konsumencka – najczęściej zadawane pytania

Upadłość konsumencka – co to takiego?

Upadłość konsumencka to potocznie bankructwo. Ogłoszenie jej oznacza, że dana osoba nie jest w stanie uregulować zaciągniętych zobowiązań, w związku z czym zostaje z nich zwolniona. Zazwyczaj dzieje się tak w sytuacji, gdy traci źródło dochodów lub miesięczne wynagrodzenie jest zbyt niskie, by pogodzić podstawowe koszty otrzymania oraz rat związanych ze spłatą zobowiązań.

Upadłość konsumencka może zostać ustanowiona jedynie decyzją sądu, po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania. Nie zawsze udaje się umorzyć wszystkie długi – zgodnie z prawem nie da się unieważnić np. zaległości związanych w wypłacaniem alimentów. W takich sytuacjach sąd ustala również warunki spłaty pozostałego zadłużenia.

Postępowanie upadłościowe składa się z dwóch etapów:

  • Zlikwidowania majątku – syndyk dokonuje sprzedaży majątku dłużnika jeśli takowy posiada, po czym wydaje orzeczenie o planie spłaty zaległości. Proces ten w zależności od obłożenia lokalnego sądu może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy;
  • Ustalenie planu spłaty – określenie kwoty w ratach na 12, 24 lub 36 miesięcy, którą osoba upadła ma wnosić na rzecz niespłaconych zobowiązań. W przypadku osób zadłużonych przez własną nieodpowiedzialność i bez konkretnej przyczyny, okres może wydłużyć się maksymalnie do 7 lat.

Cały proces wraz z częściową spłatą zadłużenia trwa zazwyczaj do 5 lat. Przebiega znacznie szybciej, jeśli sąd wyda orzeczenie o umorzeniu wszystkich długów. Jest to standardem w przypadku, gdy wnioskujący nie posiada żadnego majątku.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencką może ogłosić osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej ani nie jest członkiem żadnej spółki. Nie ma znaczenia, w jaki sposób doszło do niewypłacalności. Nawet jeśli kłopoty finansowe są wynikiem nieodpowiedzialności i złych decyzji, ma się szanse na uzyskanie pomocy. Wniosek ma prawo złożyć nie tylko sam dłużnik, ale też jego wierzyciel choć w praktyce wierzyciele za wszelką cenę unikają tego rozwiązania.

Jak ogłasza się upadłość konsumencką?

W celu ogłoszenia upadłości konsumenckiej należy złożyć do sądu specjalny wniosek oraz uregulować opłatę w wysokości 30 zł. Z pomocą radcy prawnego dokument może zostać przygotowany w pełni prawidłowo, zgodnie ze wszystkimi najnowszymi zmianami tak by uniknąć cofnięcia przez sąd wniosku celem uzupełnienia. Co więcej, prawnik dokładnie wyjaśnia, na czym polega całe postępowanie, jak będzie przebiegać oraz jak do niego najlepiej podejść.

W trakcie rozprawy sąd będzie ustalał m.in., którą część majątku zajmie oraz jakie długi mogą zostać umorzone. Radca prawny przeanalizuje obecną sytuację, by stworzyć najrozsądniejszy plan działania. Za dodatkową opłatą może też reprezentować klienta w sądzie. Przy tym, jego wynagrodzenie możemy rozłożyć na realne do spłaty raty – tak by nawet osoba w trudnej sytuacji finansowej była w stanie skorzystać z jego usług. Ostateczna kwota za usługę będzie zależna od tego, jak złożona będzie sprawa, ile czasu zajmie całe postępowanie oraz od innych indywidualnych okoliczności. Jako nieliczni oferujemy wsparcie w procesie upadłości dla osób z całej Polski, a wstępną ocenę każdego przypadku otrzymasz od nas bezpłatnie!

Konsekwencje upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka jest dla wielu osób szansą na nowy start, ale wiąże się też z określonymi konsekwencjami. Przede wszystkim, dłużnik traci prawo do zarządzania swoim majątkiem, który zostaje przekazany syndykowi, wraz ze wszystkimi informacjami związanymi z danym mieniem.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej skutkuje również rozdzielnością majątkową między małżonkami. Majątek staje się tzw. masą upadłościowa, przeznaczoną na pokrycie wydatków związanych z postępowaniem sądowym oraz uregulowaniem pozostałych zadłużeń.

Upadłość konsumencka - zdobądź więcej informacji: