Kredyty dla rolników

Kredyty dla rolników stanowią jedną z najlepszych opcji, aby uzyskać finansowe wsparcie w ramach prowadzonej działalności rolniczej. Instytucje bankowe widzą w rolnikach ogromny potencjał, dlatego oferują zobowiązania “szyte na miarę” indywidualnych potrzeb i możliwości spłaty. Dzięki temu kredyt dla rolników może być udzielany zarówno w ramach rozwoju funkcjonującego już gospodarstwa rolnego, ale sprawdzi się również dla początkujących rolników, którzy dopiero zamierzają rozpocząć własny biznes na terenach wiejskich. Sprawdź, kto może otrzymać kredyt dla rolnika, na jakich warunkach jest udzielane tego rodzaju zobowiązanie i jakie konkretnie oferty czekają na potencjalnych kredytobiorców.

 

Nie ma wątpliwości, że polskie rolnictwo jest w ciągłym rozwoju i cieszy fakt, że pod względem innowacyjnych rozwiązań produkcyjnym doganiamy już Zachód. Polska wieś jest pełna nowoczesnych maszyn, jakościowych upraw oraz hodowli zwierząt na najwyższym, światowym poziomie. Nasze tradycje w połączeniu z technologią pozwalają stawiać polskie rolnictwo na podium, ale aby móc utrzymać wysoką pozycję i wciąż się rozwijać gospodarstwa nierzadko potrzebują dodatkowych środków. Nic dziwnego, że to właśnie kredyty dla rolników są produktem bankowym, z których mieszkańcy terenów wiejskich korzystają najczęściej.

 

Na co można wziąć kredyt dla rolnika?

 

Rolnicy mają różne potrzeby, a instytucje bankowe starają się je spełniać. Okazuje się, że mieszkańcy terenów wiejskich są silną grupą kredytobiorców z olbrzymim potencjałem, a same banki traktują ich jako w pełni wiarygodnych i rzetelnych klientów. Kredyty rolnicze obarczone są niewielkim ryzykiem niewypłacalności, ponieważ takie zobowiązania zostają najczęściej dodatkowo zabezpieczone. Warto wziąć pod uwagę fakt, że rolnicy posiadają już gospodarstwo rolne, własne nieruchomości czy urządzenia, które jako dobra trwałe wykazują sporą wartość. Dzięki temu kredyty dla rolników dostępne są łatwo, szybko i przy minimum formalności, a cele kredytobiorców mogą być należycie realizowane. Środki pozyskane z takiego zobowiązania rolnik najczęściej przeznacza na:

 • zakup ziemi rolnej,
 • zakup lub wybudowanie budynków wedle indywidualnych potrzeb,
 • zakup niezbędnych urządzeń i maszyn rolnych,
 • kupno nasion, paszy, zwierząt w zależności od profilu prowadzonej działalności rolniczej.

Beneficjenci kredytów dla rolników mogą korzystać z kredytów bankowych w ramach realizacji różnych celów i to nie tylko tych inwestycyjnych w ramach prowadzonego biznesu na terenach wiejskich. Dodatkowe środki uzyskane od banku mogą być przeznaczone również na cele prywatne, aby zwiększyć komfort codziennego funkcjonowania. Okazuje się, że kredyt rolniczy można przeznaczyć na remont domu, zakup samochodu czy nabycie sprzętu RTV i AGD. Pieniądze otrzymane z banku wcale nie muszą służyć inwestycjom rolniczym. Rolnik może przeznaczyć je na dowolny cel, również na bieżące wydatki, wakacje czy kursy zawodowe, na które rolnik nie może sobie pozwolić w bieżącego budżetu.

 

Kredyt na finansowanie działalności rolnej

 

Aby gospodarstwo rolne mogło utrzymać się na rynku i prężnie funkcjonować, ale także rozwijać się, musi generować coraz większe zyski. W tym celu konieczne są ciągłe inwestycje w nowe maszyny i innowacyjne urządzenia. Warto również wspomnieć, że rolnik może borykać się z różnego rodzaju niespodziewanymi wydatkami, wystarczy awaria sprzętu, aby musiał ponieść ogromne koszty, na które nie jest przygotowany. Nie każde gospodarstwo rolne działa na tyle dobrze, aby móc generować oszczędności.

Należy też uwzględnić, że rolnik nie zawsze ma wpływ na różne czynniki, które mogą zwiększać koszty prowadzonego gospodarstwa, niektóre wręcz uniemożliwiają generowanie zysków. Tutaj wymienić można chociażby warunki atmosferyczne, jak przedłużające się susze, ulewy czy powódź. Działalność rolnicza obarczona jest też wysokim ryzykiem, uwzględniając chociażby światową koniunkturę i zmieniające się warunki w krajowej gospodarce.

Jedną z opcji, aby móc utrzymać płynność finansową gospodarstwa rolnego bez względu na indywidualne potrzeby jest zewnętrzne wsparcie ze strony banków. Kredyt dla rolników wydaje się wręcz idealny.

 

Kredyty dla rolników “szyte na miarę”

 

Instytucje bankowe oferują różnego rodzaju wsparcie rolnikom. Ponieważ uznają ich za w pełni wiarygodnych kredytobiorców, udostępniają im “szyte na miarę” indywidualnych potrzeb i możliwości spłaty zobowiązania. Wśród tych najlepszych wyróżniają się:

 • Kredyty inwestycyjne dla rolników, tzw. kredyty rolnicze,
 • kredyty gotówkowe dla rolników na dowolny cel,
 • kredyty konsolidacyjne dla rolników.

 

Czy rolnik ma zdolność kredytową?

 

Każdy bank realizuje własną politykę współpracy z kredytobiorcami, ale trzeba przyznać, że kredyty dla rolników udzielane są na naprawdę preferencyjnych warunkach. Chociaż instytucja bankowa za każdym razem weryfikuje zdolność kredytową swojego klienta, to rolnik może uzasadnić swoją wiarygodność i wypłacalność w różny, dogodny sposób. Priorytetowe znaczenie zawsze ma wysokość generowanych przez przedsiębiorstwo rolne dochodów, natomiast banki uznają również dodatkowe zabezpieczenie, na przykład w postaci nieruchomości czy maszyn rolniczych. Przy wyliczaniu zdolności kredytowej znaczenie może mieć również wielkość posiadanych upraw czy hodowanej zwierzyny.

Co więcej, na kredyt dla rolników szansę mają nie tylko ci, którzy od dawna prowadzą działalność na terenach wiejskich. Banki chętnie współpracują również z rolnikami, którzy dopiero zamierzają rozpocząć własny biznes. Ich zdolność kredytowa jest wyliczana wtedy na podstawie prognoz albo posiadanych gruntów. Analitycy biorą pod uwagę tzw. hektar przeliczeniowy ziemi rolnej, ale również rodzaj użytków rolnych, jak grunty orne, łąki, pastwiska, sady czy grunty zadrzewione.

 

Jak uzyskać kredyt dla rolników?

 

Trzeba przyznać, że ubieganie się o kredyt dla rolnika wiąże się z koniecznością spełnienia licznych formalności. Potencjalny kredytobiorca musi nie tylko wypełnić wniosek o zobowiązanie kredytowe wedle indywidualnych preferencji, ale dostarczyć również szereg dokumentów. Najczęściej są to:

 • dowód osobisty,
 • decyzję z Urzędu Gminy o wysokości podatku rolnego,
 • decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,
 • zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami oraz ze składkami KRUS (zaświadczenia tego rodzaju muszą być wydane przez właściwy organ nie wcześniej niż miesiąc przed składaniem wniosku kredytowego).

 

Aby dowiedzieć się, jakie konkretnie dokumenty muszą zostać przedstawione w banku, warto poznać dokładnie ofertę danego kredytu. Każda instytucja prowadzi własną politykę współpracy z rolnikami i może żądać spełnienia innych warunków. Niektóre banki wymagają przedstawienia dokumentów potwierdzających wysokość generowanych przez gospodarstwo rolne dochodów czy wysokość dopłat i dotacji unijnych, z jakich już skorzystał rolnik.

 

Kredyt dla rolnika w celu rozwoju działalności gospodarczej

 

Aby gospodarstwo rolne mogło generować wysokie zyski i mogło przeganiać konkurencję, konieczne są regularne inwestycje. Warto dodać, że polskie rolnictwo musi być nowoczesne, aby dorównać gospodarstwom zachodnim. Zakup sprzętu innowacyjnej technologii jest koniecznością, tak samo zresztą jak powiększanie obszarów rolnych. Tylko wtedy możliwe jest nadążanie za światowymi trendami.

Chociaż prowadzenie działalności rolniczej nie jest w obecnych warunkach łatwe, a biznes obarczony jest liczną grupą różnych zagrożeń, to jednak w szkołach rolniczych kształci się coraz więcej osób, które swoją przyszłość zawodową widzą właśnie na wsiach. Jednocześnie należy wskazać, że polskie szkolnictwo kierunkowe, które nastawione jest na kształcenie rolników, uznawane jest za jedno z najlepszych na arenie międzynarodowej.

Widać też wyraźną tendencję, zgodnie z którą młodzi Polacy chcą pozostać na wsi. O ile jeszcze do niedawna uciekali do wielkich aglomeracji, dzisiaj postanawiają przejąć i rozwijać rodzinne gospodarstwa i to właśnie w rolnictwie widzą swoją zawodową przyszłość.

 

Dobry kredyt dla rolnika, czyli jaki?

 

Trudno jest wskazać jeden uniwersalny kredyt dla rolników, który mógłby spełnić wszystkie potrzeby każdego przedsiębiorcy, jaki działa na terenach wiejskich. To zobowiązanie, które musi być “szyte na miarę” indywidualnych wymagań i preferencji, oczekiwań, ale także możliwości spłaty. Każdy rolnik jeszcze przed złożeniem wniosku o kredyt w banku powinien odpowiedzieć sobie na pytania:

 • Jakie cele mają być zrealizowane poprzez zobowiązanie kredytowe?
 • Ile pieniędzy trzeba uzyskać, aby zrealizować potrzeby w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego?
 • Czy gospodarstwo rolne generuje wystarczające zyski, aby móc regulować miesięczne należności?

Ponieważ każdy bank realizuje własną politykę kredytową, warunki kredytów znacznie się od siebie różnią. Należy więc wybrać zobowiązanie na preferencyjnych zasadach współpracy, biorąc pod uwagę nie tylko jak najniższe koszty kredytu, ale również dodatkowe bonusy. Zawsze dobrze jest sprawdzić:

 • Jak bank analizuje zdolność kredytową rolnika i co bierze pod uwagę przy weryfikacji?
 • Jaką maksymalną wartość kredytu może otrzymać rolnik?
 • Jak długo rolnik może współpracować z bankiem?
 • Na jaki cel rolnik może przeznaczyć uzyskane środki?

Aby wybrać najlepszą ofertę skierowaną do rolników, warto skorzystać z usług profesjonalnego doradcy finansowego. Dobrą opcją jest również weryfikacja zestawienia kluczowych kryteriów, jakie mają znaczenie dla atrakcyjności i opłacalności danego zobowiązania. W tym celu z pomocą przychodzi ranking kredytów rolniczych oraz kalkulator kosztów takich zobowiązań. Dzięki wybraniu najlepszej oferty banku kredyt dla rolnika będzie rzeczywistym wsparciem, a nie czynnikiem, który prowadzi do utraty płynności finansowej gospodarstwa i jeszcze większych problemów z pieniędzmi.

 

Czy warto współpracować z doradcą finansowym?

 

Kredytobiorca powinien zajmować się swoją główną działalnością zawodową, zamiast tracić czas na weryfikację ofert i liczne formalności. Co więcej, nie każdy rolnik ma wiedzę w zakresie mechanizmów, jakie funkcjonują na rynku usług kredytowych. Opcja współpracy z profesjonalnym doradcą finansowym wydaje się więc strzałem w dziesiątkę. Specjalista przeprowadzi z potencjalnym kredytobiorcą szczegółowy wywiad, pozna jego potrzeby i możliwości spłaty i dopiero na ten podstawie dobierze właściwy kredyt dla rolnika. Co więcej, doradca pomoże skompletować niezbędne dokumenty, wesprze podczas wypełniania wniosku kredytowego, jeśli zajdzie taka potrzeba, będzie też reprezentował klienta w banku i podczas negocjacji, aby uzyskać jak najlepsze warunki współpracy.

 

Ranking kredytów dla rolników

 

Ponieważ każdy bank oferuje zupełnie inne warunki kredytowe, przed złożeniem wniosku o kredyt dla rolnika zawsze warto najpierw porównać co najmniej kilka konkurencyjnych względem siebie propozycji. Z pomocą przychodzi ranking kredytów dla rolnika. To zestawienie, które uwzględnia kluczowe dla atrakcyjności oraz opłacalności danych zobowiązań czynniki. W rankingu udaje się znaleźć informacje o warunkach, jakie musi spełnić kredytobiorca, aby móc otrzymać finansowe wsparcie, dane w zakresie analizy zdolności kredytowej, ale także te, które dotyczą całkowitych kosztów, jakie kredytobiorca będzie musiał ponieść w całym okresie spłaty. Pod uwagę zawsze warto brać również dodatkowe bonusy i preferencyjne warunki, jakie oferują banki, aby można było je dopasować do indywidualnych oczekiwań klienta.

Co istotne, aby ranking kredytów dla rolników mógł dawać rzeczywistą pomoc, musi być aktualny i obiektywny, dlatego najlepiej korzystać z niezależnych źródeł, na przykład portali o tematyce finansowej.

 

Kalkulator kredytów dla rolnika

 

Kalkulator kredytów dla rolników szacuje całkowite opłaty, jakie musi ponieść kredytobiorca w związku ze współpracą z instytucją bankową. Oczywiście, nie wyliczy konkretnych kosztów, natomiast wskaże, jakie wydatki wiążą się z danym zobowiązaniem, a więc pozwoli określić jego opłacalność. Dobrą informacją jest to, że z kalkulatora kredytów można korzystać bezpłatnie i są dostępne w sieci. Jego obsługa jest łatwa i intuicyjna, wystarczy w odpowiednie rubryki wpisać poszczególne wartości, takie jak wartość kredytu, oprocentowanie czy liczba rat.

Ponadto kalkulator kredytów dla rolnika wyliczy nie tylko całkowite koszty zobowiązania, czyli wskaźnik RRSO, ale pomoże wyliczyć również zdolność kredytową potencjalnego klienta. Dzięki temu rolnik uzyskuje informacje, czy w ogóle ma szansę na otrzymanie finansowego wsparcia w wybranej instytucji bankowej. Pozwala to uniknąć ewentualnej, negatywnej decyzji kredytowej i niekorzystnego wpisu do raportu BIK.

 

Koszty kredytu dla rolnika

 

Polacy popełniają podstawowy błąd, analizując oferty bankowe, uwzględniając jedynie wartość całego zobowiązania i wydatki związane z miesięcznymi płatnościami rat. Okazuje się, że banki komercyjne nie działają przecież charytatywnie, ale w celu generowania zysku. Aby móc poznać rzeczywiste koszty kredytowe, należy brać pod uwagę wszelkie opłaty, jakie kredytobiorca poniesie w związku ze współpracą z instytucją bankową w całym okresie trwania umowy kredytowej. W ich skład najczęściej wchodzi:

 • Oprocentowanie,
 • prowizja za udzielenie kredytu,
 • ubezpieczenie,
 • opłaty za prowadzenie rachunku bankowego do obsługi kredytu,
 • koszty wynikające z nadpłaty kredytu,
 • koszty wynikające ze wcześniejszej spłaty kredytu,
 • karne odsetki za ewentualną zwłokę w spłacie.

Należy przy tym pamiętać, że każdy bank dyktuje inne warunki i narzuca inne opłaty, dlatego tak ważne jest porównanie różnych propozycji i wybranie tej najtańszej.

 

Kredyt dla rolnika a dopłaty unijne

 

Kredyt dla rolników jest jednym z najbardziej pożądanych zobowiązań finansowych, z których korzysta rolnik w ramach utrzymania swojego gospodarstwa czy też jego rozwoju. Okazuje się jednak, że może on korzystać z różnego typu “zastrzyków gotówki”. Kredytobiorcy mają również dostęp do dopłat unijnych, a te nie wpływają negatywnie na decyzję kredytową a nawet poprawiają zdolność kredytową.

W celu uzyskania najlepszego wsparcia porównaj kilka możliwości i wybierz dopasowaną do własnych potrzeb i możliwości spłaty. Korzystaj z bezzwrotnych dofinansowań oraz kredytów na preferencyjnych warunkach. Doradca finansowy pomoże Ci ustalić strategię, dzięki której już niedługo Twoje gospodarstwo będzie prężnie prosperować i przynosić jeszcze większe zyski.   

Upadłość konsumencka - zdobądź więcej informacji: