Kredyt inwestycyjny

Minimum formalności, uproszczona procedura wnioskowania, zobowiązanie na preferencyjnych warunkach w zakresie spłaty i dodatkowe bonusy. Na to wszystko może liczyć firma, która zdecyduje się zaciągnąć kredyt inwestycyjny. Jakie zasady współpracy dyktują banki i czy każdy biznes może otrzymać tego rodzaju finansowe wsparcie w ramach rozwoju działalności? Dowiedz się więcej już teraz.

 

Rozwój firmy jest niezbędny, aby biznes mógł utrzymać się na rynku, generował coraz większe zyski i mógł wygrywać z konkurencją. W tym celu niezbędne są inwestycje finansowe, na które nie każdą działalność gospodarczą stać. Firmom, które nie generują oszczędności albo nadwyżki pieniędzy chcą przeznaczyć na inne cele, z pomocą przychodzą banki. W ich ofercie znaleźć można niejeden kredyt inwestycyjny dla firm, który udzielany jest na dogodnych warunkach. Wybierając idealnie dopasowane zobowiązanie, kredyt staje się realną pomocą finansową, dzięki której biznes może liczyć na prężny rozwój.

 

Finansowanie w celu rozwoju firmy

 

Nie każda firma generuje na tyle wysokie dochody, aby móc generować oszczędności. Co więcej, każda działalność gospodarcza powinna mieć zachowaną tzw. poduszkę finansową w obliczu “czarnej godziny”. Aby nie tylko móc utrzymać się na rynku, ale i stawiać na prężny rozwój biznes wymaga ogromnych nakładów finansowych. Zakup innowacyjnych maszyn, wyposażenie biur czy szkolenia podnoszące kwalifikacje zatrudnionej kadry. Wszystkie te potrzeby są tylko przykładowe, ale bardzo często niezbędne, aby firma mogła przeganiać konkurencję i uzyskać miano lidera w swojej branży.

Zewnętrzne wsparcie finansowe jest doskonałą opcją dla firm, które utrzymują płynność finansową i stać je na spłatę miesięcznych rat w wyznaczonym terminie. Tym bardziej jest to korzystne, jeśli pod uwagę weźmie się realizację indywidualnych celów inwestycyjnych biznesów. Kredyt inwestycyjny dla firm można dopasować wedle poszczególnych preferencji kredytobiorcy. Modernizacja przedsiębiorstwa albo rozbudowa floty służbowych aut to kolejne przykłady koniecznych inwestycji w celu rozwoju prowadzonego biznesu.

Kredyt inwestycyjny dla firm – korzyści, na jakie możesz liczyć

 

Każdy kredyt inwestycyjny charakteryzuje się innymi warunkami, a pod uwagę należy brać również indywidualne potrzeby i możliwości spłaty klienta banku. Wiadomo na pewno, że zobowiązanie tego rodzaju pozwala realizować cele o znacznej wartości, a spłata kredytu inwestycyjnego dla firm następuje w długim okresie. Co ciekawe, firma, która ubiega się o tego rodzaju finansowe wsparcie, może otrzymać nawet 10 milionów złotych, jeśli oczywiście takie są jej oczekiwania i spełnia warunki stawiane przez bank. Należy wiedzieć, że z kredytu inwestycyjnego mogą korzystać jedynie te działalności gospodarcze, które wykazują odpowiednią zdolność kredytową. Nie ma jednak wątpliwości, że idealnie dobrany kredyt inwestycyjny dla firm charakteryzuje się:

 • Uproszczoną procedurę ubiegania się o dodatkowe środki,
 • krótkim czasem na wydanie decyzji kredytowej,
 • dużą wartością udzielanego wsparcia,
 • wsparciem finansowym bez dodatkowych zabezpieczeń,
 • wsparciem finansowym, zarówno dla prężnie działających firm oraz dla tych nowych, które dopiero rozpoczynają swoją zawodową drogę,
 • wsparciem finansowym na dowolny cel inwestycyjny w celu rozwoju firmy.

 

Co brać pod uwagę przy wyborze kredytu inwestycyjnego dla firm?

 

Ponieważ każdy bank realizuje własną politykę współpracy ze swoimi klientami, najpierw należy porównać co najmniej kilka różnych propozycji, aby wybrać najlepszy kredyt inwestycyjny dla firmy. Nie da się również wskazać jednego, uniwersalnego zobowiązania dla wszystkich, ponieważ kredyt w celu rozwoju firmy musi być “szyty na miarę” indywidualnych potrzeb, oczekiwań i możliwości spłaty.

Każda firma, która ma zamiar wnioskować o kredyt inwestycyjny, powinna najpierw jasno określić swoje cele oraz zdolność w zakresie regularnej spłaty miesięcznych rat. Przedsiębiorca musi mieć na uwadze, że kredyt inwestycyjny obarczony jest wysokim ryzykiem ewentualnej niewypłacalności klienta, ponieważ udzielany jest na dużą wartość i długi okres współpracy z instytucją bankową.

Czy firmę na pewno stać na regulowanie płatności? Czy firma na pewno wymaga zewnętrznego wsparcia finansowego w ramach rozwoju działalności? Na jakie konkretnie cele ma zostać przeznaczony kredyt inwestycyjny dla firmy? To tylko niektóre z pytań, na jakie odpowiedzi musi udzielić właściciel prowadzonej działalności.

Istotnym kryterium są koszty oferowanego produktu finansowego. Trzeba zdać sobie sprawę, że chociaż oprocentowanie tego zobowiązania oferowane jest najczęściej na preferencyjnych warunkach, a miesięczne raty są niskie poprzez długi okres współpracy, to jednak instytucje bankowe muszą na takim wsparciu zarabiać. Bardzo często klient ponosi wysokie koszty okołokredytowe jak prowizja za udzielenie kredytu inwestycyjnego czy dodatkowe ubezpieczenie w razie ewentualnej niewypłacalności.

Inne kryteria, jakie warto brać pod uwagę przy wyborze kredytu inwestycyjnego dla firmy to:

 • wartość zobowiązania kredytowego,
 • maksymalny czas spłaty,
 • oprocentowanie i marża,
 • wskaźnik RRSO, który określa całkowite koszty kredytu,
 • dodatkowe bonusy, na jakie może liczyć firma,
 • warunki weryfikacji zdolności kredytowej firmy, która ubiega się o kredyt.

Najlepszy kredyt inwestycyjny dla Twojej firmy

 

Idealny kredyt inwestycyjny w celu rozwoju firmy powinien być “szyty na miarę” indywidualnych potrzeb prowadzonego biznesu. Nie ma jednak wątpliwości, że wybór tej najlepszej oferty wcale nie jest łatwy. Na rynku usług finansowych wciąż pojawiają się kolejne propozycje, a przedsiębiorca tak naprawdę nie ma wystarczającej wiedzy bankowej, aby móc wybrać korzystną opcję. Z pomocą przychodzą doradcy finansowi, którzy na podstawie szczegółowego wywiadu z klientem, informacji w zakresie sytuacji finansowej firmy, możliwości spłaty miesięcznych należności czy potrzeb w ramach rozwoju biznesu, są w stanie dobrać idealne zobowiązanie. Eksperci dokonują również kalkulacji kosztowej, aby móc wybrać kredyt inwestycyjny dla firm, który będzie generował jak najniższe opłaty.

Zawsze warto również korzystać z dedykowanych narzędzi, które są dostępne w internecie. Mowa przede wszystkim o rankingu kredytów inwestycyjnych dla firm oraz kalkulatorze kredytowym. Można korzystać z nich samodzielnie, aby chociażby zorientować się, jakie bieżące oferty funkcjonują obecnie w branży kredytowej.

Ranking kredytów inwestycyjnych dla firm

 

Ranking kredytów inwestycyjnych to zestawienie, które porównuje konkurencyjne względem siebie oferty bankowe. Uwzględnia kluczowe dla atrakcyjności oraz opłacalności danego zobowiązania czynniki, dzięki czemu potencjalny kredytobiorca może z łatwością dopasować finansowe wsparcie “szyte na miarę” własnych potrzeb.

Co brać pod uwagę przy weryfikacji rankingu kredytowego? Ważne są przede wszystkim czynniki, które określają opłacalność kosztową danego zobowiązania. To między innymi:

 • Oprocentowanie,
 • wysokość prowizji, jaką pobiera bank za weryfikację wniosku kredytowego i udzielenie wsparcia finansowego,
 • opłaty związane z koniecznością zakupu ubezpieczenia,
 • wysokość odsetek, które mogą być naliczane za ewentualną zwłokę w spłacie.

Koszty kredytów inwestycyjnych nie są jedynymi kryteriami, jakie należy uwzględniać i które zostają zawarte w rankingach. Równie ważne są te, które mówią o:

 • Maksymalnej wartości zobowiązania,
 • maksymalnym okresie współpracy z bankiem,
 • oprocentowaniu stałym lub zmiennym,
 • wkładzie własnym,
 • warunkach weryfikacji zdolności kredytowej i analizie historii kredytowej,
 • formalnościach, jakie trzeba spełnić przy wnioskowaniu o kredyt, w tym rodzaju i liczbie niezbędnych dokumentów,
 • ewentualnej konieczności dodatkowego zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego,
 • celu, jaki trzeba przedstawić, ubiegając się o zobowiązanie kredytowe,
 • biznesplanie, jeśli jest on wymagany.

 

Pamiętaj, że ranking kredytów inwestycyjnych może być traktowany jako wiarygodne źródło danych tylko wtedy, kiedy jest aktualny i pochodzi z niezależnego źródła. Najlepiej takich zestawień szukać na portalach o tematyce finansowej, ponieważ rankingi publikowane na stronach bankowych mogą faworyzować niektóre oferty.

Kalkulator kredytów inwestycyjnych dla firm

 

Kalkulator kredytów inwestycyjnych to zaś narzędzie, które pozwala oszacować całkowite koszty zobowiązania dla firmy. Wystarczy wpisać wartości, które nawiązują do oprocentowania, całkowitej wartości kredytu czy liczby miesięcznych rat, aby kalkulator wyliczył opłacalność zobowiązania. Należy przy tym zwrócić uwagę, że wynik będzie jedynie przybliżony, ponieważ na ostateczną ofertę banku wpływ mają również potrzeby kredytobiorcy czy jego zdolność kredytowa.

Ważną informacją jest natomiast to, że kalkulator kredytu inwestycyjnego pozwoli wyliczyć również zdolność kredytową firmy, odpowie więc na pytanie, czy biznes będzie mógł w ogóle skorzystać z oferty banku, aby uzyskać środki konieczne w celu rozwoju prowadzonej działalności.

Jakie dokumenty musi przedstawić firma, aby wziąć kredyt inwestycyjny?

 

Chociaż większość kredytów inwestycyjnych dla firm wiąże się z uproszczoną procedurą w zakresie ubiegania się o takie zobowiązanie, to jednak kredytobiorca zobowiązany jest do przedstawienia chociaż podstawowych dokumentów, które świadczą o prowadzonej działalności czy planów, jakie mają zostać zrealizowane dzięki uzyskanym środkom. Niektóre dokumenty są też bankom niezbędne, aby te mogły określić zdolność kredytową, wiarygodność i wypłacalność potencjalnego klienta. To między innymi:

 • Dokumenty potwierdzające legalną działalność biznesową,
 • deklaracja podatkowa, faktury i rachunki, które są potwierdzeniem deklarowanych przez firmę dochodów. Na ich podstawie bank określa wiarygodność i wypłacalność kredytobiorcy,
 • potwierdzenie dodatkowego zabezpieczenia, jeśli takie jest wymagane. Takim może być nie tylko wkład własny, ale również zabezpieczenie w formie środków trwałych, które są własnością firmy, na przykład budynki czy maszyny,
 • biznesplan, który określa cele inwestycyjne i prognozy rozwoju firmy.

 

Wszystko, co musisz wiedzieć o biznesplanie

 

Biznesplan to jeden z podstawowych dokumentów, jaki firma musi dostarczyć do banku wraz z wnioskiem o kredyt inwestycyjny. Ponieważ nierzadko to właśnie biznesplan stanowi dodatkowe zabezpieczenie dla banku i świadczy o wiarygodności oraz wypłacalności kredytobiorcy, jak również o powodzeniu planowanej inwestycji, musi być sporządzony naprawdę profesjonalnie. Najczęściej firmy nie tworzą go samodzielnie, ale o pomoc proszą doświadczonych doradców finansowych albo ekspertów z firm konsultingowych.

Biznesplan stanowi swoiste przedstawienie inwestycji w celu rozwoju firmy, na którą o środki ubiega się kredytobiorca. Taki dokument zawiera więc szczegółowy opis inwestycji wraz z podaniem kosztorysu. Na jego podstawie w późniejszym etapie wypłacane są pieniądze w celu inwestycji, a bank weryfikuje ich prawidłowe wydatkowanie.

Zdolność kredytowa firmy

 

Każdy bank, chociaż ustala własne warunki współpracy ze swoimi klientami, to jednak prowadzi swoją działalność również na niezmienionych warunkach. Instytucje bankowe minimalizują ryzyko kredytowe, dokładnie sprawdzając zdolność kredytową przyszłego kredytobiorcy. Nie ma możliwości, aby kredyt inwestycyjny otrzymała firma, która jest dłużnikiem, generuje niskie dochody czy ma negatywną historię kredytową.

Nieco mniejsze szanse na uzyskanie kredytu inwestycyjnego mają także nowe firmy, chociaż niektóre oferty bankowe skierowane są również do takich działalności. W ich przypadku zdolność kredytowa wyliczana jest na podstawie analizy potencjału inwestycyjnego, czyli na podstawie biznesplanu.

Co banki biorą pod uwagę przy wyliczaniu zdolności kredytowej firmy? Przede wszystkim znaczenie ma:

 • wysokość generowanych przez firmę dochodów,
 • wartość kosztów stałych, jakie ponosi prowadzona działalności,
 • analiza wpływów na konto firmowe,
 • historia kredytowa, w tym ewentualne opóźnienia w płatnościach czy przeterminowane należności,
 • branża, w jakiej działa firma,
 • cele inwestycyjne,
 • potencjał na podstawie dostarczonego biznesplanu.

W jakim celu bierze się kredyt inwestycyjny?

 

Cel inwestycyjny, w ramach którego firma ubiega się o kredyt inwestycyjny w banku, jest tak naprawdę dowolny. Może być krótko bądź długookresowy, ważne, aby wiązał się z rzeczywistym rozwojem prowadzonego biznesu. Najczęściej firmy, które ubiegają się o kredyt inwestycyjny, planują przeznaczyć otrzymane środki na:

 • zakup niezbędnych maszyn i urządzeń,
 • zakup nieruchomości, na przykład budynków gospodarczych,
 • wyposażenie miejsca prowadzonej działalności, na przykład biura,
 • stworzenie lub rozbudowanie floty aut,
 • rozwijanie kwalifikacji zatrudnionej kadry poprzez organizację zawodowych kursów i szkoleń.

 

Pamiętaj, że cel inwestycyjny jest zawsze indywidualny i zależy od potrzeb prowadzonego biznesu. Chodzi przede wszystkim o to, aby środki pozwoliły firmie nie tylko utrzymać się na rynku, ale również rozwijać się w celu generowania jeszcze większych zysków i uzyskania przewagi konkurencyjnej.

Co ważne, firmy mogą korzystać zarówno z kredytów inwestycyjnych w bankach, jak również z pożyczek dla firm udzielanych przez instytucje pozabankowe. Wybór konkretnego zobowiązania powinien być zawsze podyktowany indywidualnymi preferencjami i możliwościami spłaty. Z szybkim pożyczek częściej korzystają firmy, które nie mają szans na współpracę z bankiem albo planowane inwestycje nie wymagają wysokich nakładów finansowych. Chodzi o to, by zobowiązanie, z którego korzysta firma, było realną pomocą, a nie czynnikiem, który wywołuje utratę płynności finansowej.

Upadłość konsumencka - zdobądź więcej informacji: