Dłużnicy coraz częściej ogłaszają bankructwo

17 lipca 2018  — Arkadiusz Buczek

Coraz więcej osób korzysta z instytucji upadłości konsumenckiej. W 2017 r. ogłosiło ją 5471 osób, co stanowi 24% wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Jak informuje BIG InfoMonitor, na upadłość częściej decydują się kobiety.

Dłużnicy, którzy ogłosili upadłość konsumencką w 2017 r., w sumie byli winni bankom i innym instytucjom finansowym ponad 682 mln zł. Spośród wszystkich osób ogłaszających upadłość w 2017 r. 8 na 10 było widocznych w bazach Biura Informacji Kredytowej (BIK) oraz Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor.

Upadłość już przy mniejszych długach 

Chociaż co roku zwiększa się liczba osób ogłaszających upadłość, w sumie przyrost bankructw w 2017 r. był mniejszy, niż w poprzednich latach. Dla porównania, w 2016 r. przyrost ogłaszanych bankructw był prawie dwukrotnie większy, niż w 2015 r. (w tym roku zaczęło obowiązywać bardziej liberalne prawo upadłościowe).

Monitor Sądowy i Gospodarczy odnotował ponad 12 tys. upadłości osób fizycznych w ciągu trzech ostatnich lat. Z tego 9,6 tys. osób było widocznych w rejestrach BIK i BIG Info Monitor, a ich łączne zaległości wyniosły 1,78 mld zł.

Dane pokazują, że z roku na rok spada średnia kwota zadłużenia osób, które decydują się na upadłość. W 2015 r. średnia kwota wynosiła 246,3 tys. zł, w 2016 r. – 188,3 tys. zł, a w 2017 r. „tylko” 159,1 tys. zł. Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor stwierdza „Polacy coraz śmielej składają wnioski o upadłość, nie rezerwując tego wyjścia awaryjnego wyłącznie dla sytuacji, w których mieliby problemy idące już w setki tysięcy złotych.” Grzelczak przypomina też, że z instytucji upadłości konsumenckiej można skorzystać raz na 10 lat, również wtedy, gdy zgłoszony wcześniej wniosek został umorzony albo oddalony.

Kobiety chętniej korzystają z upadłości

Od 2015 r., kiedy to zaczęły obowiązywać zliberalizowane zasady ogłaszania upadłości konsumenckiej, odnotowuje się większą aktywność kobiet na tym polu. W 2017 r. spośród wszystkich dłużników ogłaszających bankructwo 55% stanowiły kobiety.

„Wygląda na to, że w tej kwestii Panie odważniej niż Panowie podejmują decyzję o rozpoczęciu wszystkiego od nowa. Ich przewaga wśród ogłaszających upadłość jest o tyle zaskakująca, że kobiety solidniej spłacają raty kredytów i zarówno w bazie BIK jak i BIG InfoMonitor i tym samym prezentują się korzystniej niż mężczyźni. Jak wynika z naszych badań, Panie dłużej niż Panowie zastanawiają się nad zaciągnięciem kredytu czy pożyczki i częściej rozważają negatywne scenariusze na wypadek, gdyby pojawiły się problemy niepozwalające terminowo obsługiwać zobowiązania, a jednak koniec końców, upadłość ogłaszają częściej” – komentuje prezes BIG InfoMonitor.

Średnia wieku osób ogłaszających upadłość konsumencką w 2017 r. oscyluje w granicy 48 lat. Przy czym w przypadku kobiet to nieco ponad 48 lat, a w przypadku mężczyzn – niecałe 48 lat. Wśród osób z grupy wiekowej 18-25 lat prawie nie odnotowuje się przypadków ogłoszenia bankructwa. Ale już w grupie 36-45 odsetek ogłaszających upadłość wynosi 27%.

Mazowsze z największymi zaległościami

Wśród bankrutujących, podobnie jak w roku 2016, dominowały osoby mające od dwóch do czterech kredytów. Raport wskazuje, że w stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost liczby osób mających powyżej dziesięciu zobowiązań (z 2,1% do 3,6%). Zwiększył się też odsetek osób bankrutujących bez aktualnych kredytów – z 25,6% do 30,4%.

Osoby ogłaszające bankructwo w 2017 r. najczęściej mieszkały na Mazowszu i Górnym Śląsku. Bankruci z woj. mazowieckiego mieli też najwięcej zaległości kredytowych. Na kolejnych miejscach znaleźli się mieszkańcy woj. małopolskiego i dolnośląskiego. Wciąż do niewielu bankructw dochodzi w woj. opolskim i lubelskim – w analizowanym okresie upadłość ogłosiło tam ok. 220 osób. Co ciekawe, raport pokazuje, że mieszkańcy Pomorza, Warmii i Mazur rzadko korzystają z instytucji upadłości konsumenckiej, chociaż często mają problemy z płatnościami. I na odwrót – mieszkańcy woj. świętokrzyskiego częściej decydują się na ogłoszenie bankructwa, mimo iż statystycznie są solidniejszymi pożyczkobiorcami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *