Portal e-licytacje poprawi zyski komorników

17 lipca 2018  — Arkadiusz

Licytacje komornicze systematycznie tracą na popularności. Maleją tym samym zyski dla kancelarii komorniczych. Jak podaje Krajowa Rada Komornicza, obecnie przychód z licytacji nieruchomości stanowi jedynie niecałe 0,7% ogólnego przychodu kancelarii. Szansą na poprawę sytuacji ma być uruchomienie licytacji on-line. Projekt ma wejść w życie w ciągu sześciu miesięcy.

Autoryzowany przez Krajową Radę Komorniczą oficjalny serwis licytacyjny e-licytacje ma działać na zasadach zbliżonych do licytacji komercyjnych. Obecnie trwają prace nad stworzeniem systemu teleinformatycznego, który będzie obsługiwał licytacje.

Zalety e-licytacji

Jak wyjaśnia Monika Janus, rzecznik prasowy Krajowej Rady Komorniczej „Potencjalni nabywcy nie wykazują dużego zainteresowania w nabywaniu rzeczy na licytacjach organizowanych w tradycyjny sposób. Często ruchomość podlegająca sprzedaży znajduje się w miejscu znacznie oddalonym od miejsca zamieszkania czy siedziby zainteresowanego, co ogranicza faktyczną możliwość przybycia na licytację. Również wierzyciele coraz rzadziej preferują ten sposób egzekucji jako mało skuteczny, w stosunku do nakładów.” Projektodawcy sądzą, że nowe narzędzie zachęci potencjalnych nabywców do udziału w licytacjach, bo by to zrobić, nie będą musieli opuszczać swojego domu lub biura.

Pomysłodawcy zwracają też uwagę na fakt, iż duża grupa potencjalnych nabywców, mimo zainteresowania licytowaną ruchomością, nie bierze udziału w licytacji z pobudek psychologicznych. Tradycyjne licytacje przeważnie przeprowadzane są w domu lub firmie dłużnika, co niektórym sprawia zbyt duży dyskomfort. E-licytacje całkowicie zlikwidują te bariery.

Co więcej, osoby zainteresowane będą mogły brać udział w kilku licytacjach jednocześnie – bez żadnych ograniczeń. Jedyne, czego będą potrzebować jest dostęp do internetu.

Monika Janus wśród zalet serwisu wymienia też jego przejrzystość: „Uważam, że elektroniczna licytacja zapewni większą transparentność. W trakcie licytacji w systemie teleinformatycznym będzie ujawniana licytantom najwyższa aktualna cena i unikalny identyfikator licytanta, który ją oferuje, oraz czas pozostały do zakończenia licytacji. Każdemu postępowaniu przypisany będzie inny numer porządkowy. Natomiast dane osobowe licytanta przed zakończeniem licytacji są ujawniane wyłącznie komornikowi sądowemu.”

Bogata oferta serwisu

Zgodnie z informacjami udostępnionymi na stronie KRK, przez serwis e-licytacje będzie można nabyć niemal wszystko. W projekcie wymienia się m. in. odzież, biżuterię i zegarki, antyki, meble, sprzęt RTV i AGD, a także motocykle, samochody, jachty czy maszyny rolnicze i przemysłowe.

Ustawodawca określił też zasady, na jakich ma działać nowy serwis. Główne z nich mówią, że:

  • licytacja przez internet może być przeprowadzona tylko na wniosek wierzyciela (nie może być wdrożona przez komornika z urzędu)
  • potencjalny nabywca może sprawdzić stan techniczny wystawionej do licytacji ruchomości (przed licytacją dana rzecz musi być odebrana dłużnikowi)
  • obwieszczenie o e-licytacji ukaże się na stronie KRK i w systemie teleinformatycznym
  • aby wziąć udział w licytacji należy założyć konto w systemie, podając dane osobowe i nr PESEL (KRK będzie mogła zweryfikować te dane); aby zapoznać się z obwieszczeniem o licytacji nie trzeba zakładać konta
  • tuż przed przystąpieniem do licytacji trzeba złożyć rękojmię (część ceny) albo na ręce komornika, albo za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
  • e-licytacja będzie się rozpoczynać w chwili wskazanej w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończyć w czasie określonym przez komornika
  • osoba, która wygra daną licytację, musi następnego dnia zapłacić określoną kwotę w kancelarii komorniczej albo wykonać przelew na konto komornika (do godz. 18.00 następnego dnia).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *