Prezydent podpisał ustawę o kosztach komorniczych

17 lipca 2018  — Arkadiusz

Prezydent podpisał ustawę o kosztach komorniczych, określającą tryb i zasady ich pobierania. Ustawa zmienia ustalanie kosztów egzekucyjnych w sposób kwotowy i wprowadza stałą opłatę egzekucyjną w wysokości 10% egzekwowanego roszczenia.

Ustawa o kosztach komorniczych z 28 lutego 2017 r. wraz z ustawą o komornikach sądowych z 22 marca 2018 r. zastępują obowiązującą do tej pory ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Ustawa reguluje wysokość kosztów komorniczych, a także określa tryb postępowania w sprawach dotyczących tych kosztów i zasady ich pobierania. Jak Informuje Kancelaria Prezydenta „Celem ustawy jest wprowadzenie przejrzystych zasad finansowania systemu egzekucji sądowej oraz przyjęcie rozwiązań motywujących dłużników do dobrowolnej spłaty zobowiązań stwierdzonych tytułami egzekucyjnymi.”

Niższe koszty komornicze

Według szacunków, obecnie średnia opłata komornicza wynosi ok. 12,5% wyegzekwowanej kwoty. Niektóre kancelarie zyskują na tym nawet 15%. Nowa ustawa ma sprawić, że średnia opłata będzie wynosić 10% egzekwowanej kwoty, a w uzasadnionych przypadkach tylko 3% (jeśli dłużnik spłaci zaległości w ciągu miesiąca od otrzymania powiadomienia o wszczęciu egzekucji). Należy pamiętać, że koszty komornicze to nie tylko opłaty, ale też wydatki komornika poniesione podczas prowadzonego postępowania. Ustawa nakazuje, by przy wyliczaniu kosztów komorniczych szczegółowo wskazać poniesione wydatki oraz jasno opisać sposób ich wyliczania.

Ustawa nie zmienia podziału kosztów na opłaty i wydatki. Utrzymany jest też podział opłat na stosunkowe i stałe oraz tryb pobierania opłat za egzekucję – komornik ściąga ją razem z egzekwowaną kwotą. Nowością jest jednak wprowadzenie opłat minimalnych, maksymalnych i stałych w sposób kwotowy. Do tej pory ustalano je w odniesieniu do wysokości wynagrodzeń w gospodarce narodowej. Ustawa określa, że opłata egzekucyjna ma mieć stałą wysokość wynoszącą 10% egzekwowanej kwoty. 

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *