Automatyczna spłata kredytu

1 grudnia 2021  — Maciej

Przy podpisaniu umowy kredytowej z bankiem bierzesz na siebie odpowiedzialność za regularną spłatę rat kapitałowo-odsetkowych zgodnie z terminami wskazanymi w harmonogramie.

W momencie, gdy masz nie jedno, a kilka zobowiązań do spłaty i inne terminy uiszczania rat, może pojawić się ryzyko, że zapomnisz o płatności, co uprawni bank do naliczenia odsetek. Ten problem rozwiąże automatyczna spłata kredytu. Na czym polega?

Sprawdź również: Kredyt konsolidacyjny na spłatę chwilówek

  • Przy automatycznej spłacie rat kredytu bank sam pobiera we właściwym terminie z konta odpowiednią kwotę raty kapitałowo-odsetkowej.
  • W umowie kredytowej może okazać się, że bank narzuca klientowi automatyczną spłatę.
  • W wielu bankach można skutecznie wnioskować o ustanowienie automatycznej spłaty rat.

Automatyczna spłata rat kredytu – na czym to polega?

Zamiast pamiętać o konieczności terminowego uiszczenia raty kapitałowo-odsetkowej kredytu samochodowego, gotówkowego czy hipotecznego, a przy tym o karty kredytowej, możesz wnioskować do banków o automatyczną spłatę.

To rozwiązanie, które polega na przelewaniu we właściwym, z góry określonym czasie środków pieniężnych z Twojego konta na rachunek powiązany z kredytem bez konieczności potwierdzania tej operacji za każdym razem. Bank na Twój wniosek może ustanowić automatyczną spłatę zobowiązania. Potrzebuje do tego celu Twojej deklaracji i informacji o rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, z którego będziesz pokrywał koszty swoich rat lub o rachunku technicznym przypisanym do samego zobowiązania.

Automatyczną spłatę kredytu należy uznać za alternatywę wobec samodzielnego, ręcznego wykonywania przelewów i pamiętania o terminach ustalonych z bankiem w harmonogramie spłaty dołączanym do umowy.

Może być ona zastosowana w przypadku spłaty:

  • kredytów gotówkowych,
  • kredytów hipotecznych,
  • kredytów samochodowych,
  • kart kredytowych itp.

Jak skorzystać z automatycznego trybu pobierania rat z rachunku?

W umowie kredytowej podpisywanej w banku powinieneś mieć zawartą informację o sposobie spłaty zobowiązania. Bez wątpienia znajdzie się tam numer rachunku kredytu, na który będziesz spłacać dług. Jeśli w postanowieniach umowy znajduje się zapis, że zobowiązanie powinieneś spłacać samodzielnie, za pośrednictwem wpłaty odpowiedniej kwoty na wskazany numer konta, bank nie będzie dokonywał automatycznego obciążenia danego rachunku.

Jednak w wielu bankach na Twój wniosek lub na podstawie zapisów umowy możliwa będzie automatyczna spłata kredytu.

Dlaczego warto skorzystać z automatycznej spłaty kredytu?

Przede wszystkim automatyczne pobieranie przez bank kwoty odpowiadającej spłacanej racie kredytowej jest wygodne. Nie ma problemu z tym, że zapomnisz zapłacić ratę jednego ze swoich zobowiązań i narazisz się na nieprzyjemności ze strony kredytodawcy. To przydatne w szczególności wtedy, gdy masz co najmniej kilka różnych kredytów oraz pożyczek do spłaty. Automatyczne uiszczanie rat z rachunku bankowego klienta sprawi, że w praktyce jedyne, co będziesz musiał robić w związku ze spłatą kredytu, to zapewnić odpowiednio duże środki na swoim koncie.

Jeśli jednak w dniu automatycznej spłaty kredytu okaże się, że na rachunku jest zbyt mało pieniędzy, bank ponowi próbę pobrania raty w kolejnych dniach. Jeśli suma ta nadal będzie za niska, najpewniej pracownik banku szybko się z Tobą skontaktuje. Rozwiązaniem dla uporządkowania spłaty kilku różnych kredytów oraz pożyczek może być nie tylko automatyczna spłata, ale i konsolidacja zobowiązań finansowych. Dzięki temu możesz połączyć kilka pożyczek i kredytów w jedno zobowiązanie i zmniejszyć miesięczne obciążenia finansowe z tego tytułu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *