Chwilówka dla otrzymującego stypendium

14 października 2021  — Maciej

Studiujący na uczelni wyższej może ubiegać się o pomoc finansową w formie różnych stypendiów. Są one wypłacane regularnie.

Czy dochód powstający z tytułu stypendiów jest brany pod uwagę przy wyliczaniu zdolności przez firmy pożyczkowe? Czy na tej podstawie zaciągniesz chwilówkę?

Sprawdź również: Chwilówka dla studenta – gdzie może pożyczyć pieniądze student?

 • Student może uzyskać wsparcie finansowe w postaci stypendium socjalnego, zapomogi czy stypendium za dobre wyniki w nauce.
 • Bank najczęściej nie udzieli kredytu klientowi, który uzyskuje dochody tylko ze stypendium, z uwagi na brak stabilności takiego źródła finansów.
 • Firmy pożyczkowe są w stanie udzielić chwilówki studentom uzyskującym różnego rodzaju stypendia.

Pomoc finansowa dla studentów

Osoba, która podjęła studia, ponosi szereg wydatków związanych z opłatą lokum, często w innym mieście, i koniecznością utrzymania się samodzielnie. Wielu żaków korzysta z różnych form pomocy materialnej.

Przepisy Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wskazują, o jakiego rodzaju pomoc materialną możesz starać się jako student. Art. 86 ust. 1 wskazanej ustawy mówi, że żak może ubiegać się o:

 • stypendium socjalne,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomogę,
 • stypendium rektora,
 • stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
 • stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną.

Na podstawie art. 359 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, żak może otrzymać ponadto stypendium ministra.

Byś mógł dostawać regularnie stypendium lub inną pomoc finansową, musisz spełnić określone warunki, w tym:

 • mieć status studenta,
 • złożyć stosowny wniosek,
 • spełnić dodatkowe warunki przewidziane dla danej kategorii pomocy finansowej.

Przykładowo, stypendium socjalne otrzymasz, jeśli masz trudną sytuację materialną i jesteś w stanie ją udokumentować. Rektor w porozumieniu z samorządem studenckim co roku ustala wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie żaka uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne. Określona kwota powinna mieścić się w granicach od 686,40 zł do 1051,7 zł netto.

Stypendia wypłacane są regularnie, co miesiąc, przez cały rok akademicki. Z kolei zapomogi mają charakter jednorazowy i doraźny. Czy regularne dochody ze stypendium pozwolą na zbudowanie zdolności kredytowej żaka i na skuteczne ubieganie się o chwilówkę?

Czy student ze stypendium otrzyma chwilówkę?

Wymagania firm pożyczkowych działających w sektorze pozabankowym dotyczące potencjalnych klientów są mniejsze niż w bankach. Jednak i tak pożyczkobiorca musi być w odpowiednim wieku, mieć polskie obywatelstwo i miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Ponadto powinien mieć odpowiednio wysoką zdolność kredytową, by otrzymać chwilówkę.

Źródłem finansów studenta, zwłaszcza studiów dziennych, mogą być środki przekazywane mu przez rodziców lub opiekunów czy właśnie wspominane stypendia. Opierając się na takich dochodach właściwie żaden bank nie udzieliłby nikomu kredytu, ale chwilówkę na tej podstawie można uzyskać. Firmy pożyczkowe poprzestają często na oświadczeniu o wysokości osiąganych przez pożyczkobiorców dochodów i nie weryfikują, czy złożone pismo jest zgodne z prawdą. Jeśli tylko potwierdzisz za pomocą specjalnej aplikacji lub przelewu weryfikacyjnego na symboliczną kwotę 1 zł lub 1 gr swoją tożsamość, otrzymasz chwilówkę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *