Chwilówka dla Ukraińca w Polsce

10 grudnia 2021  — Maciej

W sklepach, punktach handlowych i po prostu na ulicach mniejszych oraz większych miast  w Polsce możesz często usłyszeć język ukraiński. W naszym kraju rośnie liczba Ukraińców, którzy przyjeżdżają głównie do pracy i dla lepszego życia.

Czy Ukraińcy mają szansę na uzyskanie kredytu w Polsce? Wielu z nich legalnie pracuje na terenie RP i ma stałe dochody. Jak do ich wniosków o pożyczki podchodzą firmy pozabankowe?

Zobacz również: Co to jest pożyczka i jakie są jej rodzaje?

  • W Polsce z początkiem 2021 roku ważne dokumenty pobytowe miało 244,2 tys. Ukraińców.
  • Około 73 proc. wszystkich zezwoleń na pracę wydanych w Polsce w 2020 roku trafiło do obywateli Ukrainy.
  • Ukraińcy z kartą czasowego lub stałego pobytu i rezydenturą podatkową mają największe szanse na uzyskanie chwilówki w wybranych firmach pozabankowych.

Przewaga Ukraińców wśród obcokrajowców w Polsce

Urząd do Spraw Cudzoziemców informował, że w 2020 roku prawie 460 tys.[1] cudzoziemców miało ważne zezwolenie na pobyt w naszym kraju.

W grupie tej najwięcej było Ukraińców. 1 stycznia 2021 roku ważne dokumenty pobytowe miało 244,2 tys. obywateli Ukrainy i to najliczniejsza nacja cudzoziemców na terenie RP. W maju 2021 roku Główny Urząd Statystyczny opublikował raport Zezwolenia na pracę cudzoziemców w Polsce w 2020 roku[2]. Jak z niego wynika, w rzeczonym okresie wydano 406,5 tys. zezwoleń na pracę obcokrajowcom i była to liczba mniejsza o 38,2 tys. niż rok wcześniej. Zezwolenia te trafiły do obywateli 129 państw oraz do 11 bezpaństwowców. Nadal najczęściej dokumenty te są wydawane Ukraińcom – niemal 73 proc. cudzoziemców, którym udzielono zgody na pracę w Polsce, miało ukraiński paszport.

Na tej podstawie można wysnuć wnioski, że wielu Ukraińców mieszkających w Polsce – czasowo lub długoterminowo czy na stałe – pracuje i pozyskuje stałe dochody. Teoretycznie więc mają zdolność kredytową do uzyskania pożyczki, zwłaszcza że firmy pozabankowe mają niskie wymagania w tym zakresie.

Czy zostanie udzielona pożyczka chwilówka dla Ukraińca?

Wiele firm pożyczkowych wymaga polskiego paszportu i obywatelstwa RP dla udzielenia chwilówki na złożony wniosek klienta. To oznaczałoby, że w firmach tych nie ma możliwości uzyskania pożyczki dla Ukraińca.

Są jednak i inni pożyczkodawcy, którzy dają szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku złożonego przez obywatela Ukrainy. Musi on jednak dopełnić wielu formalności, których nie ma w przypadku starania się o chwilówkę przez polskiego obywatela.

Wymagania dla pożyczkobiorcy z Ukrainy

Zanim Ukrainiec złoży wniosek o chwilówkę, musi potwierdzić swoją tożsamość. Podstawą będzie tu paszport.

Osoby, które są obywatelami innego państwa i przyjechały do Polski z innym dokumentem tożsamości, powinny mieć dowód osobisty wydany przez władze swojego kraju. Wymagane jest zwykle również to, by miały one status rezydenta w RP.

Status ten przysługuje Ukraińcom, podobnie jak innym cudzoziemcom, jeśli:

  • legalnie przebywają w Polsce od co najmniej 5 lat,
  • mają regularne, udokumentowane dochody od co najmniej 3 lat,
  • mają prawo do lokalu mieszkalnego,
  • mogą udokumentować znajomość języka polskiego w postaci urzędowego potwierdzenia biegłości języka na poziomie minimum B1 lub świadectwa ukończenia szkoły w Polsce lub szkoły zagranicznej z językiem polskim jako wykładowym.

Alternatywnym dokumentem pozwalającym w niektórych firmach pożyczkowych na ubieganie się o chwilówkę dla Ukraińca będzie karta czasowego lub stałego pobytu, które pozwalają na dokonywanie wielu czynności cywilnoprawnych w Polsce, w tym na podpisywanie umów.

Jeśli Ukrainiec złoży wniosek o pożyczkę w firmie, która jest skłonna do udzielenia chwilówki obcokrajowcom, a przy tym będzie mieć legalne dochody w Polsce i miejsce zamieszkania, a także okaże kartę pobytu czy rezydentury, najpewniej otrzyma chwilówkę. Pożyczkodawca może też sprawdzić wiarygodność finansową potencjalnego klienta, korzystając z zagranicznych biur informacji gospodarczej.

[1] https://www.gov.pl/web/udsc/cudzoziemcy-w-polsce-po-2020-r

[2]https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5821/18/4/1/zezwolenia_na_prace_cudzoziemcow_w_polsce_w_2020_r.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *