Czy informować bank o problemach finansowych?

8 grudnia 2021  — Maciej

W trakcie procesu kredytowania, zanim zostanie wydana decyzja, bank skrupulatnie sprawdza wiarygodność klientów. Potencjalny kredytobiorca musi mieć odpowiednio wysoką zdolność, aby mógł liczyć na przyznanie środków.

Jednak w toku spłaty takiego zobowiązania mogą pojawić się problemy finansowe, które spowodują, że możesz mieć trudności ze spłatą kolejnych rat kredytów czy pożyczek. Czy powinieneś informować swój bank o takich problemach?

Zobacz również: Kto może pomóc w spłacie chwilówek? Gdzie szukać pomocy?

  • Polscy dłużnicy są winni wierzycielom 46,8 mld zł.
  • Poinformowanie banku o kłopotach finansowych jest dobrowolne.
  • Bank na wypadek problemów swojego klienta może zaproponować wakacje kredytowe, restrukturyzację lub konsolidację długu.
  • Ubezpieczenie kredytu pozwoli na uzyskanie wsparcia od firmy ubezpieczeniowej np. przy utracie pracy.

46,8 mld zł długów Polaków

Zgodnie z informacjami Krajowego Rejestru Długów publikowanymi w sieci w listopadzie 2021 roku Polacy mają do spłacenia prawie 46,8 mld zł[1] zaległych płatności.

Połowa wskazanej kwoty należy do multidłużników, czyli osób, które są winne pieniądze co najmniej trzem wierzycielom. Można uznać, że znaleźli się oni u progu pętli finansowej albo już od dłuższego czasu borykają się z problemami finansowymi. Mają po kilka kredytów lub pożyczek do spłaty, ale nie radzą sobie z regularnym uiszczeniem rat kapitałowo-odsetkowych.

Czy w takiej sytuacji dłużnik powinien poinformować swój bank, w którym ma zaciągnięty kredyt, że jego sytuacja materialna uległa zmianie i stała się niekorzystna? Co miałoby na celu poinformowanie instytucji o tym fakcie?

O czym kredytobiorca powinien informować swój bank?

Podpisanie umowy kredytowej pomiędzy klientem a instytucją powoduje, że bank udostępnia określoną kwotę pieniędzy kredytobiorcy, zaś ten zobowiązuje się do wykorzystania jej zgodnie z przeznaczeniem i zwrotu środków w terminach wskazanych w harmonogramie spłaty.

W trakcie udzielania kredytu bank sprawdza, czy masz odpowiednio wysoką zdolność kredytową, która pozwoli Ci na wywiązywanie się z regularnych płatności. Jednak w czasie okresu kredytowania może się okazać, że dotkną Cię poważne problemy finansowe. Zasadniczo nie musisz o nich informować banku, o ile nie wpływają one na uiszczanie rat kapitałowo-odsetkowych.

Jeśli jednak wiesz, że np. utrata pracy czy nagła choroba spowoduje brak możliwości oddania raty na czas, to najlepiej jeszcze przed terminem jej spłaty poinformuj o zaistniałej sytuacji bank. W przeciwnym wypadku, gdy rata nie wpłynie na konto banku, ten zacznie dociekać, co było powodem opóźnienia. Jeśli również wtedy będziesz unikać kontaktu z pracownikiem instytucji, najpewniej zostanie wszczęte wobec Ciebie postępowanie windykacyjne – najpierw polubowne, a później sprawa zostanie skierowana na drogę sądową. Po uzyskaniu przez bank nakazu zapłaty od sądu licz się z postępowaniem egzekucyjnym realizowanym przez komornika.

Możesz uniknąć takich nieprzyjemności i zajęcia majątku, jeśli poinformujesz swoją instytucję o problemach finansowych.

Pomoc ze strony banku w trudnej sytuacji

Mając problemy finansowe, nie zwlekaj z tym, by powiadomić o tym bank, w którym masz zaciągnięty kredyt. Instytucji tej zależy na tym, byś ostatecznie spłacił kredyt, dlatego może zaproponować Ci:

  • zawieszenie płatności rat na kilka miesięcy (wakacje kredytowe),
  • przedstawienie nowego harmonogramu spłaty,
  • restrukturyzację kredytu, w wyniku czego raty miesięczne zostaną obniżone i wydłuży się okres spłaty,
  • konsolidację zobowiązań kredytowych i pożyczkowych przy jednoczesnym wydłużeniu okresu spłaty oraz zmniejszeniu miesięcznego obciążenia finansowego.

Ubezpieczenie na wszelki wypadek

W trakcie zaciągania kredytu w banku możesz zdecydować się na jego ubezpieczenie, np. od utraty pracy lub utraty zdolności do jej wykonywania. Takie ubezpieczenia spowodują, że na wypadek problemów finansowych spowodowanych brakiem zatrudnienia spłatę rat kredytowych na pewien czas przejmie towarzystwo ubezpieczeniowe.

[1] https://krd.pl/centrum-prasowe/informacje-prasowe/2021/jedna-czwarta-dluznikow-u-progu-petli-finansowej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *