Czy pożyczki dla niepełnoletnich są dostępne?

20 października 2021  — Maciej

Polski Kodeks cywilny wskazuje, że niepełnoletnią jest osoba, która nie ukończyła jeszcze 18. roku życia. Jeśli jesteś nieletni, to czy możesz skutecznie ubiegać się o uzyskanie chwilówki?

W większości firm pozabankowych wymagane jest okazanie dowodu osobistego i wpisanie odpowiednich danych do wniosku o pożyczkę. Czy jednak są i takie, które zaakceptują osobę niepełnoletnią jako pożyczkobiorcę?

Sprawdź również: Pożyczki dla studentów? Jak sfinansować swoją edukację?

  • Nieletnią jest osoba, która nie ma ukończonych 18 lat.
  • Zawierane przez niepełnoletnich umowy pożyczkowe najczęściej w świetle prawa zostaną uznane za nieważne.
  • Firmy mogą udzielać pożyczek klientom, którzy skończyli 18 lat, ale często podwyższają próg wiekowy, np. do 21 lat.

Kim jest osoba nieletnia i co oznacza ten status?

Nieletni czy też osoba niepełnoletnia lub małoletnia to dziecko lub młodzież, które nie ma jeszcze 18 lat. Kwestia ta została uregulowana w polskim prawie cywilnym.

Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, pełnoletnim jest ten, kto ukończył 18 lat. Jednocześnie małoletni może uzyskać pełnoletność przez zawarcie małżeństwa i nie straci jej już w razie unieważnienia go. Osoba pełnoletnia ma pełną zdolność do czynności prawnych. Natomiast zdolności tej nie mają osoby, które nie ukończyły lat 13 oraz całkowicie ubezwłasnowolnieni. Bez takiej zdolności nie ma możliwości dokonywania czynności prawnych, np. zaciągania zobowiązań w postaci chwilówek, ponieważ będzie to każdorazowo uznane za działanie nieważne, niepociągające za sobą skutków prawnych.

 Po przekroczeniu 13 lat dziecko nabywa ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Taka osoba małoletnia może w ograniczonym zakresie zawierać umowy należące do powszechnie zawieranych, w drobnych sprawach życia codziennego. W innych przypadkach do takiej umowy konieczna jest zgoda przedstawiciela ustawowego.

Pożyczka wymaga pełnej zdolności do czynności prawnych

Pomimo faktu, że nastolatki w wieku od 13. do 18. roku życia mają częściową zdolność do czynności prawnych, pozwalającą np. na samodzielne dokonywanie zakupów, to jednak nie jest to wystarczające do indywidualnego zaciągania zobowiązań finansowych, a bynajmniej nie bez zgody rodzica lub przedstawiciela ustawowego.

Pożyczka dla nieletnich jest niemożliwa do realizacji, ponieważ byłaby niezgodna z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego. Dzieci czy młodzież w wieku do ukończenia 18. roku życia nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych, która wymagana jest do pożyczania pieniędzy.

Wyższy wymóg wieku w firmach pożyczkowych

Pożyczki dla niepełnoletnich nie są dostępne, przynajmniej w legalnie działających firmach pozabankowych ani w bankach. Natomiast są i takie podmioty, które udzielają chwilówek dopiero wtedy, gdy klient ukończy np. 20 czy 21 lat.

Wyższy wymóg progu wiekowego jest spowodowany tym, że młodzi ludzie mogą nie mieć, obiektywnie rzecz ujmując, wystarczającej zdolności kredytowej do zaciągnięcia pożądanego zobowiązania. Dla pożyczkodawcy oznaczałoby to więc podwyższone ryzyko, jeśli zdecydowałby się jednak takiej pożyczki udzielić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *