Czy senior może dostać chwilówkę?

20 sierpnia 2021  — Maciej

Osoby starsze są pożądanymi kandydatami na kredytobiorców i pożyczkobiorców, choć musisz wiedzieć, że i w bankach, i w firmach pożyczkowych występują pewne ograniczenia w udzielaniu im takich zobowiązań.

Stałe wpływy z tytułu emerytury lub renty powodują, że seniorzy mają dobrą zdolność kredytową. Kiedy taka osoba dostanie chwilówkę, a kiedy musi liczyć się z odmową jej udzielenia?

Sprawdź także: Konsolidacja pożyczek pozabankowych

  • Emeryci i renciści są klientami cenionymi przez banki i firmy pożyczkowe.
  • Firmy i banki ustalają maksymalny wiek klientów, którym przyznają swoje produkty.
  • Wysokość świadczenia otrzymywanego przez seniora ma wpływ na jego zdolność kredytową.

Senior jako wiarygodny pożyczkobiorca

Czy osoba starsza będzie postrzegana w banku lub w pożyczkowej firmie pozabankowej jako pożądany klient?

Osoby starsze są znacznie bardziej odpowiedzialne w zakresie spłaty zobowiązań niż osoby młode. Mają wielką potrzebę wywiązania się na czas ze swoich długów, nawet kosztem mocnego zaciskania pasa. Poza tym emeryci i renciści znajdują się w tej komfortowej sytuacji, że mają stałe, comiesięczne źródło dochodu w postaci emerytury lub świadczenia rentowego, dlatego są wiarygodnymi kredytobiorcami w oczach banków.

Jedynymi przeszkodami w udzielaniu kredytów lub pożyczek osobom starszym są podeszły wiek i pobieranie niskiego świadczenia emerytalnego lub rentowego. Dlatego też banki i firmy pożyczkowe stawiają pewne ograniczenia wiekowe, których przekroczenie wyklucza z grona kredytobiorców seniora.

Ograniczenia wiekowe przy udzielaniu seniorom chwilówek

Senior starający się o pożyczkę chwilówkę nie może mieć więcej niż 70 czy 80 lat. Powyżej wyznaczonej przez firmy pożyczkowe lub banki granicy wnioskowanie o zobowiązanie nie będzie skuteczne.

Każda instytucja pożyczkowa przed udzieleniem chwilówki dla seniora będzie analizowała swoje ryzyko związane z takim działaniem. Oczywiście proces weryfikacyjny będzie mniej skomplikowany niż w przypadku wnioskowania o kredyt w banku, ale wiek jest jednym z kryteriów przyznania pożyczki. Udzielenie zobowiązania osobie w podeszłym wieku obarczone jest wyższym ryzykiem niż osobie w wieku 30–40 lat. Możliwe, że senior po prostu nie dożyje końca spłaty pożyczki czy terminu zwrotu chwilówki.

Dlatego też wiele firm pożyczkowych określa maksymalny wiek dla swoich klientów na około 70–75 lat. Przekroczenie go powoduje, że senior nie będzie mógł otrzymać chwilówki.

Gdzie szukać pożyczek chwilówek dla emerytów i rencistów?

Potrzebujesz pieniędzy na leki? Musisz kupić nową lodówkę, a oszczędności z emerytury są zbyt niskie? Zobacz, gdzie zaciągniesz pożyczkę chwilówkę dla seniora!

W firmach pożyczkowych, które nie mają ustalonego kryterium maksymalnego wieku klientów możesz z powodzeniem ubiegać się o chwilówkę. Nie będziesz mieć raczej problemu z jej uzyskaniem, jeśli masz 60–65 lat. Wówczas właściwie wszyscy pożyczkodawcy będą chętni udzielać Ci chwilówek.

Wystarczy, że złożysz oświadczenie, iż świadczenie emerytalne jest Twoim podstawowym źródłem dochodu. Na tej podstawie firma określi Twoją zdolność kredytową i ustali, czy może Ci przyznać wnioskowaną pożyczkę chwilówkę dla seniora. Możesz nawet dostać środki w trybie online – jeśli potrzebujesz, poproś kogoś z rodziny o pomoc przy obsłudze komputera. W ten sposób szybko otrzymasz pozytywną decyzję i będziesz mógł dowolnie dysponować pieniędzmi z chwilówki dla seniora. Jednocześnie pamiętaj, że w przypadku chwilówek masz bardzo mało czasu na spłatę zobowiązania. Czy na pewno będziesz mieć na to środki?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *