Czym jest kredyt pomostowy?

14 lutego 2022  — Maciej

Polska od chwili przystąpienia do Unii Europejskiej w 2004 roku do listopada 2021 roku otrzymała z tego źródła transfery finansowe na kwotę prawie 141,8 mld euro. Liczne programy dotacyjne umożliwiają realizację nawet najbardziej zaawansowanych inwestycji. Do czasu otrzymania środków z UE inwestycje te można realizować z udziałem kredytów pomostowych. Czym one są?

 

Sprawdź również: Chwilówka dla prowadzącego działalność gospodarczą

 

  • Kredyt pomostowy jest ściśle związany z dotacjami unijnymi.
  • Celem kredytu pomostowego jest zapewnienie płynności finansowej do czasu uzyskania wypłaty środków z projektu unijnego.
  • Do wniosku o kredyt pomostowy należy dołączyć pełną dokumentację ubiegania się o dotację unijną.

Kredyt przed udzieleniem dotacji – pomostowe finansowanie inwestycji

Wielomilionowe dotacje, preferencyjne pożyczki i inne elementy pomocowe płynące do Polski z Unii Europejskiej w ramach różnorodnych funduszy sprawiły, że zostały zrealizowane dziesiątki tysięcy inwestycji w skali ogólnokrajowej, ale i regionalnej czy lokalnej.

Przy realizacji inwestycji z udziałem środków unijnych najczęściej trzeba dopilnować wielu formalności, by finalnie uzyskać dotację. Zanim pieniądze zostaną wypłacone, inwestor musi realizować swój projekt z innych środków. Mogą to być jego oszczędności, ale i pieniądze z banku w ramach kredytu pomostowego. Czym jest taki produkt?

Kredyt pomostowy jest rozwiązaniem pozwalającym na uzyskanie finansowania w związku z realizacją projektu inwestycyjnego. Jest udzielany tym, którzy otrzymali refundację w ramach dotacji unijnej. Celem uzyskania kredytu pomostowego jest zapewnienie płynności finansowej dla beneficjenta dotacji i podmiotu realizującego całą inwestycję do czasu otrzymania właściwych środków z projektu unijnego.

Warunki udzielania kredytów pomostowych

W zależności od banku jako beneficjent projektu unijnego możesz uzyskać na realizację swojej inwestycji kredyt pomostowy w wysokości do 100 proc. kosztów kwalifikowanych określonych w dokumentach. Czasami taka instytucja pozwala na sfinansowanie wkładu własnego, jaki musisz wnieść na dokonanie konkretnej inwestycji.

Wniosek o kredyt pomostowy powinieneś złożyć jeszcze przed ubieganiem się o dotację unijną lub zaraz po tym fakcie. Najczęściej banki wymagają, byś dołączył do niego:

  • szczegółowy opis planowanej inwestycji – biznesplan,
  • bilans,
  • rachunek zysków i strat,
  • dokumentację związaną z ubieganiem się o uzyskanie dotacji unijnej,
  • dokumentację finansową związaną z sytuacją materialną Twojej firmy.

Kredyt pomostowy jest udzielany dopiero po zweryfikowaniu wszystkich dokumentów dołączonych do wniosków. To rozwiązanie, które nie narazi Cię na wysokie koszty, zwłaszcza że pożyczony z banku kapitał najczęściej możesz spłacić ze środków otrzymanych z programu unijnego. Jako kredytobiorca przy kredycie pomostowym z własnych dochodów spłacasz jedynie odsetki i inne opłaty naliczone przez bank.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *