Dług w ZUSie – jak spłacić? Kiedy się przedawnia? Jak umorzyć? Podpowiadamy!

20 czerwca 2020  — Karol Żubrowski

Dług w ZUSieKażde przedsiębiorstwo musi opłacać stosowne podatki i składki na ZUS. W chwili, gdy ma kłopoty z płynnością finansową, może nie być wstanie pokryć tych kosztów. Szczególnie w obecnych okolicznościach związanych z pandemią koronawirusa sporo przedsiębiorców ma ten problem. Każda zaległość wiąże się z wieloma przykrymi konsekwencjami, dlatego warto postarać się uniknąć opóźnień w uregulowaniu opłat. Podpowiadamy, w jaki sposób można spłacić dług w ZUSie oraz wyjaśniamy, co trzeba o nim wiedzieć!

Jak spłacić dług w ZUSie?

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą musi odprowadzać składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jakiekolwiek zaniedbanie w tej materii wiąże się m.in. z koniecznością spłaty odsetek oraz kosztów egzekucyjnych, a czasem nawet może prowadzić do postępowania karnego czy zakazu prowadzenia firmy!

W obliczu pandemii koronawirusa wielu przedsiębiorców zostało narażonych na ogromne straty. Rząd przygotował z tego względu specustawę nazywaną Tarczą Antykryzysową, która wprowadziła m.in. zwolnienia ze składek oraz ich odroczenia w czasie. Nie wszyscy mogą jednak z nich korzystać, więc narażają się na dług w ZUSie.

Co robić w takiej sytuacji? Można postarać się o kredyt, tym bardziej, że teraz są dostępne na lepszych warunkach. Niestety tutaj mogą pojawić się kolejne problemy. Firma jest zazwyczaj głównym źródłem dochodów przedsiębiorcy. Jeśli ma problemy finansowe, może mieć kłopoty ze spłatą zadłużenia. Z tego względu banki nieprzychylnie podchodzą do takich sytuacji. Wtedy najrozsądniej jest zdecydować się na kredyt na spłatę długu w ZUSie udzielony przez firmę pożyczkową. Zwykle są o wiele łatwiej dostępne, więc mogą naprawdę ocalić istnienie całego przedsiębiorstwa oraz przyszłość jego pracowników i właściciela!

Przeczytaj również: Dług w Urzędzie Skarbowym – jak spłacić?

Kiedy przedawnia się dług w ZUSie?

Zgodnie z prawem, dług w ZUSie przedawnia się po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne. Oznacza to, że okres obowiązuje od daty, do której dłużnik musiał zapłacić składki. Nie jest jednak rozsądne czekanie na tę ewentualność. ZUS ma sporo możliwości, by przerwać bieg terminu przedawnienia. Wystarczy, że wystosuje jakiekolwiek ponaglenie, wezwanie do zapłaty czy w inny sposób podejmie próbę wyegzekwowania należnych pieniędzy. Próby „przeczekania” problemów mogą więc mieć opłakane skutki.

Jak umorzyć dług w ZUSie?

Jeśli nie ma się żadnych możliwości, by spłacić dług w ZUSie, można złożyć specjalny wniosek o jego umorzenie. Przysługuje on:

  • płatnikom składek oraz byłym płatnikom składek (np. przedsiębiorcom),
  • osobom, na które przeniesiono odpowiedzialność za zobowiązania (np. spadkobiercy, wspólnicy czy następcy prawni),
  • małżonkom odpowiadającym z majątku wspólnego za zadłużenie współmałżonka,
  • pełnomocnikom dłużnika.

Oczywiście nie każdy wniosek zostanie przyjęty. Jest dokładnie analizowany, ponieważ płatnik musi spełnić szereg wymagań. Dług może zostać umorzony, jeśli ZUS stwierdzi całkowitą nieściągalność należności lub uwzględni wyjątkowo trudną sytuację finansową i rodzinną. Dzieje się tak, gdy dłużnik np. zmarł, nie pozostawiając długów ani żadnych spadkobierców albo gdy nie posiada żadnego majątku lub jest on niewystarczający na pokrycie kosztów egzekucyjnych.

Jak widać, nie są to częste sytuacje. Z tego względu jedynie w niewielu przypadkach można liczyć na powodzenie. Co więcej, nawet jeśli uda się uzyskać umorzenie składek, ma to negatywny wpływ na prawo do przyszłych świadczeń z ZUS oraz automatycznie zwiększa ich wysokość. Podsumowując, raczej nie warto tracić czasu na to zagadnienie.

Jak rozłożyć dług w ZUSie na raty?

ZUS umożliwia rozłożenie długu na dogodne raty. By uzyskać takie wsparcie należy złożyć stosowny wniosek. O pomoc mogą ubiegać się: przedsiębiorcy i byli przedsiębiorcy, spadkobiercy, następcy prawni, małżonkowie oraz pełnomocnicy. W ten sposób da się rozłożyć spłatę składek na:

  • ubezpieczenia społeczne i/lub zdrowotne,
  • Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Raty mogą obejmować nie tylko należności, ale też naliczone już odsetki oraz inne koszty. Trzeba do nich doliczyć też tzw. opłaty prolongacyjne. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ jeśli ZUS wyrazi na nie zgodę, zawiesi postępowanie egzekucyjne i naliczanie dalszych odsetek. Wtedy podpisuje się specjalną umowę, obejmującą spłatę na wspólnie ustalonych zasadach. Można wynegocjować okres jej obowiązywania oraz wysokość rat, tak by jak najlepiej poradzić sobie z tym problemem. Niestety, nie każdy spełni odpowiednie wymogi, więc wniosek może zostać odrzucony.

Kiedy nie uda się uzyskać pomocy ani wsparcia w żaden inny sposób, dług w ZUSie musi po prostu zostać spłacony. Okazuje się, że często najlepszym wyjściem jest kredyt. Pożyczka na uregulowanie ZUSu pomoże przywrócić firmie płynność finansową, chroniąc ją przed upadkiem. Wybierz proste rozwiązanie, by ustrzec się przed długami i innymi konsekwencjami!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *