Odpowiedź na wezwanie do zapłaty – jak napisać? Wzór!

25 września 2020  — Dariusz

W chwili, gdy wierzyciel nie otrzyma pieniędzy w terminie, ma prawo się o nie upomnieć. Zazwyczaj na początku wysyła monity, czyli specjalne wiadomości w formie listownej lub elektronicznej. Kolejnym etapem są pisma przedsądowe. Gdy tylko się je otrzyma, należy zareagować i na nie odpowiedzieć, jeśli chce się polubownie rozwiązać całą sprawę. Długa zwłoka czy celowe ignorowanie upomnień może mieć przykre skutki. Wyjaśniamy, jak należy przygotować odpowiedź na wezwanie do zapłaty!

Czym jest wezwanie do zapłaty?

Odpowiedź na wezwanie do zapłatyWezwanie do zapłaty jest przedsądowym pismem będącym jednym z początkowych etapów windykacji. Jest wysyłane po to, by przypomnieć dłużnikowi o obowiązku spłaty. W treści można znaleźć wysokość zobowiązania oraz wyznaczony termin na uregulowanie zaległości. Często wspomina się też o konsekwencjach dalszego opóźnienia. Takie pismo ma na celu doprowadzić do polubownego załatwienia problemu. Jeśli się je zignoruje, sprawa może w końcu trafić do sądu, po czym można spodziewać się egzekucji komorniczej.

Wezwanie do zapłaty nie przychodzi w żadnym określonym terminie – prawo nie reguluje w tej kwestii, dlatego moment jego nadania jest zależny od wierzyciela. Jedynym wymogiem jest to, by zostały wysłane listem poleconym. W ten sposób ma się pewność, że wiadomość na pewno dotrze do dłużnika.

Co zrobić po otrzymaniu wezwania do zapłaty?

Gdy otrzyma się wezwanie do zapłaty, trzeba działać szybko. Jeśli jest to możliwe, najlepiej jest po prostu spłacić zadłużenie. Do pożyczonej kwoty trzeba dodać nie tylko opłaty nałożone przez samą firmę, ale też karne odsetki oraz inne koszty, np. związane z wysyłką monitów. Cała suma z pewnością jest już wypisana w otrzymanym dokumencie.

Niestety, nie zawsze jest się w stanie zapłacić za zaległości. Wtedy warto przygotować odpowiedź na wezwanie do zapłaty, w której opisze się całą sytuację i spróbuje wynegocjować prolongatę albo rozłożenie długu na raty. Im szybciej się odpisze, tym lepiej!

Zanim odda się jakiekolwiek pieniądze lub napisze pismo, warto jednak sprawdzić, czy wezwanie jest autentyczne. Należy zastanowić się czy m.in. faktycznie ma się jakieś zaległości, czy zna się danego wierzyciela oraz czy wskazane w piśmie dane są prawidłowe. W wyniku pomyłki lub nieuczciwych działań firma pożyczkowa może bezzasadnie próbować uzyskać pieniądze.

Jak napisać odpowiedź na wezwanie do zapłaty?

Odpowiedź na wezwanie do zapłaty nie musi mieć żadnej ustalonej treści, ale powinna zawierać kilka najważniejszych elementów. Pismo można napisać ręcznie lub na komputerze. Trzeba w nim zawrzeć:

  • datę i miejsce przygotowania dokumentu;
  • tytuł i wskazanie pisma, na które się odpowiada;
  • opis sposobu, w jaki chce się rozwiązać problem;
  • stosowne prośby, np. o prolongatę lub rozłożenie długu na raty;
  • dane kontaktowe;
  •  podpis.

Dodatkowo można dołączyć jeszcze inne dokumenty, np. kopię umowy, potwierdzenie przelewu itp. Niezależnie od tego, czy wezwanie ma podstawy czy nie, warto odpowiedzieć na nie jak najszybciej. Jeśli zaś chce się po prostu od razu uregulować należność, nie ma konieczności przygotowywania dodatkowego pisma.

Odpowiedź na bezpodstawne wezwanie do zapłaty

Może się zdarzyć, że na wezwaniu do zapłaty zostanie przedstawiona stanowczo zbyt duża kwota. Wtedy koniecznie trzeba przygotować odpowiedź, wskazując wszystkie niezgodności. Najlepiej jest dołączyć skany umowy z wyszczególnieniem punktów, które udowadniają, że suma nie powinna być aż tak wysoka. Nieścisłości bywają wynikiem zwyczajnej pomyłki, ale też nieuczciwych działań.

Niektóre osoby mogą także dostać wezwanie na zobowiązanie, o którym nie miały w ogóle pojęcia. Wtedy dobrze jest poprosić o pomoc prawnika. Taka sytuacja może być oszustwem lub wynikiem wyłudzenia przez kogoś pożyczki na nieswoje dane. W odpowiedzi należy wyraźnie zaznaczyć, że nie zaciągało się żadnego zobowiązania, a także poprosić o kopie dokumentów, które miałyby je potwierdzić – będą ważnym materiałem dowodowym. W takich sprawach zazwyczaj potrzebne jest dochodzenie, by ustalić, kto pożyczył pieniądze na przywłaszczony dowód osobisty.

Odpowiedź na przedawnione lub nieaktualne wezwanie do zapłaty

Czasem może też dojść do tego, że wierzyciel będzie upominał się o przedawniony dług. Zgodnie z prawem, po upływie 3 lat od ostatecznej daty spłaty zobowiązanie jest nieważne, jeśli w międzyczasie nie próbowano w żaden sposób skontaktować się z dłużnikiem. Przygotowując odpowiedź dobrze jest skonsultować się z prawnikiem i załączyć do dokumentu odpowiednie fragmenty umowy.

Zdarza się też, że spłaciło się dług, a i tak otrzymało się wezwanie. Wtedy należy w odpowiedzi wyraźnie zaznaczyć, że należność jest już uregulowana oraz dołączyć jako dowód potwierdzenie zapłaty. Jeśli pojawią się jakiekolwiek dalsze obiekcje ze strony wierzyciela, należy zwrócić się do prawnika.

Odpowiedź na wezwanie do zapłaty jest bardzo ważnym dokumentem. Jeśli chcesz polubownie rozwiązać sprawę lub otrzymany dokument jest nieprawidłowy albo bezzasadny, postaraj się jak najszybciej przygotować stosowne pismo. W razie poważniejszych kłopotów poproś o pomoc prawnika!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *