Jak skorzystać z wakacji pożyczkowych?

3 września 2021  — Maciej

Wakacje kredytowe to nic innego, jak odroczenie na pewien czas spłaty pełnej raty kapitałowo‑odsetkowej kredytu bankowego lub tylko części kapitałowej lub odsetkowej. Jednak czy taka sama opcja istnieje w przypadku pożyczek?

Analogicznie wakacje pożyczkowe pozwalałyby klientom firm pozabankowych, zaciągających m.in. chwilówki, na odroczenie ich spłaty. Czy to możliwe?

Sprawdź również: Koronawirus a chwilówki – czy mogę zawiesić spłatę rat?

  • Wakacje kredytowe są czasowym zawieszeniem spłaty rat pożyczki – w części odsetkowej, kapitałowej lub obu jednocześnie. Możliwość skorzystania z nich jest uzależniona od indywidualnej oferty firmy.
  • Za sprawą rekomendacji wydanych przez Polski Związek Instytucji Pożyczkowych w czasie pandemii można było w popularnych firmach korzystać z wakacji pożyczkowych.
  • Wakacje pożyczkowe mogą obejmować kilka kolejno spłacanych rat, a odroczenie spłaty raty skutkuje wydłużeniem okresu kredytowania lub doliczeniem kwoty niespłaconych rat do kolejnych płatności.

Pojęcie wakacji kredytowych – co to jest?

Wakacje kredytowe to termin tożsamy do wakacji pożyczkowych. W obu przypadkach dotyczą one przerwy w spłacie kredytu lub pożyczki, pozwalają na tymczasowe zawieszenie spłaty chwilówki. W warunkach właściwych dla oferty pożyczkowej firmy pozabankowe proponują klientom wakacje pożyczkowe jako bonus. Możliwe jest dzięki temu odroczenie części kapitałowej lub części odsetkowej zobowiązania.

Jeśli wakacje kredytowe lub pożyczkowe dotyczą tylko części kapitałowej, wówczas decydując się na nie, musisz spłacać regularnie odsetki od zobowiązania, by nie narazić się na naliczenie opłat karnych.

Wakacje pożyczkowe i kredyty w czasie pandemii COVID-19

Do wakacji kredytowych przyzwyczaiły klientów banki w okresie pandemii koronawirusa. Jednak przepisy, które pozwalały na korzystanie z opcji czasowego zawieszenia spłaty kredytu zobowiązały tylko banki do udzielania ustawowych wakacji kredytowych. Firmy pożyczkowe mogły, ale nie musiały udostępniać ich klientom.

Jak postąpiły w czasie szczytu pandemii COVID-19 firmy pozabankowe? Polski Związek Instytucji Pożyczkowych, do którego należy wiele firm pozabankowych w Polsce, wydał zalecenia dotyczące wakacji pożyczkowych w czasie koronawirusa. Rekomendował, by firmy będące członkami związku pozwalały klientom na odroczenie spłaty zobowiązań. Chodziło tu w pierwszej kolejności o klientów, których szczególnie mocno pod względem finansowym dotknęła pandemia koronawirusa.

Związek Przedsiębiorców Finansowych we współpracy z Fundacją Rozwoju Rynku Finansowego ogłosili dokument, który zawierał rekomendacje odnośnie do wdrożenia jednego z proponowanych zaleceń, tj.:

  • Zawieszenia spłaty rat – dla klientów, którzy ucierpieli przez koronawirusa – zdrowotnie i pod względem ekonomicznym.
  • Przesunięcia daty spłaty pożyczki wraz z przesunięciem lub wydłużeniem okresu kredytowania.
  • Dostosowania warunków ofert pożyczkowych do sytuacji gospodarczej związanej z pandemią.
  • Obniżenia raty kapitałowo-odsetkowej przez okres do 2 miesięcy, z ewentualnym wydłużeniem okresu pożyczkowego.
  • Niepobierania odsetek za zwłokę, w przypadku zalegania przez klienta z płatnością raty od dnia złożenia wniosku o wakacje pożyczkowe.

Każdy wniosek o wakacje pożyczkowe kierowany do firm musiał być odpowiednio udokumentowany i uzasadniony.

Przykładowe warunki standardowych wakacji pożyczkowych

Jeśli firma daje Ci możliwość skorzystania z wakacji kredytowych, wówczas możesz zrobić sobie przerwę w spłacie rat.

Pożyczkodawca może dać Ci możliwość wnioskowania o odroczenie spłaty np. 2 czy 3 kolejnych rat, a jednocześnie wyznaczyć maksymalny łączny okres trwania wakacji pożyczkowych. W takim wypadku firma może wydłużyć okres pożyczkowy lub doliczyć niespłacone raty do kolejnych, standardowo już spłacanych rat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *