Jak spłacić zadłużenie wobec ZUS?

16 sierpnia 2021  — Maciej

Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i emerytalne do ZUS jest obowiązkiem przedsiębiorców i pracodawców.

Jeśli masz problem z terminowym ich odprowadzaniem, powstanie zadłużenie, od którego będą naliczane odsetki. Jak spłacić dług wobec ZUS?

Sprawdź również: Kredyt na ZUS

 • Nieterminowe płacenie składek do ZUS wiąże się z karą grzywny, karnymi odsetkami i innymi kosztami.
 • Masz prawo ubiegać się o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty.
 • Zadłużenie możesz spłacić, zaciągając kredyt lub pożyczkę.
 • W uzasadnionych przypadkach masz prawo ubiegać się umorzenie zaległych składek.

Jak powstaje zadłużenie w ZUS?

Nieterminowa zapłata składek na ubezpieczenia społeczne prowadzi do powstania zadłużenia w ZUS. Jak radzi sobie z tym ten urząd i sami dłużnicy?

Przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i zatrudnianiu pracowników, konieczne jest dopełnianie obowiązku opłacania składek do ZUS. Trzeba je wpłacać w odpowiednim terminie:

 • Do 10. dnia każdego miesiąca składki do ZUS płacą osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.
 • Do 15. dnia każdego miesiąca opłacają je pozostali płatnicy – pracodawcy.

Jeśli uchylasz się od tego obowiązku, takie działanie szybko doprowadzi do powstania zadłużenia w ZUS. To sytuacja, w której ZUS w pierwszej kolejności może zdyscyplinować dłużnika z wykorzystaniem takich narzędzi jak:

 • kara grzywny,
 • obarczenie kosztem opłat dodatkowych,
 • naliczenie odsetek za zwłokę,
 • wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
 • zajęcie majątku.

By uniknąć takich problemów przy opłacaniu składek do ZUS, warto podjąć odpowiednie kroki prowadzące do spłaty zadłużenia. Dowiedz się, jakie masz możliwości.

Rozłożenie zadłużenia w ZUS na raty – jak to zrobić?

Zadłużenie wobec ZUS możesz rozłożyć na raty i spłacić je według ustalonego harmonogramu.

Wnioskować o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty możesz:

 • Przez internet – za pośrednictwem profilu zaufanego na PUE, składając wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek – RSR, z odpowiednim, wyczerpującym umotywowaniem.
 • Osobiście – z wykorzystaniem papierowego formularza RSR.
 • Drogą pocztową – wysyłając wypełniony wniosek RSR na adres ZUS.

Wniosek o płatność ratalną zaległości wobec ZUS rozpatrywany jest przez instytucję nie później niż do 2 miesięcy od daty jego złożenia.

Czy możliwe jest umorzenie zadłużenia w ZUS?

Jeśli dług wobec ZUS już istnieje, możesz postarać się o jego umorzenie, choć rzadko kiedy, tylko w szczególnych przypadkach zakład ten się na to godzi.

ZUS może przystać na rezygnację z dochodzenia należnych mu zobowiązań. Najczęściej we wniosku dłużnicy powołują się na:

 • trudną sytuację finansową,
 • trudną sytuację rodzinną.

Może się też zdarzyć, że do umorzenia zaległości wobec ZUS dojdzie w wyniku braku możliwości ściągnięcia długu z innych powodów. We wniosku o umorzenie składek dłużnik może podnieść argument, że nie jest w stanie w danym momencie podjąć żadnego zatrudnienia czy działalności zarobkowej, a spłata zadłużenia wobec ZUS doprowadzi do tego, że pozostanie on bez środków do życia.

Pożyczka na spłatę zadłużenia w ZUS

Jeśli chcesz pozbyć się zadłużenia w ZUS, możesz zaciągnąć szybką pożyczkę w odpowiedniej kwocie. Środki otrzymasz z banku albo z firmy pozabankowej. Kredyt gotówkowy będzie wymagał od Ciebie dopełnienia większej ilości formalności, dlatego na jego udzielenie często będziesz musiał poczekać do kilku dni. Natomiast pożyczkę na spłatę zadłużenia w ZUS w firmie pozabankowej dostaniesz niemal od ręki.

Wystarczy, że o taką pożyczkę będziesz ubiegać się online, zweryfikujesz w jeden z dostępnych sposobów swoją tożsamość i uzyskasz akceptację wniosku. Pożyczkę możesz spożytkować dowolnie, łącznie z uregulowaniem zadłużenia wobec ZUS.

Wybierz odpowiednią dla siebie drogę do tego, by zacząć spłacać zadłużenie wobec ZUS lub kompletnie się go pozbyć. Postaraj się o pożyczkę, kredyt bankowy czy zdecyduj się na wnioskowanie o umorzenie składek lub rozłożenia ich na raty. Procedury w każdym przypadku są inne – przejdź przez nie, by przestać być dłużnikiem. Skontaktuj się z nami, a wtedy pomożemy Ci poradzić sobie z finansowymi tarapatami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *