Jak sprawdzić firmę przed podjęciem z nią współpracy?

15 stycznia 2022  — Maciej

Ryzyko jest wpisane w specyfikę prowadzenia działalności gospodarczej. Opiera się ona na nawiązywaniu różnych umów i kontraktów z kontrahentami. Można jednak minimalizować ryzyko podjęcia współpracy z podmiotem niewypłacalnym oraz nierzetelnym. Jak to zrobić?

Zobacz również: Chwilówka dla prowadzącego działalność gospodarczą.

 • KRS i CEIDG – instytucje gromadzące informacje rejestracyjne o firmach.
 • REGON i NIP – sposób na kontrolę legalności działania firmy.
 • Bazy BIG-ów pozwalają na sprawdzenie wypłacalności kontrahentów.
 • Biała lista podatników VAT – sprawdź, czy podatnik jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Źródła informacji o kontrahentach

Współpraca pomiędzy różnymi firmami typu B2B (business to business) pozwala na budowanie dużych biznesów. Początkowo lokalna firma ma szansę na rozszerzenie działalności i zaoferowanie swoich produktów oraz usług szerszej grupie potencjalnych klientów.

Zanim jednak do tego dojdzie, musi być nawiązana współpraca z innymi podmiotami działającymi na danym rynku. Podpisanie umów z kontrahentami powinno być poprzedzone weryfikacją ich wiarygodności i wypłacalności, byś nie narażał się jako przedsiębiorca na wysokie ryzyko finansowe.

Kontrahenta możesz sprawdzić na szereg różnych sposobów przed podjęciem współpracy, w takich instytucjach i rejestrach jak:

 • CEIDG lub KRS,
 • REGON,
 • bazy biur informacji gospodarczej,
 • biała lista podatników VAT.

Jak sprawdzić kontrahenta w ewidencjach CEIDG lub KRD?

Przy rejestrowaniu działalności gospodarczej jako przedsiębiorca musiałeś dokonywać wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego. Tam też możesz uzyskać informacje o swoim potencjalnym kontrahencie.

W rejestrze CEIDG uzyskasz podstawowe informacje na temat danego przedsiębiorstwa – firmy jednoosobowej lub wspólnika spółki cywilnej. Na stronie CEIDG wpisujesz np. numer NIP czy nazwę firmy, by przeczytać, czy dany podmiot rzeczywiście prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą i kiedy została ona założona.

Jeśli Twoim kontrahentem jest jedna ze spółek prawa handlowego, możesz zweryfikować jej dane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Skorzystaj w tym celu z wyszukiwarki dostępnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Wpisz numer KRS, NIP czy REGON bądź inne znane Ci dane przedsiębiorcy, aby wyświetlić informacje na jego temat w tym rejestrze. Obejmują one dane:

 • dane rejestracyjne spółki,
 • imiona i nazwiska członków zarządu spółki,
 • forma prawna,
 • data wpisu do rejestru, wykreślenia z rejestru, wznowienia czy zawieszenia działalności gospodarczej.


Po numerze NIP możesz sprawdzić też na stronie Ministerstwa Finansów, czy taki numer istnieje, nie został uchylony czy unieważniony i czy jest prawidłowy, tj. wskazuje dokładnie taką firmę, jaką podał Twój kontrahent. By to zrobić, posłuż się stroną ppuslugi.mf.gov.pl, wybierając odnośnik „Sprawdź NIP”.

Sprawdzenie firmy według REGON

Na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) możesz wyszukać informacje dotyczące swojego kontrahenta, podając przynajmniej jedną z wymienionych informacji:

 • numer NIP,
 • numer REGON,
 • numer KRS.

Skorzystaj z wyszukiwarki GUS, by sprawdzić dane kontrahenta, jeśli w wyszukiwarce CEIDG lub KRS nie znalazłeś informacji na jego temat.

Bazy biur informacji gospodarczej

Nie jesteś w stanie ocenić przy pierwszym kontakcie z firmą, czy będzie ona rzetelnym płatnikiem i będzie wywiązywała się ze swoich obowiązków wobec Twojego przedsiębiorstwa. Jednak rejestry biur informacji gospodarczej, takie jak BIG InfoMonitor czy Krajowy Rejestr Długów (KRD), pozwalają sprawdzić, czy dany podmiot nie ma przeterminowanych długów. Biura informacji gospodarczej działają w sposób niezależny względem siebie, dlatego najlepiej sprawdź we wszystkich dostępnych tego typu bazach, czy kontrahent nie jest nierzetelnym dłużnikiem.

Biała lista podatników VAT

Jeśli Twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT, powinien to zaznaczyć na etapie zawierania umowy o współpracę. Możesz wówczas skorzystać z wykazu udostępnianego przez Ministerstwo Finansów, tj. z białej listy podatników VAT. Rejestr ten pozwoli Ci upewnić się, że kontrahent rzeczywiście jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, niezarejestrowanym podatnikiem, wykreślonym czy przywróconym do rejestru. W bazie możesz zweryfikować wszystkie podstawowe dane firmy, tj. numery identyfikacyjne, jej nazwę, adres czy numery firmowe rachunków bankowych. Zgłoszony do białej listy podatników VAT rachunek bankowy powoduje, że umowa z takim nabywcą może generować koszty do odliczenia w ramach kosztów podatkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *