Jak zniknąć z BIK?

6 grudnia 2021  — Maciej

Biuro Informacji Kredytowej nie jest wbrew powszechnemu przekonaniu „czarną listą dłużników”. To wykaz wszystkich kredytobiorców i części pożyczkobiorców w Polsce, którzy korzystają lub w ubiegłych latach korzystali z różnego rodzaju zobowiązań finansowych.

Zła historia w BIK sprawdzana przez banki likwiduje możliwość zaciągnięcia kredytu lub pożyczki. Być może znajdujesz się w takiej sytuacji i chciałbyś wiedzieć, jak zniknąć z tej bazy?

Zobacz również: Czy chwilówki widać w BIK?

  • BIK gromadzi wszystkie informacje o kredytobiorcach w Polsce – zarówno pozytywne, jak i negatywne.
  • 25 mln Polaków ma historię w BIK – 90 proc. to pozytywne informacje.
  • Negatywne dane o niespłaconych kredytach są umieszczane w BIK bez potrzeby wyrażenia zgody, przy opóźnieniach ponad 60 dni.
  • Usługa czyszczenia BIK nie istnieje – złe informacje, które omyłkowo zostały umieszczone w bazie, mogą zostać usunięte na wniosek klienta złożony do banku.

25 mln Polaków w BIK

BIK gromadzi informacje o wszystkich kredytobiorcach w Polsce. Łącznie, jak informuje na swojej stronie, 25 mln Polaków ma historię w tej bazie.

Dodatkowo aż 88 mln informacji gospodarczych znajduje się w bazie BIG InfoMonitor. Najważniejsze jest jednak to, że aż 90 proc. informacji w BIK jest pozytywnych. Historia w BIK, o ile jest pozytywna, czyli wskazuje na wywiązywanie się z zobowiązań płatniczych wobec banków czy firm pożyczkowych współpracujących z BIK-iem, przyspiesza wydanie pozytywnej decyzji kredytowej. Daje też lepszą pozycję negocjacyjną klientowi.

Banki są zobowiązane na mocy rekomendacji wydawanych przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) do tego, by sprawdzać historię w BIK klientów ubiegających się o zobowiązania. Jeśli jest ona zła, będą musiały odrzucić wniosek i wydać negatywną decyzję w kwestii udzielenia środków. Firmy pożyczkowe działające poza systemem bankowym mogą, ale nie muszą sprawdzać BIK, zanim udzielą pożyczkę. Część z nich, na zasadzie wzajemnej wymiany informacji, korzysta z BIK, ale negatywne wpisy w tej bazie nie likwidują całkowicie możliwości zapożyczenia się.

Są one jednak sporym problemem, jeśli chciałbyś zaciągnąć kredyt w banku. Czy możesz podjąć określone kroki, by „zniknąć z BIK”?

Czy i kiedy dane kredytobiorców znikają z BIK?

W momencie podpisania umowy kredytowej Twoje dane wraz z wysokością zobowiązania i okresem spłaty czy rodzajem kredytu lub pożyczki są wpisywane w BIK. Informacje o nich są przetwarzane przez BIK przez cały okres ich spłaty, a później dane o spłaconych zobowiązaniach są niewidoczne dla instytucji kontrolujących Twoją historię kredytowania, chyba że wyraziłeś zgodę na przetwarzanie ich lub są one negatywne.

Jeśli nie spłacałeś kredytu w terminie, wówczas BIK będzie miał prawo do przetwarzania danych o Twoim zobowiązaniu i o Tobie jako nierzetelnym klienci przez 5 lat. By było to możliwe, muszą być spełnione łącznie dwa warunki:

  • opóźnienie w spłacie kredytu wynosiło ponad 60 dni.
  • Minęło już 30 dni od chwili, gdy instytucja, której zalegasz ze spłatą, poinformowała Cię o zamiarze przetwarzania danych na temat tego zobowiązania i w tym czasie nie dokonałeś spłaty zaległości.

Prawo bankowe w art. 104a ust. 4 i 5 dodaje, że dane dotyczące wszystkich kredytów zaciągniętych przez Ciebie mogą być przetwarzane w BIK przez 12 lat od dnia ich spłaty dla celów stosowania metod statystycznych. Nie ma potrzeby, abyś wyraził na to swoją zgodę.

Czy można usunąć negatywne wpisy w BIK?

Z pewnością chciałbyś zniknąć z BIK, jeśli przy Twoim nazwisku widnieją informacje o niespłaconych w terminie rat kredytów i pożyczek. Tylko w nielicznych przypadkach jest to dostępne.

Usunięcie danych z BIK jest możliwe, jeśli:

  • Odwołasz zgodę na przetwarzanie swoich danych po wygaśnięciu zobowiązania lub po upływie terminu, na jaki została udzielona zgoda – dotyczy kredytów spłaconych o czasie.
  • Upłynął 5-letni termin przetwarzania danych klienta bez jego zgody po wygaśnięciu zobowiązania – dotyczy nieterminowo regulowanych kredytów.
  • Dane w BIK zostały błędnie lub omyłkowo wprowadzone do systemu – w takiej sytuacji trzeba zwrócić się do banku, który umieścił dane w BIK, z prośbą o korektę.

Usługa „czyszczenia BIK” reklamowana w zewnętrznych firmach tak naprawdę nie istnieje. Nie można usunąć danych z tej bazy tak po prostu. Trzeba spełnić określone wymagania, by było to możliwe, a w większości przypadków zrobisz to samodzielnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *