KIDT BIG – co to jest? Jak działa?

13 maja 2020  — Arkadiusz

KIDTWiększość przedsiębiorców chce współpracować z rzetelnymi kontrahentami, którzy uczciwie wywiązują się ze swojej części zobowiązań, jednocześnie unikając partnerów niegodnych zaufania. Aby nie dać się oszukać, ważna jest dokładna weryfikacja kontrahenta jeszcze przed podpisaniem umowy. Służą do tego między innymi rejestry dłużników, takie jak KIDT BIG S.A. Co to za rejestr? Wyjaśniamy.

Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych BIG S.A. (w skrócie KIDT BIG S.A.) działa na podstawie Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie informacji gospodarczych, zajmując się przyjmowaniem, przetwarzaniem i udostępnianiem informacji gospodarczych o firmach z branży telekomunikacyjnej i osobach fizycznych. KIDT BIG S.A. spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa, gromadzenia, przechowywania i udostępniania danych.

Czym jest rejestr KIDT BIG S.A.?

Rejestr Dłużników KIDT BIG S.A. to system informatyczny zawierający listę dłużników branży telekomunikacyjnej. Rejestr dedykowany jest przede wszystkim firmom w niej funkcjonującym, tj. operatorom telefonii komórkowej i stacjonarnej, telewizji kablowej i stacjonarnej, Internetu i innych usług telekomunikacyjnych. System umożliwia użytkownikom dostęp do danych online, a lista dłużników jest na bieżąco aktualizowana w oparciu o informacje przesyłane przez operatorów.

Kto i w jakim zakresie może korzystać z bazy KIDT BIG?

Rejestr Krajowej Informacji Długów Telekomunikacyjnych przeznaczony jest głównie dla firm działających w branży telekomunikacyjnej, ale mogą z niego korzystać również klienci indywidualni, instytucjonalni oraz biznesowi.

Operator telekomunikacyjny ma możliwość uzyskania w rejestrze informacji na temat swojej firmy, sprawdzenia zapytań o nią z ostatnich 12 miesięcy, monitorowania zmian informacji o swojej firmie, weryfikacji innego operatora, konsumenta lub przedsiębiorcy oraz monitorowania zmian informacji o innym operatorze, konsumencie lub przedsiębiorcy. Operator może także dodać do listy nowego dłużnika oraz uzyskać certyfikat KIDT BIG SA „WIARYGODNE PRZEDSIĘBIORSTWO”, poświadczający wiarygodność firmy i aktualizowany online. W celu uzyskania dostępu do bazy danych, konieczne jest podpisanie umowy z KIDT.

Klient indywidualny, nie prowadzący działalności gospodarczej, może pobrać raport na własny temat, sprawdzić zapytania na swój temat z ostatnich 12 miesięcy oraz zweryfikować przedsiębiorcę. Pobranie raportu raz na 6 miesięcy jest bezpłatne, dodatkowe zapytanie kosztuje 10,50 zł brutto. Aby skorzystać z usługi, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej KIDT BIG.

Klient instytucjonalny, czyli miasto, gmina lub instytucja państwowa, ma możliwość uzyskania informacji na temat konsumentów, operatorów i przedsiębiorców, z którymi chce nawiązać współpracę. Może również monitorować zmiany informacji na ich temat. Dostęp do usługi wymaga podpisania umowy korzystania z usług KIDT.

Klienci biznesowi mogą pobierać informacje w zakresie analogicznym jak operatorzy telekomunikacyjni, z tą różnicą, że nie mają możliwości uzyskania certyfikatu KIDT BIG. Oni również zobowiązani są do podpisania umowy z KIDT BIG S.A.

Jak działa KIDT BIG?

Jeżeli z serwisu zamierza korzystać operator, instytucja lub klient biznesowy, konieczne jest podpisanie z KIDT BIG umowy o współpracy. W tym celu należy wypełnić formularz kontaktowy dostępny na stronie KIDT.pl lub skontaktować się z infolinią. Po otrzymaniu pocztą lub mailem propozycji umowy, należy ją wydrukować, podpisać i odesłać w dwóch egzemplarzach do siedziby KIDT BIG w Kielcach. W następnym kroku KIDT weryfikuje dane z umowy, i przesyła klientowi potwierdzenie dostępu do rejestru oraz instrukcję użytkowania.

W przypadku klienta indywidualnego wystarczy założyć konto w serwisie, wypełniając formularz rejestracji na stronie KIDT. W formularzu należy podać swoje imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu i adres e-mail. Po wysłaniu wypełnionego formularza, należy poczekać na kontakt ze strony konsultanta, który przedstawi kolejne kroki.

Raport zawierający informacje gospodarcze o wnioskodawcy oraz informacje z rejestru zapytań może zostać przekazany w następujące sposoby:

  • osobiście w siedzibie KIDT,
  • listem poleconym na wskazany przez wnioskodawcę adres do korespondencji,
  • pocztą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail,
  • online za pośrednictwem tzw. Strefy Konsumenta na stronie kidt.pl – jest to opcja dostępna jedynie dla klientów indywidualnych.

Jak wpisać dłużnika do rejestru?

Dłużnika można wpisać do rejestru, jeżeli:

  • dłużnik będący konsumentem zalega ponad 30 dni z zapłatą należności przekraczającej 200 zł,
  • dłużnik będący przedsiębiorcą zalega ponad 30 dni z zapłatą należności przekraczającej 500 złotych.

W przypadku gdy wierzyciel posiada tytuł wykonawczy, to kwota długu i okres zaległości nie mają znaczenia. Na 14 dni przed wpisaniem dłużnika do rejestru powinien jednak najpierw wysłać dłużnikowi wezwanie do zapłaty.

Po dodaniu dłużnika do rejestru, dane o jego zadłużeniu dostępne będą dla wszystkich użytkowników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *