Na czym polega odwrócona hipoteka?

19 marca 2022  — Maciej

Usługa odwróconego kredytu hipotecznego opiera się na wytycznych Ustawy z dnia 15 grudnia 2014 roku. Czy odwrócona hipoteka się opłaca i z czym się wiąże?

Sprawdź również: Zabezpieczenie spłaty kredytu – czym ono jest i czy jest konieczne?

 • Hipoteka odwrócona polega na zobowiązaniu banku do wypłaty środków kredytobiorcy, który w zamian ustanawia hipotekę na rzecz banku.
 • Tylko osoba fizyczna mająca określone prawo do lokalu może ustanowić odwróconą hipotekę.
 • Po śmierci kredytobiorcy, spadkobiercy mają 12 miesięcy na spłatę kredytu z odwróconą hipoteką, aby móc odzyskać nieruchomość.

Czym jest odwrócona hipoteka?

O hipotece mówi się najczęściej w kontekście kredytów mieszkaniowych, w przypadku których podstawowym zabezpieczeniem jest wpis hipoteki na rzecz podmiotu kredytującego do księgi wieczystej nieruchomości. Natomiast odwrócona hipoteka jest odwrotnością kredytu hipotecznego.

Odwrócona hipoteka jest usługą bankową polegającą na tym, że bank zobowiązuje się do systematycznego wypłacania klientowi pewnej kwoty pieniędzy w zamian za prawo do jego nieruchomości. Art. 4 ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, z którym utożsamiana jest odwrócona hipoteka, stanowi, że przez umowę takiego kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji klienta na czas nieoznaczony określoną sumę środków pieniężnych. Ich spłata powinna nastąpić po śmierci kredytobiorcy. On zaś musi ustanowić zabezpieczenie spłaty takiej kwoty wraz z należnymi odsetkami oraz innymi kosztami.

Hipoteka odwrócona przynosi stałą wypłatę świadczenia, w ramach transz kredytowych, np. co miesiąc, dla osoby, która w zamian ustanawia na rzecz banku zabezpieczenie hipoteczne.

Dla kogo przeznaczona jest hipoteka odwrócona?

Kredytobiorcą w przypadku odwróconego kredytu hipotecznego może zostać osoba fizyczna, która spełnia jeden ze wskazanych warunków:

 • Jest właścicielem nieruchomości.
 • Przysługuje jej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
 • Przysługuje jej prawo użytkowania wieczystego.
 • Jest współwłaścicielem nieruchomości.
 • Przysługuje jej udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu lub w prawie użytkowania wieczystego.

Odwróconą hipotekę można ustanowić nie tylko na nieruchomości mieszkalnej, ale i nieruchomości gruntowej. Kredytobiorcą przy odwróconym kredycie hipotecznym może zostać wyłącznie osoba fizyczna. Usługa ta została skonstruowana z myślą o seniorach, ale wiek nie jest tu żadnym wymogiem. Osoba korzystająca z hipoteki odwróconej nie musi mieć wysokiej zdolności kredytowej czy też dobrej historii w BIK.

Ile pieniędzy można dostać w ramach odwróconej hipoteki?

Wysokość wypłaconej kwoty świadczenia pieniężnego z banku w związku z odwróconą hipoteką zależy od wartości rynkowej nieruchomości. Bank określa prawdopodobną stawkę, za jaką można ją w danym momencie sprzedać. Na koszt ten wpływają:

 • ceny transakcyjne dla podobnych nieruchomości w danym regionie,
 • metody szacowania stosowane przez rzeczoznawcę majątkowego.

Nie jest jednak tak, że ustalona wartość nieruchomości jest jednocześnie kwotą odwróconego kredytu hipotecznego. Wpływ na nią mają również:

 • koszty kredytowe,
 • wiek kredytobiorcy,
 • płeć,
 • stan zdrowia kredytobiorcy.

Najczęściej w ramach hipoteki odwróconej można otrzymać w granicach 30–60 proc. wartości rynkowej nieruchomości.

Jak spłacana jest odwrócona hipoteka?

W trakcie wypłaty transz kredytu odwróconego hipotecznego klient zobowiązany jest do utrzymywania nieruchomości w należytym stanie i regulowania za nią opłat. Po jego śmierci natomiast bank zawiadomi spadkobierców o umowie.

Mają oni 12 miesięcy na spłatę zobowiązania, czyli kwoty wypłaconych rat wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami. Jeśli tego nie zrobią, bank zgłosi żądanie przeniesienia prawa własności do nieruchomości. W przeciwnym wypadku hipoteka odwrócona wygaśnie. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *