Naprawa historii kredytowej

24 stycznia 2022  — Maciej

Raport InfoDług z końca I kwartału 2021 roku przygotowany na podstawie danych z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz BIK pokazuje, że Polacy spłacili część swoich zobowiązań. Liczba niesolidnych dłużników spadła o ponad 90 tys., do 2,74 mln osób, które są winne różnym instytucjom niemal 80 mld zł. Czy ich historię kredytową można poprawić?

Sprawdź również: Historia kredytowa – co to jest i jak ją sprawdzić?

  • Historia kredytowania jest gromadzona w bazach BIK i BIG.
  • BIK gromadzi pozytywne i negatywne dane o wszystkich udzielonych kredytach oraz części pożyczek pozabankowych.
  • Negatywne dane w historii kredytowania są przechowywane w BIK bez konieczności wyrażenia na to zgody.
  • Czyszczenie BIK to usługa, która w praktyce pozwoli wyłącznie na usunięcie omyłkowo wprowadzonych danych.

Gdzie jest gromadzona historia kredytowania?

Mianem historii kredytowej zwykło się określać wpisy umieszczane w rejestrach Biura Informacji Kredytowej (BIK), ale informacje o ewentualnych długach osób fizycznych i przedsiębiorców są zapisywane także w bazach BIG-ów, czyli Biur Informacji Gospodarczej.

BIK jest jedynym biurem w Polsce, które zajmuje się gromadzeniem oraz udostępnianiem danych dotyczących historii kredytowej klientów indywidualnych i przedsiębiorców z całego rynku kredytowego. Od paru lat coraz więcej firm pożyczkowych pozabankowych wpisuje dane o klientach oraz spłacie zobowiązań do BIK, dlatego informacje z historii kredytowania są pełniejsze.

Warto podkreślić, że dane przechowywane na Twój temat w bazie BIK są zarówno pozytywne i informują o Twojej rzetelności w spłacaniu rat kredytów czy pożyczek, jak i mogą być również negatywne, wskazujące na opóźnienia w spłacie czy brak uiszczenia zobowiązania finansowego. Negatywna historia powoduje, że kredyt nie zostanie udzielony. Sprawdź, czy możesz poprawić ją na tyle, że bank zmieni swoją decyzję.

Czy możliwa jest poprawa historii kredytowej?

Za każdym razem, gdy korzystasz z oferty kredytowej w bankach czy też zaciągasz chwilówkę w firmie współpracującej z BIK, dane na Twój temat i związane z Twoim zobowiązaniem zapisują się w tym rejestrze. Mogą one być dobre lub złe albo neutralne.

W sieci nie brakuje informacji o tym, że możesz wyczyścić swój BIK czy poprawić historię kredytowania. Najczęściej jednak takie usługi nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Żaden zewnętrzny podmiot ani kredytobiorca nie jest w stanie tak po prostu usunąć z BIK-u negatywnych wpisów, które mogą powodować odmowę udzielenia kolejnego zobowiązania.

Powinieneś wiedzieć, że informacje o Twoich kredytach są przetwarzane w BIK właściwie przez cały okres ich spłaty, a później dane o spłaconych do końca produktach mogą być usunięte z BIK, chyba że wyrazisz zgodę na ich przetwarzanie przez kolejne lata, co leży w Twoim interesie. Pozytywna historia ułatwia zaciąganie kolejnych zobowiązań.

Natomiast inaczej wygląda kwestia kształtowania historii kredytowania i przechowywania wpisów w rejestrach BIK, jeśli Twój kredyt czy pożyczka nie były spłacane terminowo. Wtedy dane na ich temat będą przetwarzane bez konieczności wydawania przez Ciebie zgody przez 5 lat, jeśli:

  • opóźnienie w spłacie wynosiło ponad 60 dni,
  • minęło 30 dni od momentu, gdy dana instytucja kredytująca poinformowała Cię o zamiarze przetwarzania danych na temat niespłaconego kredytu i w tym czasie nie dokonałeś spłaty zaległości.

Poprawa historii kredytowania będzie możliwa, jeśli spłacisz w całości dany produkt oraz odczekasz 5 lat do chwili, kiedy dane o opóźnieniach się przeterminują i BIK będzie musiał je wykreślić.

Kiedy możliwe jest usunięcie negatywnych danych z BIK?

Poprawa danych w BIK, kiedy masz złą historię kredytowania, jest w większości przypadków niemożliwa. Niemniej jednak Prawo bankowe precyzuje, jakie są wyjątki od tej reguły.

Możesz odwołać swoją zgodę dotyczącą przetwarzania przez BIK danych po wygaśnięciu zobowiązania, ale taka zgoda dotyczy tylko pozytywnych oraz neutralnych danych. Złe i tak są przetwarzane, nawet jeśli się na to nie godzisz. Możesz wnosić o usunięcie danych z BIK po upływie 5-letniego terminu przetwarzania. Czyszczenie BIK z negatywnych informacji jest możliwe także wówczas, gdy zostały one wprowadzone do systemu BIK przez pomyłkę. Wtedy powinieneś zgłosić do banku, w którym miałeś zaciągnięty kredyt sprawę i to kredytodawca może wysłać do BIK prośbę o usunięcie omyłkowych danych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *