Poręczenie kredytu a zdolność kredytowa

22 marca 2022  — Maciej

Bank przy udzielaniu wszelkiego rodzaju kredytów sprawdza zawsze, czy masz wystarczająco wysoką zdolność kredytową. Gdy jest ona nieco zbyt niska, możesz zwiększyć swoje szanse na zobowiązanie dzięki ustanowieniu poręczyciela. Jak poręczenie może wpłynąć na Twoją zdolność kredytową?

Być może zainteresuje Cię również: Poręczenie (żyrowanie) kredytu – co to jest?

  • Poręczenie polega na podjęciu odpowiedzialności za spłatę kredytu przez osobę trzecią.
  • Poręczenie najczęściej jest stosowane przy wysokokwotowych kredytach.
  • Dzięki poręczeniu zwiększa się zdolność kredytowa całego wniosku.

Poręczenie jako forma zabezpieczenia kredytu

Kredyt jest zobowiązaniem finansowym udzielanym przez banki klientom, którzy wykazują się odpowiednią wiarygodnością. Jeśli jest ona dyskusyjna, na przykład osiągasz stosunkowo niskie dochody, potrzebujesz dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu, by takie zobowiązanie w ogóle mogło Ci zostać udzielone.

Takim zabezpieczeniem może być poręczenie, inaczej żyrowanie kredytu. Kwestie poręczenia są regulowane przez przepisy Kodeksu cywilnego, gdzie poświęcono mu artykuły od 876 do 887.

Poręczenie polega na tym, że poręczyciel będący osobą trzecią staje się odpowiedzialny za uregulowanie długu w takim samym stopniu jak Ty jako kredytobiorca. Zanim zostanie udzielone, bank będzie musiał przeanalizować zdolność kredytową tego poręczenia. Przez umowę poręczenia, zgodnie z art. 876 Kodeksu cywilnego, poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Oświadczenie poręczyciela powinno być ponadto złożone na piśmie pod rygorem nieważności.

Kiedy jest stosowane poręczenie kredytu?

Najczęściej z dodatkowym zabezpieczeniem spłaty kredytu w postaci poręczenia możesz mieć do czynienia w przypadku udzielenia wysokokwotowego zobowiązania finansowego lub wtedy, gdy Twoja zdolność okazuje się zbyt niska, by udzielić Ci zobowiązania bez żadnego dodatkowego zabezpieczenia.

Jeśli przestałbyś spłacać raty poręczonego kredytu, wówczas bank ma prawo wystąpić z roszczeniem o ich uiszczenie do poręczyciela. Jak wskazują statystyki BIK z lat 2014-2017, coraz mniej kredytów jest udzielanych z wykorzystaniem poręczycieli jako gwarantów spłaty długu. Jeszcze w 2014 roku poręczycieli było 572 tys., podczas gdy w 2017 roku ich liczba spadła o ponad połowę – do 263 tys. osób.

Jak poręczenie wpływa na zdolność kredytową?

Bez wymaganej zdolności kredytowej nie jesteś w stanie zaciągnąć zobowiązania bankowego. Określana jest ona jako zdolność do terminowej spłaty rat wraz z odsetkami i innymi naliczonymi opłatami.

Dzięki poręczeniu spłaty kredytu masz możliwość zwiększenia zdolności kredytowej dla wniosku jako całości. Zdolność kredytowa drugiego kredytobiorcy musi być jednak bez zarzutu dla banku. On sam przy poręczaniu zobowiązania obciąża indywidualną zdolność do spłaty długów. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *