Pożyczka pracownicza – co to jest i na czym polega?

4 kwietnia 2020  — Karol

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że dodatkowe fundusze można uzyskać nie tylko od banku czy firm pożyczkowych. W wielu przypadkach znacznie korzystniejszym rozwiązaniem jest uzyskanie takiego świadczenia od własnego pracodawcy. Wyjaśniamy czym jest pożyczka pracownicza!

W chwilach, w których potrzebne są dodatkowe pieniądze, większość zgłasza się po pomoc do bliskich osób, banku lub firm oferujących chwilówki. Tymczasem niektórzy pracownicy mogą poprosić o wsparcie swojego pracodawcę! Na czym polega taka pożyczka pracownicza?

Co to jest pożyczka pracownicza?

Pożyczka pracownicza to niskooprocentowane (lub nieoprocentowane!) wsparcie finansowe dostępne dla pracowników danej firmy. Działa podobnie jak inne kredyty – na podstawie umowy kredytobiorca otrzymuje określoną kwotę pieniędzy, którą ma spłacić w wyznaczonym czasie, na wskazanych warunkach. Wsparcie finansowe pochodzi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. Mogą je uzyskać jedynie osoby zatrudnione w firmach, w których funkcjonują takie fundusze.

By uzyskać pożyczkę pracowniczą poza ważną umową o pracę w danej firmie trzeba spełnić kilka dodatkowych warunków. Najczęściej kredyt jest udzielany jedynie pracownikom z co najmniej półrocznym stażem.

Źródła finansowania pożyczek pracowniczych

Istnieją dwa źródła finansowania pożyczek pracowniczych. Pierwszym z nich jest ZFŚS, czyli Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W jego ramach pracodawca otwiera specjalny rachunek bankowy, na którym gromadzi środki przeznaczone na cele socjalne. Mogą być to np. zapomogi, wynagrodzenia dla stażystów czy wyjazdy integracyjne. Pracodawca ma pełną kontrolę nad tym, na co wydane będą zebrane pieniądze, dlatego może przeznaczyć je także na pożyczki pracownicze.

Drugim źródłem są Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe. Są rodzajem samopomocy finansowej. Zgromadzone środki przeznaczone na pożyczki to regularnie wpłacane składki członkowskie. Taką kasę może założyć minimum 10 osób. Kontrolę nad tymi funduszami sprawują związki zawodowe. Zebrane w taki sposób pieniądze można przeznaczać na zapomogi oraz pożyczki krótkoterminowe lub długoterminowe. Co ciekawe, zobowiązanie tego typu nie jest oprocentowane. Żeby je uzyskać należy być jednak członkiem Kasy. Wiąże się to z obowiązkiem oddawania co miesiąc określonej części wypłaty. Nawet jeśli nigdy się nie skorzystało z takiej pożyczki pracowniczej, tak długo jak jest się członkiem trzeba płacić obowiązkową składkę.

Jak można uzyskać pożyczkę pracowniczą?

Banki wymagają od kredytobiorców wielu potwierdzeń oraz przedstawiają surowe warunki. Proces ubiegania się o pożyczkę pracowniczą jest o wiele łatwiejszy. Najpierw należy wypełnić i złożyć w swoim miejscu pracy stosowne podanie. Pracodawca udziela odpowiedzi zwykle w ciągu ok. 2 dni (okres ten może się wydłużyć, jeśli przebywa np. na wyjeździe lub urlopie). Po akceptacji podania przechodzi się do podpisania umowy, w której jasno określa się wszystkie szczegóły, takie jak np. liczba rat, ich wysokość czy sposób i termin spłaty. Po wszystkim ustalona kwota zostaje wpłacona na konto pracownika.

Wysokość pożyczki pracowniczej jest uzależniona od wielu kwestii, m.in. kondycji finansowej firmy, planów zakładu pracy wobec posiadanych środków czy ilości zatrudnionych osób. Nie bez znaczenia jest też zdolność pracownika do spłaty zobowiązania. Jeśli istnieją podejrzenia, że może nie być w stanie oddać pożyczonych pieniędzy, pracodawca ma prawo odrzucić podanie.

Kwotę pożyczki ustala się indywidualnie, tak jak wysokość rat oraz sposób ich spłaty. Często stosuje się comiesięczne potrącenie określonej kwoty z wynagrodzenia. Nie każdemu taka forma jest na rękę. Możliwość zastosowania innych rozwiązań określają wewnętrze regulaminy zakładowe. Tak naprawdę ostatnie słowo w tej kwestii należy zawsze do pracodawcy.

Co z pożyczką pracowniczą w momencie wypowiedzenia umowy o pracę?

Może się zdarzyć, że jakiś czas po zaciągnięciu pożyczki pracowniczej zostanie się zwolnionym z pracy. Co dzieje się w takiej sytuacji? Wiele zależy od sposobu rozwiązania stosunku pracy. Jeśli pracodawca przekazał wypowiedzenie lub po prostu podjął decyzję o nieprzedłużeniu umowy, zobowiązanie spłaca się na dotychczasowych warunkach. Co miesiąc trzeba po prostu oddawać ustaloną kwotę, aż do końca zobowiązania. Jeśli to pracownik sam odszedł z pracy lub został zwolniony dyscyplinarnie, pracodawca ma prawo zażądać natychmiastowego zwrotu całej pozostałej kwoty kredytu. Jeśli nie ma się takich pieniędzy, trzeba wziąć kredyt z banku lub firmy chwilówkowej. Najszybciej korzystną ofertę znajdzie się przy pomocy Kalkulatora Kredytowego.

Pożyczka pracownicza to ciekawe źródło wsparcia finansowego. Można ją łatwiej i taniej uzyskać, ale wiąże się z pewnym ryzykiem oraz ogranicza możliwości ewentualnej zmiany miejsca zatrudnienia. Zanim podpiszesz umowę dokładnie sprawdź jej zapisy i porównaj jej warunki z innymi opcjami!

Oblicz, ile wyniesie rata Twojego kredytu, jak długo będziesz spłacać zadłużenie, i ile zapłacisz odsetek!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *