Pożyczka w banku czy w firmie pozabankowej?

15 września 2021  — Maciej

Utarło się przekonanie o tym, że pożyczki zaciąga się w firmach działających w sektorze pozabankowym, a kredyty w bankach. O ile jednak kredyt jest rzeczywiście produktem udzielanym tylko w takich instytucjach, o tyle pożyczkodawcą może być bank, firma pozabankowa, jak i osoba prywatna.

Zastanawiasz się, gdzie skorzystać z oferty pożyczki gotówkowej – w banku, a może lepiej będzie złożyć wniosek do firmy pozabankowej?

Zobacz też: Kredyt gotówkowy czy pożyczka – co wybrać?

  • Pożyczka jest produktem regulowanym na mocy Kodeksu cywilnego, a kredyt – na mocy przepisów ustawy Prawo bankowe.
  • Kredytu udzielić może tylko bank – pożyczki właściwie każda osoba czy instytucja.
  • Pożyczki bankowe i pozabankowe mają limity oprocentowania (obecnie jest to 7,2 proc. w skali roku) oraz kosztów pozaodsetkowych.
  • Szybciej uzyskasz pożyczkę pozabankową i jest ona dostępna nawet dla osób ze złą historią kredytowania w BIK.

Czym różni się pożyczka od kredytu?

Dla rozwiania wszelkich wątpliwości dotyczących ofert kredytów i pożyczek oraz podmiotów, które oferują takie produkty klientom, warto jest sięgnąć po ich definicje ustawowe.

Kredyt jest produktem stricte bankowym, co oznacza, że tylko instytucje mające status banków mogą oferować go klientom. Kredytobiorca zobowiązuje się do:

  • korzystania z uzyskanej kwoty na warunkach określonych w umowie,
  • zwrotu wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty,
  • zapłaty prowizji od udzielonego zobowiązania.

Prawo bankowe nie jest za to źródłem regulacji dla pożyczek udzielanych przez firmy pozabankowe. Tu zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. Art. 720 stanowi, że przez umowę pożyczki przekazujący te środki zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić mu tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Nie można w sposób jednoznaczny stwierdzić, że kredyt jest lepszym produktem od pożyczki i na odwrót. Wszystko zależy od danej oferty.

Pożyczka pozabankowa i bankowa – podobieństwa i różnice

Nic nie stoi na przeszkodzie, by bank również zaoferował Ci zaciągnięcie pożyczki gotówkowej, oczywiście w formie pieniężnej. Do wyboru klientów jest zatem oferta w banku lub w firmie.

Pożyczka pozabankowa czy bankowa to produkt, który wymaga spłaty w odpowiednim terminie. W obu przypadkach takie środki mogą być przeznaczone na dowolne cele. Podobieństwo wynika tu także i z tego, że banki i firmy pożyczkowe są zobowiązane do przestrzegania maksymalnych kosztów zobowiązań – odsetkowych i pozaodsetkowych. Niekoniecznie więc w firmach pozabankowych zawsze zapłacisz więcej niż w banku.

Odsetki od pożyczki nie mogą przekroczyć dwukrotności odsetek ustawowych, które zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego wynoszą tyle, co suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 3,5 punktów procentowych. Obecnie przy skrajnie niskiej stopie referencyjnej na poziomie 0,1 proc. maksymalne oprocentowanie pożyczek to 7,2 proc., niezależnie od instytucji, która je oferuje. Koszty pozaodsetkowe związane z zaciągnięciem zobowiązania także podlegają limitom wynikającym z tzw. ustawy antylichwiarskiej.

Najczęściej w banku masz jednak możliwość wzięcia pożyczki na wyższą kwotę niż w firmie pozabankowej. Musisz jednak spełnić wiele warunków, dotyczących przede wszystkim wysokości zdolności kredytowej oraz mieć dobrą historię w Biurze Informacji Kredytowej.

Gdzie starać się o pożyczkę?

Jeśli zależy Ci na czasie uzyskania środków, najczęściej szybciej otrzymasz pieniądze w firmie pożyczkowej. Na pewno wybór takiej oferty będzie lepszym rozwiązaniem (a czasem nawet jedynym), jeśli masz złą historię w BIK-u, ponieważ część firm pożyczkowych pozabankowych nie sprawdza tej bazy, a jeśli nawet to robi, to traktuje wpisy w sposób bardziej liberalny niż banki, które odmówią udzielenia pożyczki nierzetelnym klientom.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.