Prawie 3 mln Polaków z długami – nowy raport KRD

7 września 2021  — Maciej

Krajowy Rejestr Długów (KRD) to biuro informacji gospodarczej gromadzące dane o dłużnikach – osobach prywatnych czy firmach z odpowiednio wysokim zadłużeniem wynikającym z różnych nieopłaconych wierzytelności.

Latem 2021 roku pojawił się najnowszy raport KRD. Wynika z niego, że prawie 3 mln Polaków walczy z długami. Jeśli problem dotyczy również i Ciebie, to sprawdź, jak możesz sobie z nim poradzić.

Przeczytaj także: Jak spłacić długi? Podpowiadamy!

  • W Polsce jest 2,7 mln dłużników, którzy łącznie są winni wierzycielom ponad 59 mld zł – wynika to z raportu KRD z lipca 2021 roku.
  • 200 zł długu osoby fizycznej i 500 zł długu firmy pozwala po 30 dniach od zaistnienia wymagalności długu wpisać dłużnika do KRD.
  • Co trzeci dłużnik nie spłacił swojego zobowiązania, ponieważ wystąpiły u niego nieprzewidziane wydatki.
  • Konsolidacja może pozwolić na ustrzeżenie się wpisu do KRD.

Długi sięgające niemal 60 mld zł

Najnowszy raport wydany przez Krajowy Rejestr Długów wskazuje na niemal 3 mln dłużników w Polsce. Ile pieniędzy są oni winni różnym instytucjom i osobom?

W bazie danych prowadzonej przez KRD znajduje się obecnie 2,7 mln dłużników. W raporcie ujawniono, że łącznie ich zaległości zostały oszacowane na ponad 59 mld zł, z czego 47,6 mld zł to długi konsumentów, zaś 11,6 mld zł to nieuregulowane zobowiązania firm.

To ogromne kwoty, które niestety z roku na rok rosną. Niespłacenie długu powoduje, że wierzyciel może naliczyć odsetki karne za opóźnienie, skierować sprawę do sądu, a po uzyskaniu nakazu zapłaty – zaangażować komornika do postępowania egzekucyjnego.

Kto może trafić do KRD?

Jedna niezapłacona rata kredytu czy nieuiszczona pożyczka chwilówka niekoniecznie spowoduje, że od razu Twój wierzyciel wpisze Cię do rejestru KRD. Kiedy może się to stać?

W rejestrze KRD widnieją konsumenci i firmy, które nie płacą na czas zobowiązań. Nie zawsze są to niespłacone raty kredytów i pożyczek. Do KRD możesz trafić, jeśli nie płacisz alimentów, rachunków za prąd czy czynszu za mieszkanie. W przypadku osób fizycznych obowiązuje zasada, że wierzyciel może wpisać Cię do BIK, jeśli zalegasz z zapłatą co najmniej 200 zł. Minimalna kwota zaległości firm wynosi zaś 500 zł.

Tworzenie adnotacji w biurach informacji gospodarczych regulują przepisy ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Ponadto wierzyciel musi poinformować Cię o zamiarze wpisania do KRD Twoich danych. Od chwili, gdy zobowiązanie stanie się wymagalne, musi minąć co najmniej 30 dni, byś został wezwany do zapłaty i jednocześnie otrzymał ostrzeżenie, że w przeciwnym przypadku Twój dług pojawi się w KRD.

Przyczyną takiego wpisu mogą być zaległości płatnicze wynikające z m.in.:

  • mandatów za jazdę bez biletu środkami komunikacji masowej,
  • rachunków za usługi pocztowe i telekomunikacyjne,
  • umów kredytowych i pożyczkowych,
  • umów na dostawy energii elektrycznej, gazu itp.,
  • umów na dostarczanie energii cieplnej,
  • umów na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Brak spłaty takich długów skutkuje wciągnięciem Cię na listę nierzetelnych dłużników, co wywoła wiele negatywnych skutków, między innymi możesz mieć problemy z zaciąganiem kolejnych kredytów i pożyczek czy nawet z podpisaniem umowy na telefon lub internet.

Jak spłacać długi, by nie stać się nierzetelnym dłużnikiem?

Wykreślenie swojego nazwiska z bazy danych KRD możliwe jest wyłącznie po spłacie zobowiązania. Najlepiej jednak, byś w ogóle nie znalazł się na liście nierzetelnych dłużników.

Nie powinieneś więc zaciągać więcej kredytów i pożyczek ani brać na siebie innego rodzaju zobowiązań, niż jesteś w stanie spłacić. Wiele osób nie reguluje długów, ponieważ pojawiły się u nich niespodziewane wydatki. Staraj się w miarę możliwości odkładać pewne środki, który pozwoliłby pokryć nagłe koszty. KRD podaje, że 32 proc. dłużników uzasadnia swoje przeterminowane zobowiązania koniecznością dokonania opłat, których nie uwzględnili w budżecie domowym.

Jeśli już wiesz, że nie jesteś w stanie spłacić raty kredytów czy pożyczek, zastanów się nad możliwością ich połączenia i wydłużenia okresu kredytowania, dzięki konsolidacji bankowej lub pozabankowej. Być może w ten sposób w ogóle nie zostaniesz wpisany do KRD. Nigdy nie jest za późno na działanie – nawet jeśli dopuściłeś już do przeterminowania zobowiązań. Wprawdzie wówczas nie masz szans na konsolidację bankową, ale już oferta pozabankowa w dalszym ciągu jest dla Ciebie dostępna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *