Umowa chwilówki – na co zwrócić uwagę?

12 października 2021  — Maciej

Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego alarmuje, że tylko co drugi Polak (54 proc. badanych) dokładnie czyta zawieraną umowę pożyczki lub kredytu. Natomiast aż 1/3 konsumentów przy podpisywaniu takich umów sprawdza wyłącznie wysokość rat oraz termin ich płatności.

Tymczasem umowa chwilówki jest źródłem informacji o wszystkich jej parametrach, prawach i obowiązkach stron oraz przede wszystkim o kosztach finansowania.

Zobacz również: Ile można pożyczyć w ramach chwilówki?

 • Tylko 40 proc. Polaków czyta wnikliwie warunki umów z instytucjami finansowymi, w tym umowy pożyczki.
 • Umowa pożyczki zawiera obowiązki stron, a także wysokość chwilówki, termin jej spłaty czy wysokość odsetek.
 • Przed podpisaniem umowy pożyczki trzeba sprawdzić wszelkie warunki dotyczące kosztów chwilówki, zasady odstąpienia od umowy czy przedłużenia spłaty długu.

Czy Polacy czytają umowy pożyczkowe?

Umowa pożyczki czy umowa kredytu to dokument, który uwzględnia wszystkie parametry finansowania, określa wysokość łącznych kosztów, oprocentowanie czy też inne kwestie związane z zaciąganym zobowiązaniem.

By wiedzieć, na co się decydujesz, musisz dokładnie przeczytać umowę pożyczki. Tymczasem badanie „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2021”, przeprowadzone w marcu tego roku na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości i Fundacji GPW wykazało, że tylko 40 proc. Polaków bardzo dokładnie wczytuje się w dokumentację przed podpisaniem umów z instytucjami finansowymi.

Oznacza to, że aż 60 proc. konsumentów z różnych powodów nie ma pełnej wiedzy o zakresie podpisywanej umowy ani nie zna jej wszystkich warunków. Przez to nie mają oni świadomości swoich praw w relacjach m.in. z firmami pożyczkowymi. To duży błąd, ponieważ czytając dokładnie umowę pożyczki chwilówki, można uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek, np. naliczania dodatkowych opłat, o czym w rozmowie z pracownikiem firmy przyznającej środki nie było mowy.

Umowa pożyczki chwilówki podstawowym dokumentem

O ile kredyty bankowe podlegają przepisom ustawy Prawo bankowe, o tyle chwilówki, udzielane przez instytucje finansowe działające na rynku pozabankowym, przyznawane są na zasadzie przepisów Kodeksu cywilnego czy ustawy antylichwiarskiej, tj. ustawy o kredycie konsumenckim.

Dlatego podstawowym dokumentem, na bazie którego udzielana jest pożyczka, nie jest umowa kredytowa zawierana zgodnie z przepisami Prawa bankowego, a umowa pożyczki. Art. 720 stanowi, że przez taką umowę przekazujący środki zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a otrzymujący zobligowany jest zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Umowa pożyczki, której wartość przekracza 1 tys. zł, wymaga zachowania formy dokumentowej, tj. zawarcia jej na piśmie. W przypadku chwilówek zwykle właśnie z taką kwotą w istocie masz do czynienia. Sprawdź, co powinna zawierać umowa chwilówki.

Wymagane elementy składowe umowy chwilówki

W treści umowy pożyczki powinny znaleźć się postanowienia dotyczące wysokości chwilówki, okresu i trybu jej spłaty, oprocentowania i innych opłat oraz oznaczenie stron.

Do podstawowych składowych umowy zaliczyć trzeba:

 • określenie danych firmy udzielającej pożyczki, wraz z adresem siedziby i adresem korespondencyjnym,
 • określenie danych pożyczkobiorcy, wraz z adresem,
 • określenie ilości pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku,
 • zobowiązanie do przeniesienia pieniędzy lub rzeczy przez pożyczkodawcę na rzecz pożyczkobiorcy,
 • zobowiązanie pożyczkobiorcy do zwrotu przedmiotu pożyczki.

Przepisy nie określają, że umowa pożyczki musi zawierać termin zwrotu zobowiązania czy poszczególne jej koszty, ale z punktu widzenia zabezpieczenia interesów firmy potrzebne jest wskazanie odsetek za korzystanie z pieniędzy w ramach chwilówki.

Zarówno pożyczkodawca, jak i pożyczkobiorca mogą wypowiedzieć umowę. Jeśli termin zwrotu pożyczki po zerwaniu umowy nie zostanie określony, dłużnik zgodnie z art. 723 Kodeksu cywilnego powinien oddać środki w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu umowy przez przekazującego chwilówkę.

Ważne elementy umowy pożyczki

Szczególną uwagę pożyczkobiorca powinien zwrócić na takie zapisy umowy chwilówki jak:

 • opłaty za pożyczkę, inne niż oprocentowanie i odsetki,
 • warunki odstąpienia od umowy,
 • warunki przedłużenia spłaty,
 • wysokość kosztów w przypadku spłaty pożyczki po terminie,
 • kwestie ewentualnego zabezpieczenia pożyczki.

Analiza takich informacji pozwoli Ci uzyskać pewność, że dany produkt finansowy spełnia Twoje oczekiwania jako klienta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *