Umowa pożyczki w rodzinie – co trzeba wiedzieć?

28 lutego 2022  — Maciej

Przekonanie o tym, że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach, nie bierze się z niczego. Niemniej jednak to właśnie jej członkowie mogą Cię poratować, kiedy nagle będziesz chciał pożyczyć pieniądze. Dla zabezpieczenia interesów stron i ustalenia zasad pożyczki w rodzinie najlepiej podpisz umowę.

Zobacz także: Kto płaci podatek (PPC) od pożyczki?

 • Młodzi Polacy często sięgają po pożyczki od rodziny w celu spłaty swoich długów.
 • Pożyczka jest umową zawieraną na mocy przepisów Kodeksu cywilnego.
 • Od pożyczki prywatnej w najbliższej rodzinie nie trzeba płacić podatku PCC.

Źródła zewnętrznego finansowania

Przy realizacji inwestycji polegających na remoncie, zakupie nowych elementów wyposażenia wnętrz, kupnie samochodu możesz korzystać z kredytów bankowych, często leasingu czy z pożyczek pozabankowych. Alternatywą dla osób, które być może nie mają wystarczającej zdolności kredytowej czy dobrej historii kredytowania w BIK, są pożyczki prywatne, także te zaciągane od członków rodziny i od przyjaciół.

Przykładowo: według badania „Zadłużenie Polaków” przeprowadzonego w 2020 roku przez IMAS International dla Krajowego Rejestru Długów wielu młodych Polaków ma długi wynikające z nieuregulowanych:

 • rat kredytów gotówkowych,
 • zobowiązań za telefon,
 • rachunków za internet i telewizję,
 • płatności za czynsz i media,
 • kwot pożyczonych od krewnych,
 • rat kredytów i pożyczek.

Wielu z nich, chcąc je spłacić, prosi o pomoc finansową najbliższych. Kiedy decydujesz się na pożyczenie pieniędzy od rodziny, formalnie zaciągasz pożyczkę prywatną i powinno to pociągnąć za sobą podpisanie umowy.

Pożyczka prywatna na podstawie Kodeksu cywilnego

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego przez zawarcie umowy pożyczki przekazujący środki zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Biorący zobowiązanie, czyli pożyczkobiorca, zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą liczbę rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

W umowie ustalicie, jaką kwotę osoba z rodziny Ci pożycza, na jaki czas i kiedy ostatecznie powinieneś spłacić zobowiązanie. Jako umowa konsensualna wymaga ona zgodnego oświadczenia stron. Jeśli pożyczka jest udzielana na kwotę nieprzekraczającą 1000 zł, jej umowa nie musi być zawarta na piśmie, ale może, co jest ważne dla potencjalnych celów dowodowych.

Umowa pożyczki prywatnej, udzielonej przez członka rodziny, powinna zawierać:

 • datę i miejsce zawarcia,
 • określenie stron – pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy,
 • przedmiot umowy, np. kwotę środków pieniężnych,
 • warunki zwrotu pożyczki,
 • oświadczenie o stanie majątkowym pożyczkobiorcy,
 • warunki wypowiedzenia umowy,
 • podpisy stron.

Podatek od pożyczki w rodzinie

Taka umowa zasadniczo jest opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych PCC. Jednak w przypadku pożyczek od najbliższej rodziny przepisy pozwalają na skorzystanie ze zwolnienia z takiej daniny. Wystarczy wówczas złożyć deklarację dla podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 dni od daty uzyskania środków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.