Wzrost kosztów pożyczek chwilówek

1 września 2021  — Maciej

W związku z pandemią koronawirusa i obawą o pogorszenie się sytuacji finansowej milionów Polaków, rząd wprowadził w życie wiele tarcz antykryzysowych. Jedna z nich dotyczyła ograniczenia kosztów pożyczek pozabankowych.

Dzięki przejściowym przepisom chwilówki były udostępniane w bardzo dobrej cenie, ale uległo to zmianie od 1 lipca 2021 roku. Sprawdź, na jakie koszty takich pożyczek musisz się obecnie naszykować.

Sprawdź też: Kalkulator chwilówek.

  • W ramach tarczy antykryzysowej wprowadzono niższe limity kosztów pożyczek i kredytów.
  • 1 lipca 2021 roku tymczasowe przepisy wygasły i powrócono do poprzednich.
  • Konsolidacja sposobem na pozbycie się coraz droższych zobowiązań finansowych.

15 miesięcy z niższymi kosztami pożyczek chwilówek

W marcu 2020 roku Polacy po raz pierwszy zetknęli się z lockdownem. Pandemia COVID-19 zataczała coraz szersze kręgi, a my musieliśmy się jakoś odnaleźć w nowej rzeczywistości. W podobnym czasie rząd, chcąc ulżyć budżetom Polaków, wprowadził szereg tymczasowych przepisów w ramach ustawy antykryzysowej. Między innymi zaczęły wówczas obowiązywać nowe, niższe limity kosztów pożyczek i kredytów. Miały one z założenia chronić konsumentów przed popadnięciem w poważne tarapaty finansowe w czasie prognozowanego kryzysu gospodarczego.

Obniżono zarówno koszty odsetkowe, jak i pozaodsetkowe chwilówek. Oprocentowanie pożyczek i kredytów mogło wynosić nie więcej niż dwukrotność sumy aktualnej stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 3,5 punktów procentowych. Po obniżeniu stóp do rekordowego poziomu 0,1 proc. oprocentowanie zobowiązań finansowych w Polsce mogło być nie wyższe niż 7,2 proc. w skali roku.

Jednocześnie dzięki tarczy antykryzysowej zminimalizowano opłaty pozaodsetkowe, jakie trzeba ponieść przy zaciąganiu m.in. chwilówek. W efekcie maksymalny dopuszczalny koszt finansowania obniżył się o ponad połowę.

Limity kosztów pozaodsetkowych pożyczek chwilówek

Od marca 2020 roku obowiązywały tymczasowe, niższe limity kosztów pozaodsetkowych, zaproponowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chwilówki zaciągane na nie więcej niż 30 dni mogły być wówczas obłożone kosztami niezwiązanymi z odsetkami w wysokości nie większej niż 5 proc. wartości pożyczonego kapitału.

Natomiast w przypadku pożyczek na okres dłuższy niż 30 dni maksymalna wysokość kosztów pozaodsetkowych wynosiła 15 proc. uzyskanej kwoty plus 6 proc. za każdy rok kredytowania.

Łącznie koszty te nie mogły przekroczyć 45 proc. kwoty użyczonego w ramach pożyczki kapitału.

Od 1 lipca 2021 roku zasady te uległy zmianie, wraz z wygaśnięciem tymczasowych przepisów tarczy antykryzysowej. Właściwie poziom limitów w tym zakresie wrócił do pierwotnych uwarunkowań zawartych w przepisach ustawy o kredycie konsumenckim.

Maksymalny koszt pozaodsetkowy pożyczki może wynieść 25 proc. uzyskanej kwoty oraz 30 proc. za każdy rok kredytowania.

Łączny koszt niezwiązany z odsetkami nie może przekroczyć 100 proc. pożyczonej kwoty.

Kłopoty finansowe wielokrotnych pożyczkobiorców

Być może oswoiłeś się przez ostatnie miesiące z niskimi kosztami generowanymi przez chwilówki. Musisz jednak wiedzieć, że uległo to zmianie, a częste zaciąganie pożyczek może wpędzić Cię w poważne problemy finansowe.

Mając kilka kredytów i pożyczek, koszty, jakie mogą naliczyć Ci pożyczkodawcy i banki niestety mogą być znacznie wyższe od tych, które były dotychczas Twoim udziałem. Wyjściem z sytuacji nie jest kolejna szybka pożyczka. Być może warto zastanowić się nad połączeniem zobowiązań. Kredyt konsolidacyjny to właśnie takie jedno większe zobowiązanie, z wydłużonym okresem spłaty i niższa ratą miesięczną, która nie obciąży tak Twojego domowego budżetu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *