Bazy dłużników w Polsce

1 listopada 2021  — Maciej

Konsekwencją braku spłaty rat kredytów i pożyczek jest wpisanie nierzetelnego dłużnika do bazy Biura Informacji Kredytowej z negatywną adnotacją. BIK nie jest jednak bazą dłużników, ponieważ uwzględnia również dane kredytobiorców, którzy regularnie spłacają swoje zobowiązania.

Istnieją w Polsce bazy danych, do których są wpisywane tylko osoby prywatne oraz firmy, które nie płacą na czas swoich rat kredytowych, ale i czynszów lub opłat za rachunki. To bazy dłużników działające w formule biur informacji gospodarczej. Co powinieneś o nich wiedzieć?

Być może zainteresuje Cię również: Jak sprawdzić, czy jestem w KRD?

 • W Polsce działa 5 głównych baz dłużników: BIG InfoMonitor, ERIF BIG, KBIG, KRD BIG oraz KIDT.
 • Do bazy dłużników trafia osoba lub firma, która zalega z wymagalnymi płatnościami już co najmniej 60 dni, a ich kwota to minimum 200 zł przy osobach fizycznych i 500 zł przy firmach.
 • Nieprzeterminowane należności można spłacić kredytem konsolidacyjnym, a jeśli są już wymagalne – warto zastanowić się nad możliwością zaciągnięcia kredytu oddłużeniowego.

Jak działają bazy dłużników w Polsce?

W naszym kraju znajduje się jeden centralny rejestr kredytobiorców i części pożyczkobiorców – BIK, z którego obowiązkowo korzystają banki przy weryfikacji wiarygodności kredytowej potencjalnych klientów chcących zaciągnąć zobowiązanie. Jednak są też inne bazy gromadzące informacje o dłużnikach. To Biura Informacji Gospodarczej, w skrócie BIG.

O ile w BIK znajdują się pozytywne i negatywne informacje na temat kredytobiorców, o tyle w BIG już tak nie jest. To po prostu bazy dłużników, gdzie są wpisywane osoby oraz firmy niespłacające na czas swoich zobowiązań, które niekoniecznie muszą pochodzić z kredytów i pożyczek niespłaconych w terminie.

Wśród największych baz danych dłużników należy wymienić:

 • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA – BIG InfoMonitor,
 • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej – ERIF BIG,
 • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej SA – KBIG,
 • Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej – KRD BIG,
 • Krajową Informację Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej SA – KIDT.

Choć bazy te są podmiotami komercyjnymi, to ich działalność jest regulowana przepisami prawa, a nad ich funkcjonowaniem czuwa Ministerstwo Rozwoju. Gromadzą one, przechowują i udzielają informacji na temat różnych podmiotów zalegających z płatnościami.

Kto i kiedy może trafić na listę BIG-ów?

Do baz dłużników naturalnie trafiają osoby, które nie regulują na czas swoich długów, w tym rat kredytów, pożyczek, rachunków za czynsz i media, składek ubezpieczeniowych, rat za telefon – albo zalegają z zapłatą mandatów oraz alimentów. Wiele rodzajów zadłużenia może sprawić, że znajdziesz się w bazie dłużników.

Jednak nie od razu, kiedy tylko nie zapłacisz raty kredytu hipotecznego czy nie spłacisz pożyczki gotówkowej, znajdziesz się w bazach BIG-ów. Wierzyciel może wpisać Cię do określonej bazy, jeśli:

 • zalegasz z zapłatą dłużej niż 60 dni,
 • zadłużenie wynosi co najmniej 200 zł (w przypadku osób fizycznych) lub 500 zł (w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą),
 • wierzyciel wysłał Ci listem poleconym informację o zamiarze dokonania wpisu do bazy danych dłużników,
 • od chwili doręczenia Ci listu poleconego z wezwaniem do zapłaty minęło co najmniej 30 dni.

Wpis do bazy dłużników ogranicza możliwość skorzystania z oferty kredytowej, także w firmach pożyczkowych. Możesz spotkać się z odmową podpisania umowy z operatorem telefonii komórkowej czy operatorem internetu i telewizji satelitarnej.

Jak nie znaleźć się w bazie dłużników?

Dwumiesięczne opóźnienie z płatnością chociażby pożyczki czy czynszu za mieszkanie spowoduje, że wkrótce Twoje dane znajdą się w bazie dłużników. Możesz ustrzec się przed taką ewentualnością dzięki konsolidacji swoich długów zaciągniętych w bankach i w firmach pożyczkowych. O ile nie są one przeterminowane, to masz jeszcze szansę na połączenie ich w jeden większy kredyt, często z niższą ratą miesięczną i wydłużonym okresem kredytowania.

W przypadku gdy już masz długi, skorzystaj z oferty kredytów oddłużeniowych. To usługa finansowa pozwalająca na uwolnienie się ze spirali zadłużenia. Nigdy nie zaciągaj kolejnej pożyczki, by spłacić inną czy ratę kredytu – takie działanie może być przyczyną coraz większych problemów z płynnością.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *