Chwilówka dla obcokrajowca

2 grudnia 2021  — Maciej

W Polsce pracę podejmuje coraz więcej obcokrajowców, głównie osób pochodzących zza naszej wschodniej granicy. Czy mają one szansę zaciągnąć chwilówkę w Polsce?

W wielu firmach pozabankowych istnieje wymóg posiadania polskiego dowodu osobistego i obywatelstwa RP, by otrzymać szybką pożyczkę gotówkową. Czy pożyczkodawca może udzielić chwilówki obcokrajowcom?

Zobacz również: Chwilówka – co to jest? Jak działają chwilówki? Wady i zalety chwilówek!

 • Na dzień 1 stycznia 2021 roku 457 tys. cudzoziemców miało ważne dokumenty pobytowe wydane przez urzędy RP.
 • W 2020 roku wydano 406,5 tys. zezwoleń na pracę dla obcokrajowców.
 • Polskie obywatelstwo nie we wszystkich firmach pożyczkowych jest wymagane przy udzielaniu chwilówek.
 • Obcokrajowcy ze stałymi dochodami i legalnym pobytem w Polsce mogą skutecznie starać się o pożyczki pozabankowe.

Obcokrajowcy w Polsce

Urząd do Spraw Cudzoziemców w raporcie Cudzoziemcy w Polsce po 2020 roku[1] informuje, że ważne zezwolenia na pobyt w naszym kraju ma obecnie prawie 460 tys. cudzoziemców. W 2020 roku przybyło ich ponad 34 tys. Sytuacja epidemiologiczna sprawiła, że wielu obcokrajowców zdecydowało się pozostać w Polsce.

Jednocześnie urząd informuje, że 1 stycznia 2021 roku ważne dokumenty pobytowe posiadało 457 tys. cudzoziemców, wśród których najwięcej było:

 • Ukraińców – 244,2 tys. osób,
 • Białorusinów – 28,8 tys. osób,
 • Niemców – 20,5 tys. osób,
 • Rosjan – 12,7 tys. osób,
 • Wietnamczyków – 10,9 tys. osób,
 • Hindusów – 9,9 tys. osób,
 • Włochów – 8,5 tys. osób,
 • Gruzinów – 7,9 tys. osób,
 • Chińczyków – 7,1 tys. osób,
 • Brytyjczyków – 6,6 tys. osób.

W całym 2020 roku zgodnie z informacjami Głównego Urzędu Statystycznego[2] wydano 406,5 tys. zezwoleń na pracę cudzoziemców – o 8,6 proc. mniej niż w 2019 roku, ale jednocześnie aż 6-krotnie więcej niż w 2015 roku. Około 50 tys. obcokrajowców przyjeżdża więc do Polski np. z rodziną i nie pracuje. To głównie kobiety.

Spośród wszystkich wydanych zezwoleń na pracę cudzoziemców najwięcej trafiło do obywateli Ukrainy – 73 proc. z nich. Łącznie w Polsce zezwolenie tego rodzaju wydano mieszkańcom 129 państw oraz 11 bezpaństwowcom.

Zdecydowana większość imigrantów ubiegających się o zezwolenie na pobyt w Polsce pracuje na terenie naszego kraju i ma stałe dochody. Potencjalnie więc mają oni pewną zdolność kredytową, przynajmniej taką, by skutecznie móc zaciągnąć szybką pożyczkę gotówkową.

Czy polskie obywatelstwo jest niezbędne do zaciągnięcia chwilówki?

W wielu firmach pozabankowych działających na terenie Polski można znaleźć wymóg posiadania polskiego obywatelstwa czy też polskiego dowodu osobistego, by móc zaciągnąć pożyczkę gotówkową.

Są jednak i tacy pożyczkodawcy, którzy są skłonni udzielić chwilówek także obcokrajowcom. Wymagają od nich przy tym spełnienia kilku warunków:

 • posiadania ważnego paszportu wydanego przez kraj ojczysty,
 • podania miejsca legalnego zamieszkania na terenie Polski,
 • posiadania legalnej pracy zarobkowej na terenie RP (zgodnie z wydanym zezwoleniem na pracę),
 • okazania karty czasowego lub stałego pobytu lub rezydentury,
 • uzyskiwania stałego zarobku,
 • wskazania numeru PESEL nadanego przez stronę polską,
 • posiadania polskiego numeru telefonu i adresu e-mail,
 • posiadania numeru rachunku w polskim banku.

Potencjalny pożyczkobiorca zza granicy powinien być ponadto pełnoletni i spełniać warunki kryterium wiekowego.

Takie osoby muszą przedstawić do wniosku po chwilówkę dokument potwierdzający prawo do pobytu na terenie RP. Może to być:

 • zezwolenie na pobyt stały,
 • zezwolenie na pobyt czasowy,
 • zarejestrowanie pobytu obywatela UE,
 • pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Szybkie pożyczki gotówkowe dla obcokrajowców w Polsce są udostępniane, ale nie w tak krótkim czasie, jak chwilówki dla polskich klientów. W przypadku wielu pożyczkodawców wiarygodność kredytowa klienta może być kontrolowana na podstawie informacji z polskich i zagranicznych baz biur informacji gospodarczej.

[1] https://www.gov.pl/web/udsc/cudzoziemcy-w-polsce-po-2020-r

[2]https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5821/18/4/1/zezwolenia_na_prace_cudzoziemcow_w_polsce_w_2020_r.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *