Co może zająć komornik?

15 stycznia 2020  — Arkadiusz

Lista rzeczy, które może zająć komornik, jest bardzo długa. W tym zakresie od 1 stycznia 2019 roku obowiązują nowe przepisy. Na mocy zawartych w nich zapisów komornik może zająć wynagrodzenie, rachunek bankowy i wiele innych.

Każdy obawia się komornika, ale warto wiedzieć, czego tak naprawdę się spodziewać. Trzeba też zdawać sobie sprawę, że nie wszystko mu wolno. O czym powinniśmy wiedzieć?

Czy komornik może zająć wynagrodzenie?

Komornik może zająć wynagrodzenie, ale musi zostawić najniższą krajową. Jedyny wyjątek w tym zakresie stanowią długi alimentacyjne. Wtedy nie obowiązuje żadna kwota, która byłaby wolna od zajęcia. Kolejną kwestią są ścisłe limity – komornik może przejąć 50% wynagrodzenia, a w przypadku długów alimentacyjnych nawet 60%. 

Jeśli potrącenia są z umowy o pracę, to komornik ma obowiązek pozostawić na koncie dłużnika kwotę równą minimalnemu wynagrodzeniu z danego roku. W przypadku osób, które pracują jedynie na część etatu kwota ta, powinna być proporcjonalnie niższa. Jeśli więc pracujemy tylko na pół etatu, to kwota wolna od zajęcia powinna być równa połowie wynagrodzenia.

Przy umowie zlecenie znowelizowano przepisy. Wcześniej komornik mógł zająć nawet cały dochód dłużnika. Teraz jeśli wynagrodzenie za tego rodzaju pracę stanowi jego jedyne źródło utrzymania, musi on postępować tak samo, jak ma to miejsce w przypadku osoby pracującej na podstawie umowy o pracę.

Przeczytaj również: Ile może zabrać komornik?

Czy komornik może zająć rachunek bankowy?

Komornik może również przejąć nasze pieniądze z rachunku bankowego. W tym przypadku nie ma maksymalnej kwoty, jaka może zostać zajęta. Jedyne, do czego komornik musi się zastosować to, żeby pozostawić na koncie dłużnika kwotę, która jest w sposób ustawowy wolna od zajęcia. Aktualnie wynosi ona 75% minimalnego.

Zajęcie środków z rachunku bankowego ma miejsce bez naszej wiedzy ani udziału. Tego rodzaju procedura przebiega bardzo szybko. A wszystko za sprawą tego, że tego rodzaju działania egzekucyjne odbywają się drogą elektroniczną. W tym wypadku komornik może przejąć zarówno te ze środków, które już na nim są, jak też i te, które dopiero za jakiś czas na nasz rachunek bankowy wpłyną. O wszystkich tych czynnościach komorniczych najczęściej dowiemy się dopiero wtedy, gdy na naszym koncie już nie będzie pieniędzy. Wówczas poinformuje nas o tym fakcie bank, w którym mamy konto. 

Przeczytaj również: Jak wyjść z długów komorniczych?

Czy komornik może zająć ruchomości?

Jeśli wierzyciel wystawi taki wniosek, to wówczas komornik może również przystąpić do zajęcia ruchomości. Ze znowelizowanych przepisów wynika jednak, że nie można przejąć tych z nich, które nie stanowią własności samego dłużnika. Jeśli się zdarzy, że takie ruchomości zostaną przeniesione na osobę trzecią, to można je przejąć jedynie w sytuacji, gdy ich nowy właściciel wyrazi na to zgodę.

Warto pamiętać, że komornik nie może zająć tych wszystkich przedmiotów urządzenia domowego, które należą albo do samego dłużnika, albo do któregoś z członków jego rodziny. Przykłady takich przedmiotów codziennego użytku stanowią: łóżko, stół, krzesła, jedyne źródło oświetlenia na danego rodzaju pomieszczenie, piekarnik, odkurzacz, pralka, lodówka. Warunek w tym wypadku jest tylko jeden – ich wartość nie może przekraczać przeciętnej wartości nowych przedmiotów danego rodzaju. 

Komornik może jednak zająć wszystkie pozostałe ruchomości: wyposażenie mieszkania, telefony, komputery, samochody, inne pojazdy oraz pozostałe wyżej niewymienione sprzęty RTV i AGD.

Oczywiście może się również zdarzyć, że komornik będzie musiał umorzyć egzekucję z ruchomości. Z tego rodzaju sytuacją mamy do czynienia wówczas, gdy przedłożymy dokument zaświadczający, że danego rodzaju rzecz nie stanowi własności dłużnika.

Przeczytaj również: Kiedy i po jakim czasie komornik przychodzi do domu?

Czy komornik może zająć  nieruchomości?

Jeśli chodzi o zajmowanie przez niego nieruchomości, to warto wiedzieć, że może on je przejąć nawet wtedy, gdy dłużnik jest tylko ich współwłaścicielem. Jedyne, co musi zrobić, to poinformować o tym fakcie jej współwłaściciela. Zajęciu podlegają takie nieruchomości jak: działka, garaż, mieszkanie oraz dom. Oczywiście współwłaściciel danego rodzaju nieruchomości nie musi się temu procederowi w sposób bierny przyglądać. Jeżeli się nie zgodzi na działania komornicze, komornik musi wystąpić o tzw. klauzulę wykonalności zajęcia na współwłaściciela. Może również odstąpić od wykonania czynności komorniczych, ale do tego rodzaju działań dochodzi rzadko.

Czy komornik może zająć rentę i emeryturę?

Komornik może również zająć naszą emeryturę.  Kwota, która jest wolna od zajęcia to 75% minimalnej emerytury, czyli obecnie 825 złotych. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że może bez problemu przejąć każdą nadwyżkę od tej kwoty.

W przypadku przejmowania renty sytuacja wygląda nieco inaczej. W jej przypadku kwota wolna od potrącenia komorniczego to: 618,75 złotego, w sytuacji, gdy dłużnik ma orzeczoną częściową niezdolność do pracy i 825 złotych, gdy zakwalifikowano go do grupy całkowicie niezdolnych do pracy. Przejmowanie nadwyżki od tych wyżej wymienionych kwot też jest możliwe. Mimo to obowiązuje tutaj tzw. górna granica zajęcia. W przypadku dłużników alimentacyjnych sięga ona 60% ich wynagrodzenia. Jeśli zaś chodzi o osoby przebywające w różnego rodzaju zakładach opiekuńczo-leczniczych to nie może być ona wyższa niż 50% ich wynagrodzenia. Przy pozostałych przypadkach egzekucji obowiązuje próg 25%.

2 odpowiedzi na “Co może zająć komornik?”

  1. Ludzie, po co wam postępowanie windykacyjne??? Droga od wzięcia pożyczki czy kredytu, do wejścia komornika jest bardzo długa. Działajcie wcześniej, spłacajcie w terminie, albo chociaż próbujcie się dogadać!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *