Czy operator komórkowy sprawdza klienta w BIK?

5 marca 2022  — Maciej

BIK to Biuro Informacji Kredytowej, które gromadzi dane dotyczące historii kredytowania klientów banków i części firm pozabankowych udzielających pożyczek. Czy dostęp do niego może uzyskać operator komórkowy, by sprawdzić wiarygodność potencjalnego abonenta?

Zobacz również: BIK – co to jest? Biuro Informacji Kredytowej – najważniejsze informacje

  • Umowa z operatorem komórkowym zobowiązuje finansowo klienta do opłacania comiesięcznego abonamentu.
  • Operator nie sprawdza klienta w BIK przed podpisaniem umowy.
  • Weryfikacja wiarygodności finansowej klienta odbywa się w bazach biur informacji gospodarczej.

Wymagania operatorów sieci komórkowych

Podstawą dla świadczenia usług telekomunikacyjnych przez operatorów sieci komórkowych jest umowa zawierana najczęściej w formie pisemnej lub na odległość, która przesyłana jest do klienta.

Zanim jednak skonstruowana zostanie taka umowa, która zobowiązuje operatora do świadczenia odpowiednich usług w ramach ustalonej oferty, a klienta do uiszczania stosownych opłat za usługi telekomunikacyjne, operator zechce sprawdzić wiarygodność finansową danej osoby.

Wszystko dlatego, że abonament na telefon jest długotrwałym zobowiązaniem finansowym – umowy podpisywane są często na 2–3 lata. Operatorzy komórkowi stosują różne metody weryfikacji wiarygodności konsumenta.

Weryfikacja finansowa klienta

Zanim operator komórkowy uruchomi dla klienta pakiet usług telekomunikacyjnych i podpisze umowę, poprosi o wskazanie numeru dokumentu tożsamości – najczęściej będzie to po prostu dowód osobisty. Na tej podstawie może sprawdzić też, czy konsument nie figuruje na tak zwanych czarnych listach dłużników.

BIK nie jest taką listą, ponieważ gromadzi wszystkie informacje o kredytobiorcach, zarówno te pozytywne, jak i negatywne. Do baz BIK mają dostęp właściwie Ci, którzy je tworzą, czyli banki oraz niektóre firmy pożyczkowe na zasadzie wzajemnej wymiany informacji.

Natomiast operatorzy telefonii komórkowej nie mają możliwości sprawdzenia bazy BIK. Nie są do tego uprawnieni, a poza tym nie ma powodu, dla którego mieliby oni analizować ocenę zdolności kredytowej i scoring klienta w BIK.

Z pewnością jednak operator zechce upewnić się, czy jego klient nie jest nierzetelnym dłużnikiem.

Czarne listy dłużników pod lupą operatorów komórkowych

Żadna firma świadcząca usługi telekomunikacyjne nie będzie chciała ryzykować i podpisywać umowy z kimś, kto ma wiele niespłaconych długów wobec różnych wierzycieli. Operator może to sprawdzić, ale najpierw sam klient musi wyrazić zgodę na weryfikację w dostępnych bazach biur informacji gospodarczej BIG. Tak stanowią przepisy Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

W Polsce działa co najmniej kilka biur informacji gospodarczych, w tym BIG InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów KRD czy ERIF BIG. Na podstawie pozyskanych danych operator będzie mógł potwierdzić, czy klient, który chce wziąć abonament telefoniczny, będzie rzetelnie płacić comiesięczne opłaty. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *