Czy warto nadpłacać kredyt hipoteczny?

9 marca 2022  — Maciej

Umowa kredytu hipotecznego zobowiązuje Cię jako kredytobiorcę do spłaty comiesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych. Jednocześnie z mocy prawa masz prawo do wcześniejszej całkowitej lub częściowej spłaty zobowiązania. Pytanie tylko: czy warto nadpłacać kredyt?

Zobacz również: Wcześniejsza spłata kredytu – czym jest i kiedy można ją wykonać?

  • Banki zwykle dają możliwość nadpłacania kredytu hipotecznego, choć pod pewnymi warunkami.
  • Nadpłata kredytu polega na wpłacaniu do banku większych kwot, niż wynosi ustalona rata.
  • 9 mld zł na wcześniejszą spłatę lub nadpłatę kredytu hipotecznego przeznaczyli Polacy w 2020 roku.
  • Zaletą nadpłaty kredytu jest zmniejszenie odsetek od zobowiązania.

Prawo do nadpłaty kredytu

Nadpłata kredytu hipotecznego jest najczęściej możliwa i dopuszczalna niezależnie od banku, w którym zaciągnąłeś takie zobowiązanie.

Zdarza się, że niektóre instytucje wprowadzają ograniczenia dotyczące wcześniejszej częściowej spłaty, które dotyczą np. okresu, w którym jest to możliwe. Warunki jej dokonania znajdziesz w umowie zawartej z bankiem.

Na czym polega nadpłata zobowiązania hipotecznego?

Wraz z umową kredytu otrzymujesz od banku harmonogram spłaty rat. Natomiast nadpłata zobowiązania polega na wpłacaniu do banku większych kwot, niż wynika to z rat ustalonych w harmonogramie.

Jako kredytobiorca sam decydujesz, czy chcesz nadpłacić kredyt.

Polacy nadpłacają swoje kredyty

Więcej niż 9 mld zł przeznaczyli Polacy w 2020 roku na spłatę lub nadpłatę przed terminem kredytów mieszkaniowych, jak poinformowała firma HRE Investments w oparciu o dane opublikowane przez Narodowy Bank Polski. W latach 2015-2018 standardem było wydatkowanie kwot z przedziału 8-11 mld zł na spłatę długów zabezpieczonych hipotecznie przed terminem.

Nisko oprocentowane dotychczas produkty hipoteczne w zestawieniu z lokatami przynoszącymi symboliczny zysk warto było nadpłacić z bieżących oszczędności i dochodów, by zaoszczędzić na odsetkach naliczanych w związku z zaciągniętym kapitałem kredytowym.

Od października 2021 roku rosną w Polsce główne stopy procentowe, a wraz z nimi oprocentowanie kredytów hipotecznych. Nadpłata zobowiązania może znacznie zmniejszyć podwyżki wynikające z rosnących kosztów kredytowania.

Korzyści wynikające z nadpłaty kredytu

Dzięki nadpłacie kredytu hipotecznego szybciej spłacasz dług, jaki zaciągnąłeś wobec banku w celach związanych z zakupem własnej nieruchomości mieszkalnej. To z kolei powoduje, że odsetki i koszty kredytowania stają się mniejsze, ponieważ zmniejsza się suma, od której jest naliczane oprocentowanie zobowiązania.

Im więcej i szybciej spłacasz przed terminem wskazanym w umowie, tym saldo zadłużenia staje się mniejsze. W efekcie obniżają się odsetki, co w obliczu rosnącego WIBOR(R)u, który jest stawką dodawaną do marży bankowej przy ustalaniu oprocentowania zobowiązań, jest cenną zaletą nadpłaty kredytu hipotecznego. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *