Ile wynosi koszt pożyczki chwilówki?

8 września 2021  — Maciej

Chwilówki mają to do siebie, że pozwalają na pozyskanie w krótkim czasie pieniędzy do dowolnego wykorzystania. Proces wnioskowania o nie jest bardzo prosty, ograniczony do minimum formalności.

Pytanie tylko, ile kosztują takie pożyczki i jakie są części składowe całkowitego kosztu kredytowania? Zapoznaj się ze szczegółami, zanim podpiszesz umowę.

Zobacz również: Wzrost kosztów pożyczek chwilówek

  • Pożyczki związane są z koniecznością poniesienia kosztów odsetkowych i pozaodsetkowych.
  • Koszt odsetek ograniczony jest ustawą o kredycie konsumenckim do poziomu dwukrotności sumy stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów proc. – obecnie to 7,2 proc. w skali roku.
  • Koszt pozaodsetkowy chwilówki jest ograniczony do wysokości 25 proc. kwoty pożyczki plus 30 proc. tej kwoty za każdy rok kredytowania. Nie może przekroczyć 100 proc. kwoty chwilówki.
  • Pożyczki bezpłatne, czyli darmowe chwilówki mają RRSO równe 0 proc.

Koszty odsetkowe i pozaodsetkowe pożyczek chwilówek

Podobnie jak w przypadku kredytów zaciąganych w bankach, również w przypadku chwilówek pozyskiwanych z firm pożyczkowych pozabankowych naliczane są koszty kredytowania – odsetkowe i pozaodsetkowe.

Pierwsze z nich dotyczą odsetek, czyli głównego wynagrodzenia dla firmy pożyczkowej z tytułu udzielonej chwilówki. Naliczane są one według ustalonej stopy oprocentowania. Natomiast koszty pozaodsetkowe to wszystkie opłaty i prowizje, które nie dotyczą odsetek. Może być to przykładowo prowizja, jaką płacisz za uruchomienie zobowiązania finansowego czy opłata za ubezpieczenie lub innego rodzaju zabezpieczenie spłaty pożyczki.

Limity kosztów odsetkowych pożyczek chwilówek

Firmy pożyczkowe nie mogą w sposób dowolny ustalać wysokości stopy oprocentowania udzielanych chwilówek. Są zobowiązane bowiem do przestrzegania Kodeksu cywilnego i ustawy antylichwiarskiej. Przepisy te ograniczają wysokość odsetek. Maksymalne koszty odsetkowe nie mogą być wyższe niż dwukrotność odsetek ustawowych, równych sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz stawki 3,5 punktu proc. Dlatego obecnie, kiedy stopa referencyjna NBP wynosi zaledwie 0,1 proc., maksymalne oprocentowanie chwilówki w skali roku to 7,2 proc.

Limit kosztów pozaodsetkowych dla pożyczek chwilówek

Jeszcze do niedawna, bo do końca czerwca 2021 roku chwilówki wiązały się z niższymi kosztami, za sprawą przepisów wprowadzonej w marcu 2020 roku ustawy antykryzysowej. Od 1 lipca 2021 roku uległy one zmianie.

Opłaty i prowizje niezwiązane z odsetkami, które pobiera firma pożyczkowa przy okazji udzielania chwilówki, nie mogą przekroczyć limitu, o którym mowa w przepisach ustawy o kredycie konsumenckim. Górna granica pobieranego kosztu pozaodsetkowego jest uzależniona od długości okresu kredytowania. Opłaty te mogą wynieść maksymalnie 25 proc. pożyczonej kwoty plus 30 proc. za każdy rok kredytowania.

Łączne koszty pozaodsetkowe obciążające pożyczkobiorcę nie mogą być wyższe niż 100 proc. kwoty udzielanej chwilówki. Jeśli więc pożyczasz 2000 zł na okres 12 miesięcy, to maksymalnie zapłacisz 1100 zł opłat pozaodsetkowych, w formie prowizji i nie tylko.

Do tego doliczyć musisz również odsetki, które w powyższym przykładzie wyniosą 144 zł.

Pożyczki chwilówki za darmo

W niektórych firmach pożyczkowych można otrzymać chwilówkę bezpłatne. Czy rzeczywiście są one darmowe?

Okazuje się, że tak, choć są ograniczone kwotowo i szybko trzeba zwrócić pożyczoną kwotę – w czasie jednego lub dwóch miesięcy. Udzielane są przez firmy w ramach akcji promocyjnych, dla nowych klientów, którzy nigdy wcześniej nie korzystali z danej oferty. Chwilówka pozostanie bezpłatna, jeśli spłacisz ją w terminie wskazanym w umowie.

Podpisując umowę pożyczkową, powinieneś zwrócić uwagę, czy rzeczywiście RRSO bezpłatnej chwilówki wynosi 0 proc. To roczna rzeczywista stopa oprocentowania ujmująca wszystkie koszty pożyczek – odsetkowe i pozaodsetkowe. Jeśli chwilówka jest bezpłatna, jej RRSO w istocie powinno być zerowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.