Klient nie płaci. Jak uzyskać pieniądze za wykonaną usługę?

5 grudnia 2021  — Maciej

W praktyce prowadzenia działalności gospodarczej są podpisywane różnego rodzaju umowy i kontrakty, na mocy których dwie strony umawiają się na wykonanie dostawy towarów czy usług określonego rodzaju.

Po zakończeniu dostawy lub usługi wystawiasz jako wykonawca takich działań fakturę, a Twój kontrahent powinien ją opłacić. Co możesz zrobić, jeśli minie termin płatności, a Ty nadal nie będziesz miał przelewu od klienta?

Sprawdź również tematykę: Biura Informacji Gospodarczej w Polsce – po co i jakie dane gromadzą?

·       W 2020 roku UOKiK wszczął 100 postępowań o zatory płatnicze w firmach.

·       Jeśli klient nie płaci, przedsiębiorca może wystąpić ostatecznie na drogę sądową i wszcząć postępowanie egzekucyjne komornicze.

·       Zatory płatnicze prowadzą do utraty płynności finansowej przez przedsiębiorcę.

·       Elementem dyscyplinującym dłużników może być wpis do rejestru jednego z BIG-ów.

·       Faktoring i oferta firm windykacyjnych są pomocne w natychmiastowym odzyskaniu pieniędzy z faktury.

Zatory płatnicze zmorą każdego przedsiębiorcy

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów informował na koniec 2020 roku, że wszczął i prowadził około 100 postępowań dotyczących zatorów płatniczych w firmach. Ich celem było wyeliminowanie opóźnień w płatnościach.

Twoją firmę zatory płatnicze spowodowane tym, że klienci nie zapłacili za usługi, mogą doprowadzić do konieczności zakończenia działalności. Eksperci wprost wskazują, że są one jednym z największych problemów polskiej gospodarki i automatycznie poważną przeszkodą w prowadzeniu biznesu. Jeśli Ty jako przedsiębiorca, wykonawca usługi, przez długi czas nie otrzymujesz zapłaty, to prawdopodobnie nie jesteś też w stanie zapłacić za dostarczane Ci towary czy inne prace wykonywane na Twoją rzecz.

Zatory płatnicze są szczególnie mocno odczuwalne przez małe firmy i znacząco zwiększają koszty ich działalności, a nawet blokują możliwości rozwojowe. Dlatego ważne jest, byś podjął odpowiednie działania, które mogą zapobiegać zatorom płatniczym, a jeśli już dojdzie do tego, że klient nie zapłaci Ci za usługę – byś mógł w możliwie najkrótszym czasie odzyskać należną Ci kwotę.

Jak zmobilizować klienta do uiszczenia zapłaty?

Samo przypomnienie dłużnikowi o konieczności uregulowania rachunku czy faktury może okazać się nieskuteczne dla uzyskania pożądanej, należnej Ci płatności. Możesz jednak posłużyć się i innymi mechanizmami:

  • Wysłać do klienta zalegającego z zapłatą przedsądowe wezwanie do zapłaty.
  • Wystąpić na drogę postępowania sądowego, by uzyskać prawomocne rozstrzygnięcie sprawy przez sąd i wydanie nakazu zapłaty.
  • Wszcząć postępowanie egzekucyjne u komornika.

Co zrobić, jeśli klient nie płaci? Najpierw powinieneś spróbować załatwić sprawę polubownie, ale często nie przynosi to odpowiednich rezultatów. Dopiero później przygotuj pozew do sądu i nie czekaj z tym zbyt długo, ponieważ roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Te związane z działalnością gospodarczą po 3 latach, ale krótszy, dwuletni okres obowiązuje przy roszczeniach z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedającego. Roszczenia z umów o dzieło także przedawniają się z upływem 2 lat od dnia oddania dzieła.

Sprawa sądowa może być rozpoznana szybko i skutecznie w postępowaniu uproszczonym, jeśli roszczenia wynikają z zawartych przez Ciebie umów, a wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20 000 zł.

Wpis dłużnika do BIG-ów

Jeśli Twój klient nie dokonał płatności w terminie, z czasem będziesz mógł go wpisać do Krajowego Rejestru Długów lub do innych baz danych Biur Informacji Gospodarczej. To sposób zdyscyplinowania swoich kontrahentów, bo wpis do BIG-ów powoduje, że dany podmiot traci wiarygodność finansową.

Faktoring i sprzedaż wierzytelności

Zdarza się, że wystawiona przez Twoją firmę faktura nie zostanie opłacona od razu z uwagi na obowiązujący termin kredytu kupieckiego.

Możesz ją jednak sprzedać jeszcze przed terminem jej zapadalności. Jako wierzyciel możesz zwrócić się do firmy faktoringowej z propozycją sprzedaży wierzytelności potwierdzonej wystawioną fakturą z odroczonym terminem płatności.

Wierzytelności przeterminowane można zaś sprzedać do firmy windykacyjnej. Muszą być one jednak udokumentowane, np. oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu czy fakturą VAT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *