Kiedy spłata chwilówki się przedawni?

9 września 2021  — Maciej

Zaciągnąłeś jakiś czas temu chwilówki, czyli szybkie pożyczki gotówkowe, ale tak się złożyło, że ich nie spłaciłeś? Czy możliwe, że długi te już się przedawniły?

Zobacz, w jakim czasie i czy w ogóle pożyczki gotówkowe mogą się przedawnić, a jeśli tak, to ile czasu musi upłynąć od chwili, kiedy spłata zobowiązania stała się wymagalna, by do tego doszło?

Sprawdź również: Przedawnienie długów – po jakim czasie? Zasady i terminy

  • Przedawnienie oznacza, że po pewnym okresie, pomimo istniejącego, niespłaconego długu, wierzyciel nie może już skutecznie dochodzić jego spłaty od dłużnika.
  • Chwilówki przedawniają się po upływie 3 lat, ale dopiero na koniec danego roku kalendarzowego, w którym mija ten czas.
  • Bieg przedawnienia roszczeń z tytułu niespłaconej pożyczki chwilówki może przerwać np. podjęcie negocjacji z dłużnikiem.

Co należy rozumieć przez pojęcie przedawnienia?

O przedawnieniu mówi się wtedy, gdy wierzyciel nie może już skutecznie ubiegać się o swoje środki od dłużnika. Kiedy ma to miejsce?

Przedawnienie długów zostało uregulowane przepisami Kodeksu cywilnego. Jeśli ono nastąpi, dłużnik nie będzie już zobowiązany do spłaty długu, a także wierzyciel nie będzie mógł wzywać go przed sądem do uiszczenia należności.

Ile wynosi termin przedawnienia długów?

Wiesz już, że w prawie cywilnym obowiązującym w Polsce istnieje instytucja przedawnienia długów i ustawowy termin na takie przedawnienie. Ile on wynosi?

By to sprawdzić, należy sięgnąć do art. 118 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że jeśli przepis szczególny nie mówi inaczej, termin przedawnienia to 6 lat. O połowę krótszy jest dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wynosi on więc 3 lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia za każdym razem przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że był krótszy niż 2 lata.

Wynika z tego, że roszczenia firmy pożyczkowej wynikające z podpisanych umów na chwilówkę przedawniają się po upływie 3 lat, po ostatnim dniu tego roku, tj. po 31 grudnia.

Uwaga na przerwanie biegu przedawnienia

Nie powinieneś po prostu siedzieć z założonymi rękami i czekać, aż spłata chwilówki się przedawni, a Ty uwolnisz się od długu raz na zawsze, bez konieczności uiszczenia jakiejkolwiek kwoty na rzecz pożyczkodawcy. Dlaczego?

Po pierwsze: zobowiązania trzeba spłacać. Po drugie: ustawodawca przewidział sytuacje, które przerywają bieg przedawnienia. Kiedy tak się stanie? Jeśli nie minęły jeszcze 3 lata, a pozostało dosłownie kilka dni do owego terminu przedawnienia Twoich chwilówek i firma pożyczkowa podejmie czynności windykacyjne, wówczas bieg tego przedawnienia będzie przerwany.

Uwarunkowania prawne z tym związane znalazły się w art. 123 Kodeksu cywilnego. Bieg przedawnienia przerywa się, jeśli wierzyciel:

  • Podejmie każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia.
  • Uzyska od dłużnika uznanie roszczenia.
  • Rozpocznie mediację.

Firma pożyczkowa w ciągu 3 lat przeznaczonych na przedawnienie roszczenia z tytułu niespłaconej pożyczki chwilówki może przerwać jego bieg, np. poprzez podjęcie negocjacji z dłużnikiem lub wysłanie mu monitu. Wtedy musisz liczyć się z tym, że czynności te spowodują, że okres przedawnienia będzie biec na nowo – od daty wykonania takiej czynności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *