Kim są dłużnicy w Polsce?

27 września 2021  — Maciej

Tylko w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2021 roku upadłość ogłosiło 7,4 tys. bankrutów. Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor oraz Biuro Informacji Kredytowej (BIK) informują, że większość z nich miała kłopoty finansowe już co najmniej pół roku przed ogłoszeniem upadłości. Kim są polscy dłużnicy?

Sprawdź również – Krajowy rejestr dłużników – jak sprawdzić kogoś i siebie?

  • Łączna kwota długów Polaków wynosi 47,8 mld zł.
  • W Polsce 2,4 mln osób to nierzetelni dłużnicy.
  • Statystyczny polski dłużnik mieszka w mieście, jest w średnim wieku i ma 24,7 tys. zł do spłaty.
  • Najwięcej długów wynika z niezapłaconych alimentów.
  • Rekordziści mają wielomilionowe długi.

Niemal 50 mld zł długów Polaków

W Polsce funkcjonuje co najmniej kilka różnych rejestrów, które gromadzą dane o polskich dłużnikach, niekoniecznie tylko tych, którzy mają zobowiązania związane z brakiem spłaty kredytów lub pożyczek.

Krajowy Rejestr Długów (KRD) informuje, że aż 2,4 mln Polaków to dłużnicy, którzy winni są różnym wierzycielom 47,8 mld zł. Część z nich zalega z zapłatą wierzytelności nawet kilku osobom i instytucjom. Tak zwanych multidłużników jest w KRD prawie 590 tys., a ich łączne zobowiązania opiewają na kwotę 22,3 mld zł.

Kim jest statystyczny polski dłużnik?

Jak wygląda portret polskiego dłużnika? Czy bardziej zadłużeni są młodzi czy starsi obywatele? Czy wiek ma jakiekolwiek znaczenie przy generowaniu długów?

Zgodnie ze statystykami zgromadzonymi przez KRD, najbardziej obciążone długami są osoby w kwiecie wieku, pomiędzy 36. a 45. rokiem życia. Mają oni zobowiązania sięgające 7,8 mld zł. Jeśli wziąć jeszcze pod uwagę grupę wiekową od 46 do 59 lat, to łączne z takich osób to 32,6 mld zł.

Najwięcej dłużników mieszka w miejscowościach dużych, które liczą powyżej 300 tys. mieszkańców. Ich długi urosły do kwoty 4,7 mld zł. Z kolei w miejscowościach niewielkich, poniżej 5 tys., jest zameldowanych najwięcej multidłużników, którzy są winni swoim wierzycielom łącznie 4,6 mld zł.

Jeśli chodzi o zróżnicowanie geograficzne, to najwięcej dłużników, którzy winni są pieniądze co najmniej 3 wierzycielom, mieszka na Śląsku. Drugie w kolejności jest województwo mazowieckie, a trzecie – dolnośląskie.

Statystyczny polski dłużnik, zgodnie ze wskazaniami KRD, to mężczyzna w średnim wieku, mieszkający w mieście, który ma około 24,7 tys. zł zobowiązań.

Skąd wynikają długi Polaków?

Zastanawiasz się, dlaczego aż tylu Polaków nie spłaca swoich zobowiązań na czas i na co pożyczają pieniądze?

W badaniu z listopada 2020 roku KRD wykazał, że prawie połowę zadłużenia Polaków stanowią zobowiązania wobec firm windykacyjnych, a dodatkowe niemal 40 proc., to długi wobec administracji państwowej i samorządowej, w tym głównie alimenty.

Problem stanowi spłata rat kredytów gotówkowych i potyczek prywatnych, a także regularne opłacanie czynszu i zaległych rachunków za media.

Rekordy długów

Czy wiesz, że rekordzistą wśród multidłużników, zgodnie z danymi opublikowanymi przez KRD, jest warszawiak, który ma aż 925 niespłaconych zobowiązań finansowych? Winny jest pieniądze 151 wierzycielom, którym łącznie ma oddać 11,6 mln zł. Nieco odstaje on od statystycznego modelu polskiego dłużnika – mieści się w przedziale wiekowym 46–55 lat.

Z kolei BIG InfoMonitor i BIK informują, że wśród 10 największych dłużników w ich bazach znajdują się osoby mające minimum 2,4 mln zł zobowiązań. Rekordzista ma zaś dług na kwotę 8,4 mln zł. Stosunkowo niewiele wierzytelności się na niego składa, bo zaledwie 8.

Według BIG InfoMonitor i BIK, rekordowe długi ma mieszkaniec Mazowsza, mający 62 lata. Na drugim miejscu uplasowała się kobieta, w wieku 54 lat z Krakowa, z długiem na 3,3 mln zł, a na trzecim – mieszkaniec województwa łódzkiego, mający 59 lata i dług w wysokości ponad 3 mln zł. Pamiętaj, że BIK gromadzi dane wyłącznie o kredytobiorcach i części pożyczkobiorców w Polsce, ale nie np. o dłużnikach alimentacyjnych.

Z badania „Zadłużenie Polaków” przeprowadzonego na zlecenie KRD przez IMA International, wynika, że rekordowy dłużnik mieszka w województwie pomorskim i ma długi na niemal 76 mln zł.

Jak widać, w zależności od tego, z którym rejestrem danych dłużników masz do czynienia, nieco inne rekordy podaje on do wiadomości publicznej. Nie zmienia to jednak faktu, że nieprzemyślane zaciąganie zobowiązań może nas wprowadzić w poważne problemy. Część dłużników może nie zdołać spłacić długów do końca życia, dlatego warto przemyśleć każdą decyzję o kolejnej pożyczce, kredycie i nie tylko o nich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *