Konsekwencje negatywnych wpisów w BIK

2 września 2021  — Maciej

BIK to inaczej Biuro Informacji Kredytowej. Utożsamianie go wyłącznie z czarną listą dłużników jest nieprawidłowe, ponieważ gromadzi ono dane zarówno pozytywne, jak i negatywne o kredytobiorcach w Polsce.

Jeśli spóźniałeś się w przeszłości ze spłatą rat kredytów lub pożyczek, właściwie możesz mieć pewność, że masz negatywne wpisy w BIK. Jakich konsekwencji możesz spodziewać się w takiej sytuacji?

Zobacz również: Po jakim czasie kredyt jest widoczny w BIK?

  • Opóźnienia rzędu 60 dni i więcej w spłacie rat kredytów i pożyczek uprawniają banki do dokonania negatywnych wpisów w BIK na temat klientów.
  • Negatywne wpisy w BIK właściwie uniemożliwiają Ci zaciągnięcie kredytu bankowego – i to przez 5 kolejnych lat.
  • By móc ustrzec się przed powstaniem opóźnień w spłacie kredytu, skorzystaj z konsolidacji swoich zobowiązań.

Kiedy odnotowywane są negatywne wpisy w BIK

Jeszcze kilka lat temu wpis do BIK – czy to pozytywny, czy negatywny, był dokonywany z dużym, nawet miesięcznym opóźnieniem. Obecnie od razu, w ciągu zaledwie 7 dni, Twoja niespłacona rata kapitałowo-odsetkowa kredytu będzie już widniała w BIK.

Przy zaciąganiu kredytów w bankach i pożyczek w niektórych firmach trzeba liczyć się z tym, że informacje na ten temat zostaną przekazane do BIK. Zgodnie z nowelizacją Prawa bankowego z 2016 roku, zwiększyła się częstotliwość aktualizacji danych w BIK. Wedle art. 105 ust. 4i Prawa bankowego, banki i inne instytucje finansowe zobligowane są do aktualizowania w BIK informacji dotyczących spłaty zobowiązania, korekty jego wysokości, nowo powstałych zobowiązań w terminie 7 dni od zajścia zmiany. BIK ma kolejne 7 dni na weryfikację i zarejestrowanie danych w systemie.

Jeśli nieterminowo spłacasz raty kapitałowo-odsetkowe lub przestałeś regulować zobowiązanie, licz się z tym, że bank przekaże negatywne dane na Twój temat do BIK. W przypadku gdy opóźnienie przekroczy 60 dni, bank w pierwszej kolejności poinformuje Ciebie, jako dłużnika, o przetwarzaniu danych bez Twojej zgody, która zgodnie z przepisami prawa nie jest wymagana. Od tego momentu instytucja ta czeka 30 dni na przekazanie negatywnej informacji do BIK – taki wpis pojawi się najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego wpływu. Pozostanie on w BIK 5 pełnych lat od chwili zwrotu pełnej kwoty kredytu, wraz z odsetkami i innymi naliczonymi opłatami.

Ograniczenia i blokady dla dłużników wpisanych do BIK z negatywną adnotacją

Negatywne wpisy w BIK źle wpływają na ocenę Twojej zdolności kredytowej. Będziesz mieć najpewniej duże problemy z ubieganiem się o kredyt w przyszłości.

Przy okazji składania wniosku o dowolny kredyt w banku musisz liczyć się z tym, że instytucja kredytująca sprawdzi Twoją historię w BIK. Będzie chciała mieć pewność, że jesteś rzetelnym dłużnikiem, a udzielenie Ci kredytu nie narazi jej na wysokie ryzyko braku spłaty zobowiązania w przyszłości.

Jeśli więc masz negatywny wpis, to będzie to jasny sygnał dla banków i części instytucji pożyczkowych współpracujących z BIK, że nie radziłeś sobie w przeszłości ze spłatą zobowiązania. Bank najprawdopodobniej w takiej sytuacji odmówi udzielenia Ci kredytu. Skuteczne wnioskowanie będziesz musiał odłożyć w czasie – nawet na 5 lat od chwili całkowitej spłaty kredytu wraz z odsetkami.

Jak nie dopuścić do powstania negatywnych wpisów w BIK

Negatywne wpisy mogą mieć długofalowe konsekwencje w postaci odmowy przyznania kolejnych kredytów lub pożyczek. Co powinieneś zrobić, aby nie dopuścić do ich powstania?

Możesz wcześniej skorzystać z refinansowania kredytu, czyli przeniesienia go do innego banku, który zaoferuje Ci korzystniejsze warunki spłaty. Dzięki temu dokonasz zwrotu pieniędzy do banku przed terminem wskazanym w umowie, a następnie zaciągniesz kolejny kredyt.

Innym sposobem na to, by nie powstały opóźnienia w spłacie kilku zaciągniętych kredytów lub pożyczek jest ich skonsolidowanie. Kredyt konsolidacyjny umożliwia połączenie ze sobą kilku innych kredytów, przy obniżeniu miesięcznego zobowiązania z tytułu raty kapitałowo-odsetkowej. Pozwoli Ci to być może uniknąć wpisu do BIK z negatywną adnotacją.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *