Kredyt obrotowy – jak działa i kto może z niego skorzystać?

22 kwietnia 2022  — Maciej

W specyfice prowadzenia działalności gospodarczej leży wystawianie faktur dla klientów i kontrahentów z nawet miesięcznym terminem przeznaczonym na płatność. Zanim zostanie dokonany spływ należności, firma może na bieżąco korzystać z finansowania zewnętrznego, na przykład z kredytu obrotowego. Czym on jest?

Zobacz również: Kredyt na start firmy – sprawdź, jak go dostać!

  • Kredyt obrotowy jest kredytem gotówkowym dla firm przeznaczonym na pokrycie kosztów bieżącej działalności.
  • Jest udzielany w rachunku bieżącym jako linia kredytowa albo w rachunku kredytowym jako kredyt płatniczy lub rewolwingowy.
  • Kredyt obrotowy otrzyma firma, która nie ma zaległości płatniczych i ma odpowiedni staż rynkowy.

Kredyt obrotowy – kredyt na działalność bieżącą firmy

W ofercie banków adresowanej do klientów prowadzących działalność gospodarczą znajdują się różnego rodzaju zobowiązania. Wśród nich można wymienić także kredyt obrotowy.

To kredyt udzielany na potrzeby finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Można pokryć nim na przykład koszty zatrudniania pracowników, koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem firmy czy zakup surowców, materiałów i drobnych elementów wyposażenia.

Udzielany jest przez bank nie tyle na jeden cel kredytowy, ile można z niego opłacić różne rachunki i faktury czy inne płatności. Pozwala chronić się przed ryzykiem powstania zatorów płatniczych, które mogłyby doprowadzić w firmie do problemów z utrzymaniem płynności finansowej.

Rodzaje kredytów obrotowych

Banki mogą zaproponować klientom firmowym zaciągnięcie kredytu obrotowego w dwóch podstawowych formach:

  • kredytu obrotowego udzielanego w rachunku bieżącym,
  • kredytu obrotowego udzielanego w rachunku kredytowym.

Inne klasyfikacje tego rodzaju zobowiązań finansowych wyróżniają kredyty odnawialne i nieodnawialne, które mogą, ale nie muszą być zabezpieczone, np. przy użyciu gwarancji, poręczeń czy zabezpieczenia hipotecznego.

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym jest też nazywany kredytem rewolwingowym lub linią kredytową. Na podstawie wpływów, jakie firma uzyskuje na swoim rachunku, bank ustala, jak wysokiego limitu może udzielić. Kredyt pozwala na swobodę sięgania po pieniądze banku do wysokości ustalonego limitu, ale dopiero wówczas, gdy zostanie wykorzystane saldo środków na koncie. Limit odnawia się za każdym razem, gdy na konto bieżące firmy wpłynie jakiś przelew i w ten sposób jest też spłacane zobowiązanie wobec banku. Najczęściej instytucja przyznaje taki kredyt obrotowy na 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia na kolejny rok.

Natomiast kredyt obrotowy w rachunku kredytowym to finansowanie, które przedsiębiorca może przeznaczyć na dowolny cel. Może on mieć charakter kredytu rewolwingowego, mającego wielokrotne zastosowanie z dostępnej kwoty, lub formę kredytu płatniczego – pożyczki realizowanej jednorazowo.

Kto skorzysta z kredytu obrotowego?

Kredytobiorcami w przypadku kredytów obrotowych są przedsiębiorcy, którzy złożą wniosek w wybranym banku i dołączą do niego odpowiednie dokumenty.

W większości przypadków taka oferta jest kierowana do firm prowadzących działalność przez co najmniej 12 miesięcy, którzy nie mają zaległości w spłacie zobowiązań finansowych ani w uiszczaniu składek na ubezpieczenia społeczne czy podatków do urzędu skarbowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *