Kto nie dostanie chwilówki?

8 października 2021  — Maciej

W porównaniu do wymogów, jakie swoim klientom stawiają banki przy udzielaniu kredytów, firmy pożyczkowe mają znacznie mniejsze oczekiwania. Formalności, jakich musisz dopełnić jako potencjalny kredytobiorca także nie są zbyt skomplikowane.

Czy jednak są tacy klienci, którzy mogą otrzymać odmowę na swój wniosek o chwilówkę złożony do firmy pozabankowej? W jakich przypadkach może mieć to miejsce?

Być może zainteresujesz się również treścią artykułu: Trudne kredyty bez zdolności kredytowej

  • Nawet 95 proc. wniosków o chwilówki było odrzucanych w pierwszych pięciu miesiącach 2020 roku.
  • Około 40 proc. wniosków odrzuciły firmy pozabankowe w czerwcu 2021 roku.
  • Nieprawidłowo wypełniony wniosek o pożyczkę, nieskuteczna weryfikacja tożsamości, brak zdolności kredytowej czy długi mogą spowodować odmowę udzielenia chwilówki.

Statystyki odrzuconych wniosków pożyczkowych

Związek Firm Pożyczkowych na podstawie zgromadzonych danych podaje, że w okresie pierwszych pięciu miesięcy 2020 roku popyt na kredyty konsumenckie, w formie pożyczek pozabankowych utrzymywał się na poziomie nawet wyższym niż w 2019 roku. Jednak w wyniku wprowadzenia znacznie obniżonych limitów kosztów pozaodsetkowych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, aż 95 proc. wniosków o finansowanie było odrzucanych.

Natomiast w czerwcu 2021 roku sektor instytucji pożyczkowych odnotował już wzrost sprzedaży, a wartość udzielonych zobowiązań była o 10,5 proc. większa miesiąc do miesiąca. Jednocześnie wskaźnik odrzuceń wniosków wyniósł około 40 proc.

Dlaczego firmy pożyczkowe odrzucają wnioski klientów o chwilówki? Najczęściej powodem jest brak spełniania kryteriów oceny zdolności przez potencjalnego pożyczkobiorcę.

Kto może otrzymać negatywną decyzję kredytową?

Pomimo faktu, że chwilówki łatwiej jest otrzymać niż kredyt bankowy, to jednak nawet klienci firm pozabankowych mogą spotkać się z odmową udzielenia takiego finansowania.

Może być to spowodowane kilkoma problemami, jakie ich dotyczą:

  • nieprawidłowości wykryte we wniosku o pożyczkę,
  • brak wystarczającej zdolności kredytowej,
  • negatywna historia kredytowania,
  • nieskuteczna weryfikacja tożsamości,
  • wpis w rejestrze długów.

Nieprawidłowo wypełniony wniosek o pożyczkę

Prozaicznym powodem odrzucenia wniosku o chwilówkę może być niekompletny lub nieprawidłowo wypełniony wniosek pożyczkowy. Odmowa firmy może wynikać z błędów w nazwisku, imionach czy adresie. Wniosek odrzucany jest z miejsca, kiedy wnioskodawca wpisze złą cyfrę numeru PESEL.

Zbyt niska zdolność kredytowa

W firmach pożyczkowych również dokonywana jest ocena zdolności kredytowej klienta, która powinna pozwolić na odpowiedź na pytanie, czy będzie go stać na spłatę zaciągniętego zobowiązania. Jeśli nie ma on stałych dochodów, bardzo prawdopodobne, że spotka się z odmowną decyzją w kwestii udzielenia chwilówki.

Negatywna historia kredytowania

Niektóre firmy pożyczkowe nawiązały współpracę z Biurem Informacji Kredytowej (BIK) i kontrolują przed udzieleniem chwilówki wpisy w historii klienta. Jeśli istnieją w niej informacje wskazujące na duże opóźnienie w spłacie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, wniosek klienta o chwilówkę może zostać odrzucony.

Nieprawidłowo zrealizowany przelew weryfikacyjny

W większości przypadków w firmach pozabankowych udzielane są chwilówki online wymagające dokonania przelewu weryfikacyjnego, celem potwierdzenia tożsamości potencjalnego klienta. Jeśli przelew zrealizowany zostanie z innego konta, niż wskazane we wniosku o chwilówkę albo z rachunku zarejestrowanego na inne dane, wówczas weryfikacja nie będzie poprawna, a chwilówka nie będzie mogła być udzielona.

Wpis w rejestrze długów

Poza BIK-iem, większość firm pożyczkowych korzysta z rejestrów dłużników, jak Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor  czy z bazy ERIF. Jeśli dana osoba, która wnioskuje o chwilówkę, widnieje w tych bazach danych, zostanie uznana za nierzetelnego dłużnika, przez co może mieć co najmniej trudności w uzyskaniu zobowiązania. Przy wysokich długach, firma pożyczkowa nie będzie chciała brać na siebie dużego ryzyka związanego z brakiem spłaty środków w przyszłości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *