Płynność finansowa – czym jest i jakie są jej wskaźniki?

18 lutego 2022  — Maciej

Krajowy Rejestr Długów BIG wraz z partnerami przeprowadził badanie dotyczące płynności finansowej polskich przedsiębiorców w okresie pandemii. Okazało się, że nawet co druga firma z sektora MŚP ma z tym problemy i prosi kontrahentów o wystawianie faktur z dłuższymi terminami płatności. Czym jest wspominana płynność finansowa?

 

Sprawdź także: Własna działalność a kredyt gotówkowy – czy mam szansę na kredyt przy DG?

 • Płynność finansowa jest zdolnością firmy do regulowania o czasie bieżących zobowiązań.
 • Na płynność finansową wpływa stan aktywów, ich źródła i płynność, oraz poziom zobowiązań wraz z długością cyklu operacyjnego.
 • Istnieją trzy główne wskaźniki płynności finansowej: płynności bieżącej, szybkiej i natychmiastowej.

Czym jest płynność finansowa?

Przez pojęcie płynności finansowej należy rozumieć zdolność do regulowania bieżących zobowiązań przedsiębiorcy względem kontrahentów, pracowników, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy urzędu skarbowego i innych instytucji.

Jeśli w swojej działalności gospodarczej utrzymujesz wysoką płynność finansową, jesteś wiarygodnym partnerem biznesowym to jednocześnie bez większych problemów powinieneś otrzymać finansowanie zewnętrzne z banku. Kryterium płynności finansowej pozwala na ocenę ogólnej kondycji Twojego przedsiębiorstwa.

Co wpływa na poziom płynności finansowej?

Istnieje wiele czynników, jakie kształtują płynność finansową przedsiębiorstwa. Zalicza się do nich:

 • aktywa bieżące w działalności,
 • płynność aktywów,
 • źródła aktywów,
 • długość cyklu operacyjnego,
 • udział zobowiązań bieżących w ogólnym zadłużeniu przedsiębiorstwa,
 • bieżące zobowiązania,
 • stan zobowiązań – które są wymagalne, terminowe, a które są przedawnione.

Każdy z wymienionych czynników może wpływać korzystnie lub niekorzystnie na ogólną płynność finansową w Twojej działalności.

Najważniejsze wskaźniki płynności finansowej

Do monitorowania płynności finansowej przedsiębiorstwa możesz wykorzystać podstawowe wskaźniki:

 • Wskaźnik płynności bieżącej – to iloczyn aktywów obrotowych i zobowiązań bieżących, który powinien mieścić się w przedziale od 1,5 do 2,0, a wynik poniżej 1,0 oznacza, że firma traci bieżącą płynność finansową.
 • Wskaźnik płynności szybkiej – iloraz aktywów obrotowych, skorygowanych o zapasy, oraz zobowiązań bieżących. Jego wartość powinna być wyższa lub równa 1,0.
 • Wskaźnik płynności natychmiastowej – to iloraz środków pieniężnych i zobowiązań bieżących firmy. Powinien mieścić się w przedziale od 0,1 do 0,2. Interpretuje się go jako stopień możliwości firmy do pokrycia krótkoterminowych zobowiązań w trybie natychmiastowym.

Utrata płynności finansowej przez firmę może doprowadzić przedsiębiorcę do tego, że będzie on zmuszony do ogłoszenia bankructwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *