Pożyczka na wkład własny do kredytu hipotecznego – czy to dobry pomysł?

28 września 2021  — Maciej

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego dla wielu Polaków to jedyny sposób na to, by móc kupić własne mieszkanie. Przy wnioskowaniu o takie zobowiązanie musisz jednak mieć pewne oszczędności, które wnosisz tytułem wkładu własnego.

Jaki jest wymagany obecnie w bankach wkład własny do kredytu hipotecznego? Czy dla jego zgromadzenia warto zaciągnąć pożyczkę?

Sprawdź też: Coraz trudniej o kredyt mieszkaniowy.

  • Obowiązkowy wkład własny na kredyt według Rekomendacji S KNF wynosi 20 proc. wartości kupowanej nieruchomości.
  • Połowa wkładu może zostać zastąpiona np. ubezpieczeniem.
  • Rekomendacja S zasadniczo nie dopuszcza możliwości zaciągnięcia kredytu lub pożyczki celem zgromadzenia wymaganego wkładu własnego.
  • Pożyczka pozabankowa lub od rodziny, nieewidencjonowana przez BIK (Biuro Informacji Kredytowej), może posłużyć jako wkład własny, choć zmniejszy ona obiektywną wysokość zdolności kredytowej.
  • Istnieje możliwość zaciągnięcia pożyczki na wkład własny od dewelopera.

Minimum 10 czy 20 proc. wkładu własnego?

Jedynie banki są uprawnione w naszym kraju do udzielania kredytów hipotecznych. Podlegają one rekomendacjom Komisji Nadzoru Finansowego.

Jedna z nich – Rekomendacja S, jest kluczowa dla ustalania przez banki wymaganej wysokości wkładu własnego. To zbiór dobrych praktyk w zakresie zarządzania kredytami hipotecznymi. Według najnowszej jej wersji wartość udzielonego zobowiązania w przypadku nieruchomości mieszkalnych, do których zalicza się domy i mieszkania, nie powinna przekraczać 80 proc. Przekłada się to na żądanie przez banki 20 proc. wkładu własnego.

Część banków w Polsce jest jednak gotowa do tego, by udzielić klientom, którzy mają dobrą zdolność i pozytywną historię w BIK kredytu hipotecznego przy 10 proc. wkładzie własnym. Wymogiem jest przy tym to, by pozostałe, brakujące 10 proc. zostało zastąpione ubezpieczeniem lub w inny, akceptowalny przez bank sposób. Bank może oczekiwać:

  • blokady środków na rachunku bankowym,
  • przeniesienia określonej kwoty na własność instytucji,
  • zastawu na denominowanych w złotówkach papierach wartościowych Skarbu Państwa lub Narodowego Banku Polskiego,
  • przeniesienia środków klienta zgromadzonych na rachunku III filaru czy Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) lub Indywidualnym Koncie Emerytalnym (IKE).

Niemniej zawsze klient musi mieć co najmniej 10 proc. wkład własny. Jeśli więc kupowane mieszkanie kosztuje 300 000 zł, to owy wkład powinien wynieść co najmniej 30 000 zł.

Pożyczka na wkład własny

Jednym z pomysłów na to, jak pokryć koszty wkład własny, może być zaciągnięcie pożyczki lub kredytu gotówkowego. Czy to dobre rozwiązanie?

Zasadniczo musisz wiedzieć, że przytoczona powyżej Rekomendacja S zabrania finansowania wkładu własnego z pożyczek czy kredytów, ponieważ powinien ma on stanowić oszczędności własne potencjalnego klienta. Jednak część wnioskujących balansuje nieco na granicy prawa i decyduje się na zaciągnięcie zobowiązania o dowolnym przeznaczeniu, żeby nie pozostawiło ono śladów w BIK. Korzystają oni z oferty firm pozabankowych, które nie współpracują z owym BIK, ponieważ pożyczka obniża zdolność, a to poważny problem przy wnioskowaniu o kredyt hipoteczny.

Być może lepszym wyjściem byłoby pożyczenie wymaganej kwoty od kogoś z rodziny czy od przyjaciół. Musisz mieć jednak świadomość, że każdą pożyczkę trzeba spłacić, nawet taką, która nie jest oprocentowana i którą udzielają na przykład rodzice.

Pożyczka na wkład własny od dewelopera

Niektóre firmy deweloperskie pomagają klientom kupującym od nich mieszkania w ten sposób, że oferują pożyczkę na wkład własny.

Taka pożyczka może być wygodnym rozwiązaniem, ponieważ wszelkie formalności związane z wnioskowaniem o kredyt hipoteczny w banku załatwi pośrednik. Zarówno deweloperowi, jak i owemu pośrednikowi zależy na tym, by kredyt został udzielony, a mieszkanie z rynku pierwotnego ostatecznie sprzedane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *