Ryzyko kredytowe – co to jest i jakie są czynniki zwiększające ryzyko kredytowe

6 marca 2020  — Arkadiusz

Tak naprawdę każdy rodzaj kredytu, pożyczki albo chwilówki, wiąże się z pewnym ryzykiem kredytowym. Co to w praktyce oznacza? Przede wszystkim to, że istnieje prawdopodobieństwo, że ich spłata nie będzie przebiegała w ustalony wcześniej sposób.

Można również powiedzieć, że z ryzykiem kredytowym mamy do czynienia zawsze wtedy, gdy bank pożycza pieniądze. W końcu w pewien sposób ryzykuje, bo nie ma 100% pewności, że zostaną mu one zwrócone. Żeby tego rodzaju ryzyko zminimalizować, wdrażane są różne procedury, które mają na celu jego redukcję. To m.in. z tego powodu sprawdzana cała historia kredytowa potencjalnego kredytobiorcy.

Jakie możemy wyróżnić rodzaje ryzyka kredytowego?

Istnieje bardzo wiele odmian ryzyka kredytowego. Wszystkie one mogą w sposób negatywny wpłynąć na płynność finansową i sposób funkcjonowania danego banku.  Wśród nich w sposób szczególny wyróżniają się takie jego odmiany jak ryzyko: łączne, indywidualne, pasywne albo np. aktywne.

Ryzyko łączne powstaje jako efekt poszczególnego ryzyka indywidualnego. Dotyczy ono całego portfela kredytowego danego rodzaju banku. Można je oszacować poprzez porównanie wszystkich wziętych w danej placówce kredytów oraz możliwości ich niespłacania. Powstała w ten sposób współzależność, oznacza realne ryzyko kredytowe, jakie ponosi dana instytucja finansowa.

Ryzyko indywidualne dotyczy wyłącznie pojedynczych indywidualnych umów kredytowych. Mamy z nim do czynienia wówczas, gdy kredytobiorca spłaca swój kredyt z opóźnieniem albo w ogóle przestaje to robić.

Ryzyko pasywne zwane również biernym to taki rodzaj zagrożenia, który powstaje w chwili, gdy kredytobiorca wbrew podpisanej wcześniej z danym bankiem umowie, chce wycofać swoje depozytowe środki finansowe. Jest to ryzyko realne, ponieważ tylko właściciele depozytów mogą zdecydować o tym, że w danej chwili chcą je wycofać.

Ostanie z wymienionych rodzajów ryzyka, to ryzyko aktywne nazywane również czynnym. Pojawia się ono zawsze wtedy, gdy osoba, która wzięła kredyt, przestaje go spłacać. Warto pamiętać, że takie uchylanie się od wcześniej wziętych na siebie zobowiązań, wiąże się np. z koniecznością opłacenia w przyszłości np. karnych odsetek albo innych dodatkowych opłat np. za monity.

W kontekście analizowanych w tym momencie zagadnień, z pewnością należy jeszcze wspomnieć o ryzyku akceptowalnym i nieakceptowalnym. Pierwsze z nich oznacza, że bank zgadza się z potencjalną startą finansową. W drugim przypadku nie ma mowy o zgodzie na tego rodzaju ryzyko. Stanowi ono dla danej instytucji finansowej zbyt duże zagrożenie i dlatego nie chce ona go zaakceptować. 

Przeczytaj również: Restrukturyzacja kredytu – co to jest i na czym polega

Jakie czynniki wpływają na ryzyko kredytowe?

Bank weryfikując możliwość wystąpienia danego rodzaju ryzyka kredytowego, uwzględnia kilka różnych czynników. Bierze w tym wypadku pod uwagę np. rodzaj kredytobiorcy, z którym ma do czynienia. W praktyce chodzi o to, że jeśli kredytobiorcą jest  jednostka reprezentująca dany sektor finansów publicznych, to jest ono bardzo małe – niemal zerowe. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku osób prywatnych – co do nich nie można mieć tak dużej pewności, że spłacą w terminie swoje finansowe zobowiązania.

Wysokość kredytu oraz aktualna sytuacja finansowa danego kredytobiorcy to kolejne czynniki, które mogą mieć znaczący wpływ na ryzyko kredytowe. Wówczas zakłada się, że jego stabilna sytuacja finansowa zmniejsza ryzyko związane z koniecznością spłacania wcześniej zaciągniętego kredytu nawet wtedy, gdy jest on wysoki. Oczywiście nigdy nie można mieć stuprocentowej pewności, że ten pozytywny scenariusz się ziści. W końcu w życiu każdego z nas może wydarzyć się coś, co w sposób diametralny zmieni naszą sytuację i życiową i finansową.

Cel kredytu to kolejny z czynników, który wpływa na wysokość ryzyka kredytowego. W tym wypadku najbardziej niepewne i obarczone dużym ryzykiem są kredyty inwestycyjne. Okres i warunki kredytowania także odgrywają tutaj bardzo dużą rolę.

Wielkość wkładu własnego kredytobiorcy, waluta, w której chce on wziąć kredyt oraz wysokość jego oprocentowania, to kolejne czynniki, które bank bierze wówczas pod uwagę.

Przeczytaj również: Linia kredytowa – co to jest i na czym polega

Czynniki wpływające na zwiększenie się poziomu ryzyka kredytowego

Posiadając nie do końca idealną historię spłaty swoich wcześniejszych finansowych zobowiązań, można być pewnym, że w oczach banku będziemy traktowani jako osoby, którym nie można do końca zaufać.

To, na podstawie jakiego rodzaju umowy pracujemy, także jest istotne. Wszystko za sprawą tego, że dla banku każda umowa poza tą o pracę jest traktowana jako bardziej ryzykowna – szczególnie jeśli zależy nam na pożyczeniu od niego większej sumy pieniędzy.

To, ile zarabiamy, i jakie mamy comiesięczne wydatki, także wpływa na to, jak jesteśmy przez konkretny bank postrzegani. Osoby o niskich dochodach i sporych finansowych zobowiązaniach, są przez nie traktowane jako potencjalne zagrożenie dla płynności finansowej danej instytucji, którego powinno się unikać.

To, ile różnych kredytów pożyczek albo chwilówek mamy w tym samym czasie do spłaty, także  okaże się znaczące. W końcu najlepiej mieć klienta, który poza tym jednym zaciągniętym w danej placówce kredytem, nie będzie miał żadnych innych finansowych zobowiązań.

Przeczytaj również: Ktoś wziął na mnie kredyt – co robić?

Oblicz, ile wyniesie rata Twojego kredytu, jak długo będziesz spłacać zadłużenie, i ile zapłacisz odsetek!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *