Wcześniejsza spłata chwilówki – spłata chwilówek przed czasem się opłaca?

8 lipca 2019  — Arkadiusz

Kredyty i pożyczki stanowią zobowiązania zawarte w formie umowy między stronami. Dokument określa nie tylko kwotę spłacanej pożyczki wraz z jej kosztami, lecz przede wszystkim harmonogram spłat i ostateczny termin ustania zobowiązania. Istnieje jednak możliwość wcześniejszego uregulowania długu, która ściśle opisana jest przez odrębne przepisy prawa. Co wiadomo na ten temat i w jaki wygląda szybsza spłata kredytu?

Czy spłata chwilówek przed czasem jest możliwa? 

Według obowiązującej ustawy o kredycie konsumenckim bezpłatna wcześniejsza spłata pożyczki jest możliwa i jest jednym z praw pożyczkobiorcy. Prawo do przedterminowego uregulowania zobowiązania bez ponoszenia dodatkowych kosztów mają również osoby korzystające z tak zwanych chwilówek. 

Przeczytaj również: Koronawirus a chwilówki – czy mogę zawiesić spłatę rat?

Wówczas osoba planująca wcześniejszą spłatę swojej pożyczki powinna zgłosić się do swojego pożyczkodawcy w celu ustalenia ostatecznej kwoty spłaty. Warto bowiem wiedzieć, że zaciągnięty kredyt gotówkowy kosztuje nas znacznie mniej, niż pierwotnie ustalono na umowie kredytowej.

Przeczytaj również: Jak spłacić chwilówki?

Spłata chwilówki, a zwrot kosztów pożyczki

Te same przepisy, które regulują możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązania ustalają, że pożyczkobiorca może liczyć na zwrot kosztów zaciągniętego kredytu. Istotna jest bowiem wiedza o tym, że w skład spłacanego zobowiązania wchodzi nie tylko kwota pożyczki, lecz również prowizja placówki pożyczkowej, opłaty administracyjne, czy koszty ubezpieczenia. 

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim pożyczkobiorca spłacający swoje zobowiązanie wcześniej może liczyć na proporcjonalny zwrot kosztów zaciągniętej pożyczki. Kwota ta wyliczona jest za okres od faktycznej spłaty do terminu spłaty umownej i powinna być zwracana niezależnie od tego, czy pożyczkobiorca wszelkie koszty związane z pożyczką poniósł przed ostateczną spłatą, czy miał to zrobić w ostatecznej racie za kredyt.

Przeczytaj również: Jak sprawdzić, czy ktoś wziął za mnie chwilówkę?

Zwrot kosztów pożyczki według Rzecznika Finansowego

 Jak przeczytać można w oficjalnym stanowisku Rzecznika Finansowego w sprawie możliwości wcześniejszej spłaty pożyczki, tylko w ciągu pół roku do jego biura wpłynęło blisko 100 skarg dotyczących zbyt niskiego zwrotu kosztów związanych ze wcześniejszą spłatą. W związku z tym Rzecznik wraz z Prezesem UOKiK zdecydowali się wspólnie zinterpretować przepisy zawarte w ustawie o kredycie konsumenckim i dać jasny sygnał pożyczkodawcom, jak powinni się zachować w przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania przez klienta. Według nich oczywistym jest, że po szybszej spłacie zobowiązania pożyczkodawca powinien proporcjonalnie zmniejszyć i zwrócić koszty pożyczki. Zwrot powinien być wyliczony za okres od faktycznej spłaty zobowiązania do momentu umownej spłaty.

Rzecznik Finansowy oraz Prezes UOKiK wspólnie przestrzegają, by nie przystępować do samodzielnego wyliczania kwoty ostatecznej spłaty. W razie planowanego zwrotu zobowiązania przed terminem warto zwrócić się do placówki pożyczkowej, by ta sama wyznaczyła kwotę do spłaty – w ten sposób przyspieszymy oddłużanie

Pożyczkodawcy stosują bowiem różne praktyki w tym wypadku. Niekiedy wymagają, by kwota pożyczki została spłacona wraz z kosztami kredytu, a dopiero później następuje proporcjonalny zwrot. Z kolei w innym przypadku przed spłatą pożyczki wyliczana jest ostateczna kwota spłaty, zmniejszona o koszty zobowiązania.

Przeczytaj również: Kiedy przedawnia się chwilówka?

Co zrobić, kiedy spłata przed czasem nie wchodzi w grę?

Aby doszło do wcześniejszej spłaty pożyczki musi dojść do dużego zastrzyku gotówki. Jeśli jednak nie zapowiada się na uzyskanie dodatkowych pieniędzy, a mimo to płacone w kilku miejscach zobowiązania znacząco przewyższają możliwości pożyczkobiorcy, może on pomyśleć o stworzeniu z nich jednego kredytu na lepszych warunkach. Proces ten nazywa się konsolidacja kredytu i polega na złączeniu kilku zobowiązań w jedno. 

Zazwyczaj konsolidacja chwilówek odbywa się na lepszych warunkach, niż spłata osobnych zobowiązań – raty są niższe i koszty pozaodsetkowe znacznie mniejsze. Klienci firm pozabankowych mają możliwość skorzystać z zupełnie zdalnej usługi połączenia kilku pożyczek w jedną. Specjalnie w takich przypadkach stworzyliśmy proces konsolidacji chwilówek onlinegdzie prawie wszystkie formalności możemy przeprowadzić drogą internetową.

Chcesz wiedzieć ile kosztuje chwilówka? Oblicz całkowitą kwotę spłaty oraz koszt chwilówki w naszym kalkulatorze!

Najpopularniejsze artykuły o chwilówkach

Najnowsze artykuły o chwilówkach

2 odpowiedzi na “Wcześniejsza spłata chwilówki – spłata chwilówek przed czasem się opłaca?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *