Stopy procentowe w górę. O ile wzrosną raty kredytu?

17 listopada 2021  — Maciej

Rada Polityki Pieniężnej działająca przy Narodowym Banku Polskim zajmuje się ochroną wartości pieniądza w Polsce. W związku z rosnącym poziomem inflacji w 2021 roku RPP podjęła decyzję o podniesieniu głównych stóp procentowych.

Sprawdź, jak może to wpłynąć na raty kredytów i pożyczek udzielanych w złotówkach w najbliższej przyszłości.

Zobacz także: Co to są stopy procentowe i jakie są ich rodzaje?

 • Rada Polityki Pieniężnej jest organem decyzyjnym Narodowego Banku Polskiego i ustala wysokość głównych stóp procentowych w Polsce.
 • W listopadzie 2021 roku główna stopa referencyjna banku centralnego wzrosła z poziomu 0,5 proc. do 1,25 proc.
 • Rata przeciętnego kredytu hipotecznego w Polsce wzrośnie w wyniku podwyżki stóp procentowych o około 130 zł miesięcznie.

Główne stopy procentowe w Polsce

RPP ustala co miesiąc w ramach swoich posiedzeń wysokość głównych stóp procentowych. Mają one z jednej strony zachęcać inwestorów do prowadzenia inwestycji, a z drugiej do oszczędzania.

Do głównych stóp procentowych należą:

 • stopa referencyjna banku centralnego,
 • stopa depozytowa,
 • stopa lombardowa,
 • stopa redyskonta i dyskontowa weksli.

Stopy te wpływają na koszty kredytowania w bankach i firmach pozabankowych oraz na wysokość oprocentowania depozytów bankowych. Podwyższenie stóp procentowych jest sytuacją korzystną dla osób chcących oszczędzać na lokatach bankowych, terminowych, ale powoduje to równocześnie wzrost stawki WIBOR(R), wpływającej na wysokość oprocentowania kredytów udzielanych w złotówkach.

Podwyższenie głównych stóp procentowych

W związku z rosnącym poziomem inflacji w październiku i w listopadzie 2021 roku RPP zdecydowała o podniesieniu poziomu głównych stóp procentowych w Polsce. Przez okres pandemii, czyli od marca 2020 roku, pozostawały one dotychczas rekordowo niskie.

Główna stopa referencyjna jeszcze w marcu 2020 roku wynosiła 1 proc. w skali roku, aby w kolejnych miesiącach zmaleć do 0,50 proc. w kwietniu i 0,10 proc. w maju.

Kiedy w październiku 2021 roku wzrosła do 6,8 proc., RPP zadecydowało o natychmiastowym podniesieniu stóp procentowych. Stopa referencyjna wzrosła z 0,1 proc. do 0,5 proc. Okazało się jednak, że to zbyt mało dla wyhamowania wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych.

Dlatego na posiedzeniu 8 listopada 2021 roku RPP ponownie podwyższyła stopy, które wyniosły wówczas:

 • stopa referencyjna – 1,25 proc.,
 • stopa lombardowa – 1,75 proc.,
 • stopa depozytowa – 0,75 proc.,
 • stopa redyskontowa weksli – 1,30 proc.,
 • stopa dyskontowa weksli – 1,35 proc.

 

Wpływ stóp procentowych na raty kredytów

 

Oprocentowanie kredytów bankowych w złotówkach składa się z marży bankowej oraz zmiennej stawki WIBOR(R) w odpowiednim terminie, np. 3M czy 6M.

 

Na wysokość WIBOR(R)u wpływa zaś to, jak wysokie są stopy procentowe. Kiedy pozostawały one rekordowo niskie, to i oprocentowanie kredytów złotowych było bardzo atrakcyjne dla kredytobiorców. Analogicznie należy naszykować się na podwyżki oprocentowania zobowiązań kredytowych w wyniku wzrostu stóp procentowych oraz stawki WIBOR(R).

 

Podwyżki stóp procentowych NBP nie są dobrą informacją dla obecnych i przyszłych kredytobiorców. Jak przełożą się one jednak na podwyżkę rat kredytów?

 

Specjaliści szacują, że wzrost głównej stopy referencyjnej banku centralnego do 1,25 proc. w skali roku spowoduje, że korzystający z kredytów hipotecznych będą przeciętnie płacić więcej w ramach rat kapitałowo odsetkowych. W takiej sytuacji rata przeciętnego udzielonego w ostatnich miesiącach zobowiązania, kiedy obowiązywały jeszcze niskie stopy procentowe, na kwotę 330 tys. zł na 25 lat, z marżą na poziomie około 2,60 proc., wzrośnie o ponad 130 zł miesięcznie. Podwyżki nie pojawią się od razu, ale w ciągu najbliższych miesięcy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *