Umowa o dzieło – wady i zalety

umowa o dzieło, dochody a konsolidacja chwilówek
Umowa o dzieło, dochody a konsolidacja chwilówek

Umowa o dzieło jest jedną z najbardziej popularnych umów między pracodawcą i pracownikiem, obok umowy o pracę i umowy zlecenie. Podpisując ją, pracownik zobowiązuje się wykonać określoną pracę (dzieło) za określoną stawkę w ustalonym czasie. Jak każdy rodzaj umowy cywilnoprawnej, umowa o dzieło ma wiele zalet, ale niesie ze sobą też pewne ryzyko.

Główne korzyści umowy o dzieło

1. Swoboda w wykonywaniu pracy – z założenia można ją wykonać w dowolnym miejscu i czasie. Pracownik może działać bez nadzoru i kontroli pracodawcy. Może też (o ile umowa nie jest określona inaczej) zlecić zrealizowanie zadania innej osobie. Liczy się tylko efekt końcowy, czyli wykonanie dzieła
2. Największy zysk netto dla pracownika (w porównaniu z wykonywaniem pracy w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie)
3. Niskie koszty utrzymania pracownika – pracodawca nie opłaca składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
4. Nie koliduje z umową o pracę – dzieło można wykonywać nawet wtedy, jeśli ma się już etat u innego pracodawcy
5. Możliwość odstąpienia od umowy w każdej chwili (pod warunkiem jednak, że dzieło nie zostało jeszcze ukończone) – co może być zarówno zaletą, jak i wadą.

Najważniejsze wady umowy o dzieło

1. Brak możliwości podwyższenia raz ustalonego wynagrodzenia, również w sytuacji, gdy pracownik wykona dodatkową pracę, bez wcześniejszego ustalenia tego z pracodawcą
2. Brak odszkodowania w razie wystąpienia wypadku przy pracy (pracodawca nie opłaca składek).

Rozważając podpisanie umowy o dzieło, warto rozważyć wszystkie za i przeciw i zastanowić się, czy korzyści przeważają nad ryzykiem. Umowę tę warto zawrzeć zwłaszcza wtedy, gdy praca, którą mamy wykonać, będzie stanowić dodatkowe źródło naszego dochodu.

Aby dowiedzieć się  jak Twoja umowa jest postrzegana przez banki złóż wniosek kontaktowy.