Zdolność kredytowa a historia kredytowa – najważniejsze różnice!

16 maja 2020  — Dariusz

Zdolność kredytowa a historia kredytowaOceniając potencjalnego kredytobiorcę bank analizuje szereg czynników związanych z jego sytuacją finansową i zdolnością do spłaty nowego zobowiązania oraz starają się przewidzieć, czy będzie on rzetelnie i terminowo wywiązywał się z zapisów umowy. W artykule wyjaśniamy, czym jest zdolność kredytowa, a czym historia kredytowa.

Zdolność kredytowa określa, czy potencjalny kredytobiorca posiada warunki finansowe wystarczające do spłaty nowego zobowiązania wraz z naliczonymi odsetkami, w terminie wynikającym z umowy kredytowej. Ocena zdolności kredytowej to podstawowy element polityki kredytowej banków, od którego w głównej mierze zależy, czy kredyt zostanie przyznany danej osobie. Zdolność kredytową oblicza się na podstawie analizy ilościowej i jakościowej szeregu czynników, w tym historii kredytowej osoby wnioskującej o kredyt.

Co składa się na zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa mówi o tym, jaką kwotę kredytu będzie w stanie spłacić potencjalny kredytobiorca w określonym terminie. Aby ją obliczyć, banki dokonują analizy ilościowej i jakościowej czynników wpływających na sytuację finansową kredytobiorcy.

Analiza ilościowa odnosi się do liczb. Bank porównuje w niej sumę dochodów wnioskodawcy z jego regularnymi wydatkami, aby określić, jaką nadwyżką finansową dysponuje kredytobiorca i czy nadwyżka ta wystarczy na pokrycie nowego zobowiązania.

Przeczytaj również:  Co to jest zdolność kredytowa?

Wysokość dochodów jest określana na podstawie dostarczonych przez wnioskodawcę dokumentów, zatem dochody muszą pochodzić z legalnych źródeł. Pod uwagę brana jest również forma zatrudnienia – najwyżej oceniane są dochody pochodzące z umowy o pracę, jako najbardziej stabilne. W przypadku umów cywilnoprawnych lub samozatrudnienia istnieje wyższe ryzyko nagłej utraty dochodu, zatem banki podchodzą do tych form współpracy z większą rezerwą i stawiają wobec nich wyższe wymagania. Na przykład ubiegając się o kredyt hipoteczny, dla umowy o pracę w wielu bankach wystarczy przedstawić zaświadczenie o zarobkach z ostatnich 3 miesięcy, zaś dla umów cywilnoprawnych wymagana jest ciągłość umów za ostatnie pół roku albo nawet rok.

Od miesięcznych dochodów bank odejmuje wydatki wnioskodawcy. Wliczają się do nich m.in. stałe koszty utrzymania, raty innych kredytów i pożyczek, karty kredytowe, czy alimenty.

Oprócz różnicy między dochodami a wydatkami, w ustalaniu zdolności kredytowej brany jest również pod uwagę okres kredytowania, bowiem im większa liczba rat, tym niższa wysokość miesięcznego zobowiązania do spłaty. Pozytywnie na zdolność kredytową wpływa również obecność współkredytobiorcy, którego dochody stanowią dla banku dodatkowe zabezpieczenie kredytu. Możliwa do otrzymania kwota kredytu może również zależeć od tego, czy wybierzesz raty równe czy malejące. W przypadku rat malejących bank będzie uwzględniał w obliczeniach wysokość pierwszych, najwyższych rat, które mogą być wyższe niż raty równe i obniżać zdolność kredytową.

Przeczytaj również: Jak sprawdzić zdolność kredytową?

Analiza jakościowa odnosi się do czynników, które mogą wpłynąć na zdolność kredytobiorcy do terminowego spłacania zobowiązań. Banki analizują między innymi wiek i stan cywilny osoby ubiegającej się o kredyt, liczbę osób na jej utrzymaniu, wykonywany zawód, stanowisko i staż pracy, wykształcenie, a także historię kredytową.

Zdolność kredytowa a historia kredytowa

Czy zdolność kredytowa i historia kredytowa to to samo? Nie. Historia kredytowa to jeden z elementów analizowanych w ramach badania zdolności kredytowej przyszłego kredytobiorcy. Składają się na nią wszystkie zobowiązania kredytowe zaciągane przez niego w przeszłości – kredyty hipoteczne i gotówkowe, samochodowe, pożyczki, karty kredytowe, limity w koncie i inne.

Po podpisaniu z klientem nowej umowy kredytowej, banki, SKOK-i i firmy pożyczkowe przekazują informację na ten temat do Biura Informacji Kredytowej (BIK), która zajmuje się zbieraniem i przetwarzaniem danych o kredytach oraz wyliczaniem każdemu kredytobiorcy tzw. oceny punktowej BIK, która na podstawie dotychczasowej historii kredytowej określa prawdopodobieństwo, że dana osoba będzie sumiennie spłacała kolejny kredyt. Co ważne, oprócz szczegółowej listy zobowiązań zakończonych i w trakcie spłaty, w BIK-u zapisywane i dostępne dla wszystkich są również dane na temat np. ogłoszonej upadłości konsumenckiej czy odroczenia spłaty rat aktualnie spłacanego kredytu.

Po tym, jak złożysz w banku nowy wniosek kredytowy, bank wysyła do BIK-u zapytanie na Twój temat, by móc określić, czy na podstawie Twojej historii kredytowej można uznać Cię za wiarygodnego kredytobiorcę. Może się jednak zdarzyć, że mimo doskonałej historii kredytowej, Twoja zdolność kredytowa zostanie oceniona bardzo nisko, na przykład przez niewystarczające zarobki, i bank odrzuci Twój wniosek. Z drugiej strony może zdarzyć się sytuacja, że mimo iż pozostałe elementy oceny zdolności kredytowej są bez zarzutu, to zła historia kredytowa przekreśli szanse na uzyskanie kredytu o wnioskowanej przez Ciebie wysokości.  Dlatego warto dbać o to, aby historia kredytowa była jak najlepsza i na bieżąco monitorować ją w BIK-u.

Przeczytaj również: Jak poprawić zdolność kredytową? 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *