Upadłość konsumencka a rażące niedbalstwo dłużnika

17 lipca 2018  — Arkadiusz

Specyfika języka prawniczego sprawia, że często laicy (czyli osoby nie związane z prawoznawstwem) nie wiedzą, jak czytać daną ustawę i co kryje się za określonymi sformułowaniami. W efekcie trudno im ustrzec się przed błędami w rozumieniu litery prawa.

Spory problem mają osoby starające się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, ze względu na niejednoznaczność terminu „rażące niedbalstwo” dłużnika, zawartego w Ustawie Prawo upadłościowe – dokumencie regulującym kwestie związane z tym tematem.

O co chodzi?

Art. 369 pkt 2 Ustawy Prawo upadłościowe mówi: „Sąd oddala wniosek, o którym mowa w ust. 1, jeżeli upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa”. Wynika z tego, że na skutek wystąpienia „rażącego niedbalstwa” dłużnika, sąd nie może wydać decyzji o upadłości konsumenckiej. Ustawa nie definiuje jednak konkretnie, czym owo „rażące niedbalstwo” jest, dlatego też ciężar doprecyzowania terminu spada na orzecznictwo sądowe i doktrynę.

Przeczytaj również: Upadłość konsumencka – co to jest i jak ją ogłosić?

Rażące niedbalstwo, czyli co?

Mówiąc krótko, rażące niedbalstwo to takie działanie lub zaniechanie dłużnika, które (patrząc obiektywnie) doprowadziło do tego, że trwale stracił on swoją płynność finansową, w wyniku czego nie jest w stanie spłacać zaciągniętych kredytów czy pożyczek. Doktryna prawa cywilnego mówi, że osoba związana umową kredytową powinna z należytą starannością wykonywać swoje zobowiązania względem wierzyciela. A zatem powinna postępować rzetelnie, uczciwie i nie działać na jego szkodę.

Przeczytaj również: Upadłość konsumencka – nowelizacja

Ocena sądu 

O tym, czy u konkretnego dłużnika doszło do rażącego niedbalstwa, czy też nie, zawsze decyduje sąd. Jak mówi specjalista z Kancelarii Ptak i Wspólnicy: „Sąd bada następujące czynniki – osobę dłużnika i jego postawę, okoliczności podjęcia danego działania lub zaniechania oraz przedmiot, którego to działanie lub zaniechanie dotyczy. Oznacza to więc, że nie jest możliwe skonstruowanie jednego modelu rażącego niedbalstwa, który pasowałby do każdego przypadku. Stąd też każda sytuacja jest oceniana indywidualnie przez sąd.”

Jeśli starasz się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, przed podjęciem działań zasięgnij porady prawnej. Specjalista od postępowań upadłościowych wyjaśni wszelkie wątpliwości związane z ustawą i pomoże Ci sprawnie przejść przez całą procedurę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *